Последни новини

Next meeting of the Committee on Petitions

24-05-2016 - 15:24
Committee meeting

Акценти

Полезни документи

Следващи излъчвания

02-06-2016 09:00 / 12:30 PETI
02-06-2016 15:00 / 18:30 PETI

Мултимедийна библиотека

19-04-2016 - 15:01
PETI Заседание
19-04-2016 - 09:05
PETI Заседание

Вж. също

Приветствие

Cecilia Wikström - PETI Chair

Добре дошли на уебсайта на комисията по петиции! Тук ще намерите информация за работата, която комисията извършва от името на гражданите и жителите на Европейския съюз.

Комисията по петиции служи като мост, който свързва гражданите на ЕС с неговите институции. Договорите на ЕС гарантират правото на всички европейски граждани да се обръщат в писмен вид към Европейския парламент във връзка с различните видове проблеми, които те срещат в ежедневието си, доколкото тези проблеми попадат в сферата на компетентност на Европейския съюз.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти