Последни новини

Next meeting of the Committee on Petitions

19-08-2019 - 12:36
Image of a meeting room with people

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

10-07-2019 - 17:10
PETI Заседание
11-04-2019 - 09:38
PETI Заседание
02-04-2019 - 14:34
PETI Заседание

Вж. също

Приветствие

За мен е удоволствие да Ви приветствам с „добре дошли“ на страницата на комисията по петиции.

С Договорите и с Хартата на основните права се гарантира правото на всички граждани и жители на Европейския съюз да отправят към Парламента, самостоятелно или съвместно с други лица, петиция по въпрос, който попада в сферите на дейност на Европейския съюз и който ги засяга пряко.

Комисията по петиции отговаря за разглеждането на тези петиции и проследяването на напредъка по тях и във връзка с това несъмнено представлява мост между гражданите и техните европейски институции.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти