Последни новини

28-05-2019 - 10:14
: magnifying optical glass with words Latest News on digital background, 3D rendering

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

02-04-2019 - 10:09
ITRE Заседание
25-03-2019 - 20:47
ITRE Заседание
25-03-2019 - 20:33
ITRE TRAN Заседание

Приветствие

Interview with Jerzy Buzek - ITRE chair

Като поддържа реиндустриализацията като своя основна цел, комисията ITRE ще има четири приоритетни области, върху които да се съсредоточи.

Преди всичко, трябва да гарантираме, че правната и икономическата рамка на ЕС дава възможност на европейския промишлен сектор да става по-иновативен. Това ще изиска адаптиране и мобилизиране на програмите на ЕС в областта на изследванията и развойната дейност и образованието, така че те ефективно да отговарят на действителните потребности на промишлеността.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки