Начална страница

 
Последни новини
 
Next Meetings of the Committee on Petitions

PETI´s constitutive meeting will take place in Brussels on:
 
- Monday July 7 2014, 17h15 - 17h45
 
The meeting will take place in room 4Q1 of the building Jozsef Antall (JAN) and will be web-streamed on the European Parliament´s website.

 
Допълнителна информация
 
 
Акценти
 
Election of committee chair and vice-chairs (Committee Bureau)

In its constitutive meeting on Monday -- July 7, 2014 -- the Petitions Committee elected Cecilia Wikström (ALDE, SE) as the new Chair. The Committee also elected Rosa Estarás Ferragut (EPP, ES), Roberta Metsola (EPP, MT), Marlene Mizzi (S&D, MT) and Pál Csáky (EPP, SK) as vice-Chairs.

   
 
Последни прессъобщения
Вж. Всичко  
DEVE INTA BUDG CONT ECON JURI CULT AFCO LIBE AFET PETI FEMM DROI SEDE ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 08-07-2014 - 11:26  

After the election of a President, Vice-Presidents and Quaestors of the European Parliament in Strasbourg last week, parliamentary committees convened on Monday in Brussels to elect chairpersons and their deputies for next two and a half years.

Представяне и правомощия
 
Комисията отговаря за:
 
1.    петициите;
 
2.    отношенията с Европейския омбудсман.
 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

Добре дошли на уеб сайта на комисията по петиции. Тук можете да намерите информация относно работата и дейностите на комисията, чийто председател съм от 2009 г. насам.
 
Правото на петиция, съдържащо се в Договора за Европейския съюз, е основно право, неразривно свързано с гражданството на Съюза. То представлява важен и често пъти ефективен начин хората да участват непосредствено в дейността на Парламента и да се гарантира, че техните тревоги, предложения или оплаквания са предмет на специално разглеждане от членовете на комисията по петиции.
 
Много често комисията отговаря на петициите, внесени от граждани на ЕС, като работи за разрешаването на евентуални случаи на нарушаване на правата на гражданите съгласно Договора и като си сътрудничи с националните, регионалните и местните органи по въпроси, свързани с прилагането на европейските закони в области като околна среда, социални въпроси, свобода на движение и т.н.
 
Тази комисия е разследваща, а не законодателна; тя полага усилия да осигури възможност за извънсъдебни средства за правна защита за гражданите, когато техните искания са основателни. Комисията може да организира констативни посещения и да докладва на пленарни заседания.
 
По този начин тя играе важна роля за възстановяването на връзката с европейските граждани и за укрепването на демократичната легитимност и отчетност на процеса на вземане на решения на ЕС.
 
Erminia Mazzoni