Допълващи анализи

Тази база данни съдържа проучванията, извършени от различните изследователски служби на Европейския парламент, в частност проучванията, задълбочените анализи и общите прегледи (briefing), изготвени от тематичните отдели, от Отдела за подкрепа на икономическото управление и от Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност. Тези документи имат за цел да подпомагат работата на различните парламентарни органи.

Повече подробности

Как да търсите

Policy Departments’ Monthly Highlights - July 2017
03-07-2017 Накратко

RESEARCH FOR PECH COMMITTEE - Fisheries in Madeira
15-06-2017 Задълбочен анализ

RESEARCH FOR PECH COMMITTEE – Common Fisheries Policy and BREXIT
15-06-2017 Проучване

Workshop: Facilitating external trade via border management
24-05-2017 Проучване

Research for PECH Committee - Small scale fisheries and “Blue Growth” in the EU
18-04-2017 Проучване

Research for PECH Committee - The Management of Fishing Fleets in Outermost Regions
15-03-2017 Briefing

Policy Departments’ Monthly Highlights - November 2016
21-11-2016 Накратко

Research for PECH Committee - The Management of Fishing Fleets in Outermost Regions
15-11-2016 Проучване

Policy Departments’ Monthly Highlights - October 2016
24-10-2016 Накратко

Research for PECH Committee - Feasibility of Measuring Socio-Economic and Environmental Impacts of Recreational and Semi-Subsistence Fisheries in the EU
15-09-2016 Проучване

Всички допълващи анализи

За контакти

  • Tематичен отдел по структурни политики и политика на сближаване