Последни новини

The next SEDE meeting

18-12-2017 - 14:39
SEDE meeting room on 17 June 2015

Полезни документи

Следващи излъчвания

24-01-2018 09:00 / 12:30 SEDE
24-01-2018 14:30 / 18:30 SEDE
25-01-2018 09:00 / 12:30 SEDE

Мултимедийна библиотека

Няма предоставени документи

Приветствие

Anna Fotyga, SEDE Chair

Нашият мир и нашата сигурност, които никога не бива да приемаме за даденост, са все по-застрашени от събития в непосредствена близост до нашите граници и отвъд тях. Договорът за Европейския съюз предоставя правното основание за ефективни действия от страна на държавите членки за справяне с тези заплахи в съседството на ЕС.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

Връзки