Последни новини

The next SEDE meeting

18-12-2018 - 16:13
SEDE meeting room on 17 June 2015

Полезни документи

Следващи излъчвания

23-01-2019 09:00 / 10:45 SEDE
23-01-2019 10:45 / 12:30 AFET SEDE

Мултимедийна библиотека

Няма предоставени документи

Приветствие

Anna Fotyga, SEDE Chair

Нашият мир и нашата сигурност, които никога не бива да приемаме за даденост, са все по-застрашени от събития в непосредствена близост до нашите граници и отвъд тях. Договорът за Европейския съюз предоставя правното основание за ефективни действия от страна на държавите членки за справяне с тези заплахи в съседството на ЕС.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

Връзки