Допълващи анализи

Тази база данни съдържа проучванията, извършени от различните изследователски служби на Европейския парламент, в частност проучванията, задълбочените анализи и общите прегледи (briefing), изготвени от тематичните отдели, от Отдела за подкрепа на икономическото управление и от Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност. Тези документи имат за цел да подпомагат работата на различните парламентарни органи.

Повече подробности

Как да търсите

Policy Departments’ Monthly Highlights - November 2016
21-11-2016 Накратко

Research for PECH Committee - The Management of Fishing Fleets in Outermost Regions
15-11-2016 Проучване

Policy Departments’ Monthly Highlights - October 2016
24-10-2016 Накратко

Research for PECH Committee - Feasibility of Measuring Socio-Economic and Environmental Impacts of Recreational and Semi-Subsistence Fisheries in the EU
15-09-2016 Проучване

Research for PECH Committee - Seafood Industry Integration in the EU
15-09-2016 Проучване

Research for PECH Committee - Impact of Fisheries Partnership Agreements on Employment in the EU and in Third Countries
15-07-2016 Проучване

Workshop on "Bringing EU-Turkey Trade and Investment Relations Up to Date?"
19-05-2016 Проучване

Research for PECH Committee - The Discard Ban and its Impact on the MSY Objective on Fisheries
16-05-2016 Проучване

Research for PECH Committee - Small-Scale Fisheries Markets: Value Chain, Promotion and Labelling
15-04-2016 Проучване

How EU Policies Help Preserve and Create Jobs
13-04-2016 Периодични издания

Всички допълващи анализи

За контакти

  • Tематичен отдел по структурни политики и политика на сближаване