Допълващи анализи

Тази база данни съдържа проучванията, извършени от различните изследователски служби на Европейския парламент, в частност проучванията, задълбочените анализи и общите прегледи (briefing), изготвени от тематичните отдели, от Отдела за подкрепа на икономическото управление и от Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност. Тези документи имат за цел да подпомагат работата на различните парламентарни органи.

Повече подробности

Как да търсите

Workshop on "Bringing EU-Turkey Trade and Investment Relations Up to Date?"
19-05-2016 Проучване

Research for PECH Committee - The Discard Ban and its Impact on the MSY Objective on Fisheries
16-05-2016 Проучване

Research for PECH Committee - Small-Scale Fisheries Markets: Value Chain, Promotion and Labelling
15-04-2016 Проучване

How EU Policies Help Preserve and Create Jobs
13-04-2016 Briefing

Research for PECH Committee - Social and Economic Impact of the Penalty Point System
03-02-2016 Проучване

Policy Departments’ Monthly Highlights - January 2016
18-01-2016 Накратко

Research for PECH Committee - The Clam Fisheries Sector in the EU - The Adriatic Sea Case
15-01-2016 Проучване

Options of Handling Choke Species in the View of the EU Landing Obligation – The Baltic Plaice Example
15-12-2015 Проучване

Sardine Fisheries: Resource Assessment and Social and Economic Situation
16-11-2015 Проучване

Workshop on a "New Technical Measures Framework for The New Common Fisheries Policy"
12-10-2015 Проучване

Всички допълващи анализи

За контакти

  • Tематичен отдел по структурни политики и политика на сближаване