Последни новини

Next LIBE Committee meetings

13-06-2018 - 18:44
European Parliament calendar 2015

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

15:30 / 18:30 започнала LIBE

Мултимедийна библиотека

20-06-2018 - 09:07
LIBE Заседание
11-06-2018 - 19:32
LIBE Заседание
04-06-2018 - 17:38
JURI AFCO ITRE LIBE Заседание

Приветствие

Interview with Claude Moraes- LIBE chair

В качеството си на председател на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) съм щастлив да Ви приветствам на тази страница.

Комисията LIBE отговаря за голяма част от законодателството и демократичния контрол на политиките за правосъдие и вътрешни работи. В същото време комисията гарантира пълното зачитане на Хартата на основните права на ЕС, на Европейската конвенция за защита на правата на човека и укрепването на европейското гражданство.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

Връзки