Последни новини

Next meeting of the Committee on Petitions

28-05-2018 - 11:49
Image of a meeting room with people

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

14:30 / 18:30 започнала PETI

Мултимедийна библиотека

19-06-2018 - 10:32
PETI Заседание
18-06-2018 - 15:03
PETI Заседание
16-05-2018 - 14:32
PETI Заседание

Вж. също

Приветствие

Interview with Cecilia Wikström - PETI chair

Добре дошли на уебсайта на комисията по петиции! Тук ще намерите информация за работата, която комисията извършва от името на гражданите и жителите на Европейския съюз.

Комисията по петиции служи като мост, който свързва гражданите на ЕС с неговите институции. Договорите на ЕС гарантират правото на всички европейски граждани да се обръщат в писмен вид към Европейския парламент във връзка с различните видове проблеми, които те срещат в ежедневието си, доколкото тези проблеми попадат в сферата на компетентност на Европейския съюз.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти