График на заседанията

Тук можете да видите свързаните с дейностите на комисията бъдещи заседания, по тип заседание. Също така е на разположение и дългосрочен календар.

За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Комисия по външни работи

02-09-2019

15:00

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

03-09-2019

09:00

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

03-09-2019

14:30

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

Комисия по външни работи

30-09-2019

15:00

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

01-10-2019

09:00

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

01-10-2019

14:30

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

Комисия по външни работи

14-10-2019

15:00

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

Комисия по външни работи

06-11-2019

09:00

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

06-11-2019

14:30

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

07-11-2019

09:00

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

Комисия по външни работи

18-11-2019

15:00

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

+ ORDINARY COMMITTEE MEETING

Графици на комисията