Начална страница

 
Последни новини
 
Next TRAN meeting

  • The next TRAN Committee meeting will take place on Monday 7 July from 15.00 p.m. in Brussels.
    
  • Latest studies requested by the committee:  

 
Допълнителна информация
 
 
Акценти
 
Activity Report 2009-2014

TRAN Committee is pleased to present the Activity report of the 7th legislature.

 
Допълнителна информация
 
 
Последни прессъобщения
Вж. Всичко  
TRAN 10-04-2014 - 10:16  

Noise-related operating restrictions at EU airports would continue to be set by regional and national authorities, but people living nearby should be better informed and noise-related health problems should be given more consideration, thanks to a deal between Parliament and the Council of Ministers endorsed by the Transport and Tourism Committee on Thursday. Parliament as a whole will now vote on the deal at the April plenary session.

Представяне и правомощия
 
Комисията отговаря за:
 
1.    въпросите, свързани с развитието на обща политика за железопътния, автомобилния, вътрешния речен, морския и въздушния транспорт, по-специално:
  
   а) приложимите общи правила за транспорт в рамките на Европейския съюз,
   б) изграждането и развитието на трансевропейски мрежи в областта на транспортната инфраструктура,
   в) предоставянето на транспортни услуги и отношенията с трети страни в областта на транспорта,
   г) сигурността на транспорта,
   д) отношенията с международни транспортни органи и организации;
 
2.    пощенските услуги;
 
3.    туризма.
 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

Добре дошли на уебсайта на комисията по транспорт и туризъм. Тук ще намерите информация относно комисията ни, нейните членове и работата, която вършим. Имам честта да председателствам една от най-заетите и най-важни комисии на Европейския парламент.
 
Нашата комисия е законодателна комисия по процедурата за съвместно вземане на решение и има многогодишен опит в работата с държавите-членки в качеството си на равностоен партньор при изготвянето на транспортното законодателство, политиката за туризма и свързаните с пощенски услуги политики.
 
Транспортът е установена част от ежедневния живот. Той има важно значение не само за доставката на стоки и услуги за промишлеността и търговията, но също така и за придвижването на хората от дома до работното място, училището или на заслужена ваканция. Без транспорт обществото спира, търговията се срива и губим тази жизненоважна взаимна връзка. Всички ние се нуждаем от транспорт в ежедневния си живот. Моята комисия отдавна е признала тези факти и с работата си се стреми да гарантира, че в рамките на Европейския съюз развиваме целия потенциал на транспорта не само с цел икономическа и социална устойчивост, а също и — не по-малко важно —  с цел екологична устойчивост.
 
Вярваме, че какъвто и да е видът му, транспортът добавя стойност към обществото и всеки следва да има достъп до него.
 
Brian Simpson