Последни новини

Next TRAN meeting

21-03-2018 - 16:46

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

20-03-2018 - 14:37
TRAN Заседание
20-03-2018 - 09:04
TRAN Заседание
19-03-2018 - 15:07
TRAN Заседание

Приветствие

Interview with Karima Delli - TRAN chair

Добре дошли на уебсайта на комисията по транспорт и туризъм на Европейския парламент!

Този сайт Ви принадлежи. Тук ще намерите цялата информация относно нашата работа и нашите дейности в рамките на комисията по транспорт и туризъм, на която имам честта да съм председател.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки