Допълващи анализи

Тази база данни съдържа проучванията, извършени от различните изследователски служби на Европейския парламент, в частност проучванията, задълбочените анализи и общите прегледи (briefing), изготвени от тематичните отдели, от Отдела за подкрепа на икономическото управление и от Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност. Тези документи имат за цел да подпомагат работата на различните парламентарни органи.

Повече подробности

Как да търсите

Sardine Fisheries: Resource Assessment and Social and Economic Situation
16-11-2015 Проучване

Workshop on a "New Technical Measures Framework for The New Common Fisheries Policy"
12-10-2015 Проучване

The Landing Obligation and its Implications on the Control of Fisheries
15-09-2015 Проучване

La pêche à la Réunion
15-09-2015 Задълбочен анализ

Fisheries Management and the Arctic in the Context of Climate Change
15-06-2015 Проучване

Pelagic Fisheries and the Canning Industry in Outermost Regions
15-06-2015 Проучване

Policy Departments’ Monthly Highlights - May 2015
18-05-2015 Накратко

The Future of the Almadraba Sector – Traditional Tuna Fishing Methods in the EU
15-04-2015 Проучване

Criteria for Allocating Access to Fishing in the EU
16-03-2015 Проучване

Small-Scale Fisheries and the Zero Discard Rate
16-03-2015 Проучване

Всички допълващи анализи

За контакти

  • Tематичен отдел по структурни политики и политика на сближаване