Протоколи


Протоколите служат за обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседанията на комисиите. Обикновено те се приемат в началото на следващото заседание на комисията. На тази страница ще намерите последните протоколи.

Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.
За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  MINUTES - Wednesday, 25 September 2019

25-09-2019 AFCO_PV(2019)09-25-1 PE642.993v01-00
AFCO

 

ПРОТОКОЛ - Вторник, 3 септември 2019 г.

03-09-2019 AFCO_PV(2019)09-03-1 PE641.187v01-00
AFCO

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 10 юли 2019 г.

10-07-2019 AFCO_PV(2019)07-10-1 PE639.780v01-00
AFCO