Последни новини

Next LIBE Committee meetings

21-11-2018 - 19:47
European Parliament calendar 2015

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

20-11-2018 - 14:36
LIBE Заседание
20-11-2018 - 08:35
LIBE Заседание
19-11-2018 - 17:51
LIBE JURI Заседание

Приветствие

Interview with Claude Moraes- LIBE chair

В качеството си на председател на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) съм щастлив да Ви приветствам на тази страница.

Комисията LIBE отговаря за голяма част от законодателството и демократичния контрол на политиките за правосъдие и вътрешни работи. В същото време комисията гарантира пълното зачитане на Хартата на основните права на ЕС, на Европейската конвенция за защита на правата на човека и укрепването на европейското гражданство.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки