Начална страница

 
Последни новини
 
The next SEDE meeting

will take place on 7 July 2014 (constituent meeting).
  
 
The meetings of the Subcommittee on Security and Defence are open to the public. However, for security reasons, participants must obtain an access pass in advance. Requests for access passes must be sent 5 working days before the start of the meeting to sede-secretariat@europarl.europa.eu
 
 

 
Допълнителна информация
 
 
Акценти
 
Building maritime capacity in the Horn of Africa

On 1 April 2014 the Subcommittee exchanged views with Etienne de Poncins, Head of the EUCAP Nestor mission, and Gilles Janvier, acting EU Civilian Operations Commander, on regional maritime capacity building in the Horn of Africa.
 
 

 
Допълнителна информация
 
Next steps in strengthening the European defence industry

On 1 April 2014 the Subcommittee debated the next steps in strengthening the European defence industry with Slawomir Tokarski, Head of Unit, Defence, Aeronautic and Maritime industries, DG Enterprise and Industry.
 
 

 
Допълнителна информация
 
 
Представяне и правомощия
 
Подкомисията по сигурност и отбрана е част от комисията по външни работи. Нейните правомощия и отговорности са определени в пети параграф от мандата на въпросната комисия:
 
„Комисията отговаря за: общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО). В този контекст комисията се подпомага от подкомисия по сигурност и отбрана.“
 
 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

„От самото й начало през 1999 г. Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) позволи на Европейския съюз да демонстрира своя капацитет да реагира по ефикасен и полезен начин по целия свят. Съюзът осъществи повече от двайсет граждански и военни мисии, като по този начин допринесе за стабилността и поддържането на мира на Балканите, в южен Кавказ, Африка, Близкия изток и Азия.
 
За да бъде обаче една европейска политика напълно легитимна, т.е. разбрана, възприета и дори изисквана от гражданите на държавите-членки, е необходимо Европейският парламент да участва във вземането на решенията.
 
За мен ролята на подкомисията по сигурност и отбрана се състои именно в това да проследява развитието на ОПСО в институционален и оперативен план, както и по отношение на капацитета, а също така и да гарантира, че въпросите на сигурността и отбраната не се свеждат единствено до дебати между експерти, а отговарят и на проблематиката, вълнуваща европейските граждани”.
 
Arnaud Danjean