Последни новини

Next Meeting of the Committee on Petitions

18-12-2014 - 10:55
Committee meeting @ European Union

Monday, 22 June 2015, 15.00 - 18.30
Tuesday, 23 June 2015, 9.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30
Room : ASP A1-G3

Акценти

Meeting with First Vice-President Frans Timmermans : debate with commissioner - 5 May 2015

28-04-2015 - 12:50
First Vice President of the European Commission Frans Timmermans meets Committee on Petitions

The Committee on Petitions met European Commission's First Vice-President Frans Timmermans  responsible for Better Regulation, Inter-institutional Relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights. The discussion focused on issues raised by the petitioners in the areas of  fundamental rights, implementation of EU law, European citizens initiative and others, as well as on further strengthening of cooperation between the European Commission and the Committee on Petitions.

Votes in the PETI Committee

28-04-2015 - 12:47
TRAN vote

At its meeting of 5 May 2015 the Committee on Petitions adopted the following opinions:

- Opinion on the Follow-up to the European Citizens' Initiative "Right2Water"   (rapporteur :  Margrete Auken (The Greens/EFA), lead committee - ENVI)

- Opinion on the 30th and 31st Annual reports on monitoring the application of EU Law (2012-2013)  (rapporteur - Rosa Estaràs Ferragut  (EPP), lead committee - JURI) 

Exchange of views on the petitions on child custody rights

28-04-2015 - 12:46

On 5 May Members held exchange of views on a number of petitions related to the problems the petitioners encountered with  the German Youth Welfare Department (Jugendamt). The petitions concern alleged violations of human rights by the German authorities, recognition of judgements on child custody in other Member states, operating methods of the Jugendamt institution.

Meeting with a delegation from the Bundestag (Germany): debate - 4 May 2015

28-04-2015 - 12:30

A delegation from the German Bundestag presented the activities of the Petitions Committee of the Bundestag. Members exchanged views on the petitions system in Germany and the EU,  best practices applied and German petitions on the agenda of the Committee on Petitions.

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

11-05-2015 - 15:08
ENVI ITRE AGRI PETI Заседание
05-05-2015 - 15:00
PETI Заседание

Вж. също

Приветствие

Cecilia Wikström - PETI Chair

Добре дошли на уебсайта на комисията по петиции! Тук ще намерите информация за работата, която комисията извършва от името на гражданите и жителите на Европейския съюз.

Комисията по петиции служи като мост, който свързва гражданите на ЕС с неговите институции. Договорите на ЕС гарантират правото на всички европейски граждани да се обръщат в писмен вид към Европейския парламент във връзка с различните видове проблеми, които те срещат в ежедневието си, доколкото тези проблеми попадат в сферата на компетентност на Европейския съюз.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти