Последни новини

23-10-2017 - 14:53
Extraordinary meeting of the ITRE Committee: Creation of a European Energy Union, Presentation by the Vice-President of the Commission for Energy Union Maros Sefcovic

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

12-10-2017 - 09:05
ITRE Заседание
11-10-2017 - 14:35
ITRE Заседание
11-10-2017 - 09:08
ITRE Заседание

Приветствие

Interview with Jerzy Buzek - ITRE chair

Като поддържа реиндустриализацията като своя основна цел, комисията ITRE ще има четири приоритетни области, върху които да се съсредоточи.

Преди всичко, трябва да гарантираме, че правната и икономическата рамка на ЕС дава възможност на европейския промишлен сектор да става по-иновативен. Това ще изиска адаптиране и мобилизиране на програмите на ЕС в областта на изследванията и развойната дейност и образованието, така че те ефективно да отговарят на действителните потребности на промишлеността.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки