Последни новини

Next TRAN meeting

15-07-2019 - 15:36

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

10-07-2019 - 15:14
TRAN Заседание
11-04-2019 - 09:05
TRAN Заседание
08-04-2019 - 16:04
TRAN Заседание

Приветствие

coming soon

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки