Последни новини

The next SEDE meeting

19-03-2019 - 11:24
SEDE meeting room on 17 June 2015

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

14-03-2019 - 10:18
SEDE AFET Заседание

Приветствие

Anna Fotyga, SEDE Chair

Нашият мир и нашата сигурност, които никога не бива да приемаме за даденост, са все по-застрашени от събития в непосредствена близост до нашите граници и отвъд тях. Договорът за Европейския съюз предоставя правното основание за ефективни действия от страна на държавите членки за справяне с тези заплахи в съседството на ЕС.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

Връзки