Последни новини

The next SEDE meeting

12-10-2017 - 12:07
SEDE meeting room on 17 June 2015

Акценти

Полезни документи

Следващи излъчвания

22-11-2017 09:00 / 12:30 SEDE
22-11-2017 14:30 / 18:30 SEDE
23-11-2017 09:00 / 12:30 SEDE

Мултимедийна библиотека

Няма предоставени документи

Приветствие

Anna Fotyga, SEDE Chair

Нашият мир и нашата сигурност, които никога не бива да приемаме за даденост, са все по-застрашени от събития в непосредствена близост до нашите граници и отвъд тях. Договорът за Европейския съюз предоставя правното основание за ефективни действия от страна на държавите членки за справяне с тези заплахи в съседството на ЕС.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

Връзки