Последни новини

The next SEDE meeting

23-06-2016 - 12:47
SEDE meeting room on 17 June 2015

Акценти

Полезни документи

Следващи излъчвания

30-06-2016 09:00 / 11:00 DROI SEDE
30-06-2016 11:15 / 12:45 SEDE

Мултимедийна библиотека

Няма предоставени документи

Приветствие

Anna Fotyga, SEDE Chair

Нашият мир и нашата сигурност, които никога не бива да приемаме за даденост, са все по-застрашени от събития в непосредствена близост до нашите граници и отвъд тях. Договорът за Европейския съюз предоставя правното основание за ефективни действия от страна на държавите членки за справяне с тези заплахи в съседството на ЕС.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

Връзки