Начална страница

 
Последни новини
 
Study of the policy department

The following study examines whether the EU is entitled to the powers to apply regulations that oblige interest representatives to register in the Transparency Register. The limitations that apply by virtue of fundamental rights to the application of such regulations will also be outlined. The study arrives at the conclusion that an obligation to register could only be established on the basis of Article 352 of the Treaty on the functioning of the European Union. Compliance with fundamental rights depends on the scope of application, the nature of the obligations and the sanctions.

 
Допълнителна информация
 
 
Акценти
 
Interinstitutional Agreement on the Transparency Register

The adoption of the Interinstitutional agreement on the transparency register will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

 
Допълнителна информация
 
Relations between the European Parliament and the national parliaments

The report by Carlo CASINI (PPE, IT) on the relations between the European Parliament and the national parliaments will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

 
Допълнителна информация
 
Statute and funding of European political parties and foundations

Following the last trilogue (25 February), AFCO adopted the consolidated text on the Statute and funding of European political parties and European political foundations, which will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

   
2014 European Elections: seminar for journalists - 08-09.04.14

 
The European Parliament’s Press Service is holding a seminar for journalists on 08-09.04.14 in Brussels on the upcoming European Elections of 22-25 May. Journalists will have the opportunity to meet Members from all political families of the European Parliament. Renowned speakers will share their opinions on the political context of the European Elections, the role of European political parties, trends, challenges and the future of the EU.

   
 
Последни прессъобщения
Вж. Всичко  
AFCO 18-03-2014 - 13:03  

Plans to reform the funding arrangements and legal status of European political parties and their affiliated foundations were backed by the Constitutional Affairs Committee on Tuesday. The new rules, already informally agreed with Council, should clarify the finances of these bodies and enhance their European character. A system to monitor compliance and impose penalties for breaches is also part of the deal.

AFCO 18-03-2014 - 12:37  

Measures to encourage lobbyists working with the EU to sign the EU’s public “Transparency Register” were backed by the Constitutional Affairs Committee on Tuesday. MEPs reiterated their demand that the register be made compulsory and meanwhile approved new provisions to push interest groups to make their relations with the EU more transparent.

Правомощия и отговорности на постоянните комисии
 
Комисията отговаря за:
 
1.    институционалните аспекти на Европейския интеграционен процес, по-специално в рамките на подготовката и протичането на конвенти и междуправителствени конференции;
2.    прилагането на Договора за ЕС и оценката за неговото действие;
3.    институционалните последици от преговорите за разширяване на Съюза;
4.    междуинстуционалните отношения, включително разглеждането на междуинституционалните споразумения съгласно член 127, параграф 2 от Правилника за дейността на ЕП с оглед на одобрението им от Парламента;
5.    единната избирателна процедура;
6.    политическите партии на европейско равнище, без да се накърняват компетенциите на Бюрото;
7.    установяването на сериозно и системно нарушаване от държава-членка на общите за държавите-членки принципи;
8.    тълкуването и прилагането на Правилника за дейността на ЕП и предложения за неговото изменение.
 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Добре дошли на уебстраницата на комисията по конституционни въпроси (AFCO)
 
 

На тези страници ще намерите актуална информация относно дейностите на нашата комисия, както и обсъждани по-рано документи.
 
Комисията по конституционни въпроси се занимава с усъвършенстването на европейските договори и тяхното прилагане; с отношенията между различните европейски институции и с отношенията между Европейския парламент и националните парламенти; с европейските политически партии; както и със собствения правилник за дейността на Парламента.
 
По време на мандата 2009—2014 г. пред комисията стоят многобройни важни задачи във връзка с прилагането на Договора от Лисабон, особено по отношение на онези части, които целят приближаване на Съюза до неговите граждани.
 
Освен редовните си месечни заседания и провеждащите се понякога извънредни заседания, комисията организира публични изслушвания или семинари по специфични теми. Ние също така можем да поръчваме проучвания, когато някой от нашите членове иска по-подробна информация по конкретен въпрос. За всичко това ще намерите сведения на тези страници.
 
Тук можете да намерите списъка на нашите членове, както и адреса за връзка със секретариата. Ако имате някакви конкретни въпроси относно работата на нашата комисия, не се колебайте да се свържете с нас.
 
Carlo Casini, председател