Доклади


Когато даден проектодоклад бъде представен на членовете на дадена комисия, те имат възможността да предложат изменения в определен срок. След това измененията ще бъдат обсъдени и гласувани в комисия. Щом проектодокладът бъде изменен и бъде проведено окончателното гласуване, той се превръща в доклад и бива представен на пленарно заседание. Тази страница показва докладите във вида, в който са окончателно приети в комисия.
Използвайте функцията търсене за всички налични доклади.

ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Стийв Бриуа

22-10-2018 A8-0349/2018 PE 625.483v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Софи Монтел

22-10-2018 A8-0350/2018 PE 625.484v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос

22-10-2018 A8-0351/2018 PE 628.646v02-00
JURI

Heidi HAUTALA

ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Манолис Кефалоянис

16-10-2018 A8-0333/2018 PE 612.317v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос

26-09-2018 A8-0291/2018 PE 627.722v02-00
JURI

Laura FERRARA