Последни новини

Next meeting of the Committee on Petitions

08-11-2017 - 11:05
Committee meeting

Акценти

Полезни документи

Следващи излъчвания

22-11-2017 10:30 / 12:30 PETI
22-11-2017 14:30 / 18:30 PETI
23-11-2017 09:00 / 12:30 PETI

Мултимедийна библиотека

12-10-2017 - 09:07
PETI Заседание
11-10-2017 - 14:31
PETI Заседание
11-10-2017 - 10:30
PETI Заседание

Вж. също

Приветствие

Interview with Cecilia Wikström - PETI chair

Добре дошли на уебсайта на комисията по петиции! Тук ще намерите информация за работата, която комисията извършва от името на гражданите и жителите на Европейския съюз.

Комисията по петиции служи като мост, който свързва гражданите на ЕС с неговите институции. Договорите на ЕС гарантират правото на всички европейски граждани да се обръщат в писмен вид към Европейския парламент във връзка с различните видове проблеми, които те срещат в ежедневието си, доколкото тези проблеми попадат в сферата на компетентност на Европейския съюз.

Повече подробности

Правомощия и отговорности



За контакти