Последни новини

Next Meeting of the Committee on Petitions

18-12-2014 - 10:55
CRIM meeting

Акценти

Public Hearing on the Right to Petition: 23.06.2015

01-07-2015 - 18:21
Poster for the Right to Petition Hearing - a group of men in different colours holding signboards with petition label.

The Committee on Petitions held a Hearing on the Right to Petition on 23 June 2015 between 9.00 -12.30, room ASP A 3 G 3.

(Продължение)


Votes in the PETI Committee

17-06-2015 - 16:21
TRAN vote

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

23-06-2015 - 15:06
PETI Заседание
23-06-2015 - 09:10
PETI Заседание

Вж. също

Приветствие

Cecilia Wikström - PETI Chair

Добре дошли на уебсайта на комисията по петиции! Тук ще намерите информация за работата, която комисията извършва от името на гражданите и жителите на Европейския съюз.

Комисията по петиции служи като мост, който свързва гражданите на ЕС с неговите институции. Договорите на ЕС гарантират правото на всички европейски граждани да се обръщат в писмен вид към Европейския парламент във връзка с различните видове проблеми, които те срещат в ежедневието си, доколкото тези проблеми попадат в сферата на компетентност на Европейския съюз.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти