Последни новини

Next Meeting of the Committee on Petitions

18-12-2014 - 10:55
Committee meeting @ European Union

Monday, 26 January 2015, from 15.00 to 18.30
Tuesday, 27 January 2015, from 9.00 to 12.30 and 15.00 to 18.30
Room : ASP A1-G3

Полезни документи

Следващи излъчвания

09:00 / 12:30 PETI
15:00 / 18:30 PETI

Мултимедийна библиотека

02-12-2014 - 15:15
PETI Заседание
02-12-2014 - 10:09
PETI Заседание

Вж. също

Приветствие

PETI Chair

Добре дошли на уеб сайта на комисията по петиции. Тук можете да намерите информация относно работата и дейностите на комисията, чийто председател съм от 2009 г. насам.

Правото на петиция, съдържащо се в Договора за Европейския съюз, е основно право, неразривно свързано с гражданството на Съюза. То представлява важен и често пъти ефективен начин хората да участват непосредствено в дейността на Парламента и да се гарантира, че техните тревоги, предложения или оплаквания са предмет на специално разглеждане от членовете на комисията по петиции.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти