Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 9 декември 2019 г.

09-12-2019 AFCO_OJ(2019)12-09_1 PE644.866v01-00
AFCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 4 декември 2019 г.

04-12-2019 AFCO_OJ(2019)12-04_1 PE644.817v01-00
AFCO

 

  OPINION on the implementation of the common security and defence policy – annual report 2018

27-11-2019 AFCO_AD(2019)643103 PE643.103v02-00
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 25 - Проект на становище относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет

20-11-2019 AFCO_AM(2019)643228 PE643.228v02-00
AFCO

Pascal DURAND

  AMENDMENTS 1 - 45 - Draft opinion on the implementation of the common security and defence policy – annual report 2018

19-11-2019 AFCO_AM(2019)643190 PE643.190v02-00
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS

  DRAFT AGENDA - Monday, 25 November 2019

19-11-2019 AFCO_OJ(2019)11-25_1 PE644.722v01-00
AFCO

 

Становище относно дейността на европейския омбудсман – годишен доклад 2018 г.

12-11-2019 AFCO_AL(2019)643072 PE643.072v01-00
AFCO

Paulo RANGEL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 12 ноември 2019 г.

12-11-2019 AFCO_OJ(2019)11-12_1 PE643.092v01-00
AFCO

 

  MINUTES - Tuesday, 12 November 2019

12-11-2019 AFCO_PV(2019)11-12-1 PE643.236v01-00
AFCO

 

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2018 г.

08-11-2019 AFCO_PA(2019)643103 PE643.103v01-00
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS

Краен срок за внасяне на изменения : 14-11-2019