Последни новини

Next meeting of the Committee on petitions

08-10-2015 - 18:24
Committee meeting

Акценти

Vote in the PETI Committee

08-10-2015 - 18:41
Image with a button saying vote

At its meeting of 15 October the Committee on Petitions will vote on the Opinion to the strategic report of the LIBE Committee on the Situation in the Mediterranean and the need for a holistic EU approach to Migration (rapporteur for the opinion Ms. Marlene Mizzi (S-D))

Protection of the rights of people with disabilities: hearing 15.10.2015

08-10-2015 - 18:38
Public Hearing Committee of Petitions

The Committee on Petitions each year receives a considerable number of petitions referring to difficulties encountered by people with disabilities in the EU in various fields, such as access to employment, insurance, financing, education systems or public transport facilities. The hearing will present the possibility to exchange views with the experts on the role the Committee on Petitions plays in the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Annual Report on the activities of the European Ombudsman in 2014: debate 15.10.15

05-10-2015 - 17:44
INTRO: Ombudsman candidates

The Committee on Petitions is responsible for the relationships with the European Ombudsman. The Ombudsman is empowered to receive complaints concerning instances of maladministration in the activities of EU institutions. The Ombudsman, Ms. Emily O'Reilly, presented the 2014 report to the Committee on Petitions on 23 June 2015. On 15 October Members will exchange views on the annual report presenting the position of the European Parliament on the activities of the European Ombudsman.

Annual Report on the activities of the Committee on Petitions 2014: debate

05-10-2015 - 15:21
Committee on Petitions of the European Parliament

The Committee on Petitions annually drafts a report on its activities providing a complete overview of the work of the Committee during the previous year. On 15 October the Committee will hold a debate on the draft report. According to the draft report, in 2014 the European Parliament received 2715 petitions. In 2014 justice remained the main area of concern for the petitioners, followed by the environment, internal market, fundamental rights and health.

Полезни документи

Следващи излъчвания

15-10-2015 09:00 / 12:30 PETI
15-10-2015 15:00 / 18:30 PETI

Мултимедийна библиотека

17-09-2015 - 15:05
PETI Заседание
17-09-2015 - 11:38
PETI Заседание

Вж. също

Приветствие

Cecilia Wikström - PETI Chair

Добре дошли на уебсайта на комисията по петиции! Тук ще намерите информация за работата, която комисията извършва от името на гражданите и жителите на Европейския съюз.

Комисията по петиции служи като мост, който свързва гражданите на ЕС с неговите институции. Договорите на ЕС гарантират правото на всички европейски граждани да се обръщат в писмен вид към Европейския парламент във връзка с различните видове проблеми, които те срещат в ежедневието си, доколкото тези проблеми попадат в сферата на компетентност на Европейския съюз.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти