Последни новини

Next LIBE committee meetings

21-11-2017 - 16:04
Next meetings in the LIBE

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

21-11-2017 - 09:07
LIBE Заседание
21-11-2017 - 08:22
LIBE ECON Заседание
20-11-2017 - 15:05
LIBE Заседание

Приветствие

Interview with Claude Moraes- LIBE chair

В качеството си на председател на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) съм щастлив да Ви приветствам на тази страница.

Комисията LIBE отговаря за голяма част от законодателството и демократичния контрол на политиките за правосъдие и вътрешни работи. В същото време комисията гарантира пълното зачитане на Хартата на основните права на ЕС, на Европейската конвенция за защита на правата на човека и укрепването на европейското гражданство.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

Връзки