Допълващи анализи

Тази база данни съдържа проучванията, извършени от различните изследователски служби на Европейския парламент, в частност проучванията, задълбочените анализи и общите прегледи (briefing), изготвени от тематичните отдели, от Отдела за подкрепа на икономическото управление и от Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност. Тези документи имат за цел да подпомагат работата на различните парламентарни органи.

Повече подробности

Как да търсите

Criteria for Allocating Access to Fishing in the EU
16-03-2015 Проучване

Small-Scale Fisheries and the Zero Discard Rate
16-03-2015 Проучване

Fisheries in Azores
16-02-2015 Проучване

Alternative Solutions for Driftnet Fisheries
16-02-2015 Проучване

Policy Departments’ Monthly Highlights - November 2014
24-11-2014 Накратко

Commitments Made at the Hearings of the Commissioners-Designate, Juncker Commission (November 2014 - October 2019)
14-11-2014 Briefing

Commitments Made at the Hearing of Karmenu Vella - Commissioner-Designate
04-11-2014 Briefing

The Long-Term Economic and Ecologic Impact of Larger Sustainable Aquaculture
15-10-2014 Проучване

Les stocks de bar commun et les mesures de gestion dans l´Union européenne
15-09-2014 Проучване

The Conflict between Static Gear and Mobile Gear in Inshore Fisheries
15-07-2014 Проучване