Последни новини

Next AFET Meeting

17-01-2019 - 12:26
Committee meeting general photo of room

Акценти

Полезни документи

Следващи излъчвания

21-01-2019 15:00 / 18:30 AFET
22-01-2019 09:00 / 11:45 AFET
22-01-2019 14:30 / 17:30 AFET
22-01-2019 17:30 / 18:30 AFET DEVE
23-01-2019 10:45 / 12:30 AFET SEDE

Мултимедийна библиотека

10-12-2018 - 19:53
DROI AFET DEVE Заседание
06-12-2018 - 11:40
AFET Заседание
06-12-2018 - 10:39
AFET DEVE Заседание

Приветствие

Interview with David McAllister - AFET chair

Уважаеми посетители,

Добре дошли на уебсайта на комисията по външни работи на Европейския парламент! При нарастващия брой предизвикателства, но също и възможности, които се изправят пред нас извън границите на Европейския съюз, 73-мата членове на тази комисия дават своя принос за определяне на външната политика и политика на сигурност на ЕС и контролират нейното изпълнение. Съсредоточаваме се върху начина на изразходване на европейските средства, а нашата подкрепа е необходима за всички международни споразумения, подписвани от ЕС. Винаги се стремим да подкрепяме интересите и ценностите на гражданите на ЕС в чужбина, като си сътрудничим тясно с двете подкомисии в рамките на нашата комисия – подкомисията по правата на човека и подкомисията по сигурност и отбрана.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

Връзки