Доклади


Когато даден проектодоклад бъде представен на членовете на дадена комисия, те имат възможността да предложат изменения в определен срок. След това измененията ще бъдат обсъдени и гласувани в комисия. Щом проектодокладът бъде изменен и бъде проведено окончателното гласуване, той се превръща в доклад и бива представен на пленарно заседание. Тази страница показва докладите във вида, в който са окончателно приети в комисия.
Използвайте функцията търсене за всички налични доклади.

ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар

29-06-2018 A8-0245/2018 PE 601.094v02-00
JURI

Axel VOSS

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/07947

ПОПРАВКИ / ДОПЪЛНЕНИЯ
ERR01
  • отвори PDF файла в нов прозорец
  • отваряне на WORD документа в нов прозорец
ИЗМЕНЕНИЯ
001-086
087-091
092-096
097-101
102-105
106-111
112-117
118-119
120-123
124-125
126-127
128-129
130-130
131-136
137-145
146-152
153-161
162-165
166-169
170-178
179-186
187-193
194-203
204-208
209-214
215-224\r1
225-234
235-244
245-252

ДОКЛАД относно мониторинга на прилагането на правото на ЕС през 2016 г.

04-06-2018 A8-0197/2018 PE 617.980v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/11749

ПОПРАВКИ / ДОПЪЛНЕНИЯ
ERR01
  • отвори PDF файла в нов прозорец
  • отваряне на WORD документа в нов прозорец
ИЗМЕНЕНИЯ
001-003