Последни новини

12-10-2015 - 14:23
Extraordinary meeting of the ITRE Committee: Creation of a European Energy Union, Presentation by the Vice-President of the Commission for Energy Union Maros Sefcovic

Акценти

Open Innovation in Industry, Including 3D Printing

02-10-2015 - 11:31
Open innovation in industry including 3d printing

New technologies and innovation concepts are important pathways for growth and competitiveness. Open innovation can strengthen innovation ecosystems. 3D printing has the potential to significantly impact the way production and innovation takes place. It is still hard to predict where and how exactly 3D printing will transform our economy and society.

(Продължение)


Commissioner Cañete presents consultive communication at the ITRE Committee meeting

22-09-2015 - 16:38
Image of Commissioner Cañete

Полезни документи

Излъчвания за деня

09:00 / 11:00 започнала ITRE
15:00 / 17:00 ITRE IMCO

Мултимедийна библиотека

22-09-2015 - 15:08
ITRE Заседание
22-09-2015 - 09:09
ITRE Заседание

Приветствие

J. Buzek

Като поддържа реиндустриализацията като своя основна цел, комисията ITRE ще има четири приоритетни области, върху които да се съсредоточи.

Преди всичко, трябва да гарантираме, че правната и икономическата рамка на ЕС дава възможност на европейския промишлен сектор да става по-иновативен. Това ще изиска адаптиране и мобилизиране на програмите на ЕС в областта на изследванията и развойната дейност и образованието, така че те ефективно да отговарят на действителните потребности на промишлеността.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки