Доклади


Когато даден проектодоклад бъде представен на членовете на дадена комисия, те имат възможността да предложат изменения в определен срок. След това измененията ще бъдат обсъдени и гласувани в комисия. Щом проектодокладът бъде изменен и бъде проведено окончателното гласуване, той се превръща в доклад и бива представен на пленарно заседание. Тази страница показва докладите във вида, в който са окончателно приети в комисия.
Използвайте функцията търсене за всички налични доклади.

ДОКЛАД относно годишния доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана

13-11-2017 A8-0351/2017 PE 609.294v02-00
AFET

Michael GAHLER

Свързани документи от тематичното досие AFET/8/10364

ПОПРАВКИ / ДОПЪЛНЕНИЯ
ERR01
  • отвори PDF файла в нов прозорец
  • отваряне на WORD документа в нов прозорец
ИЗМЕНЕНИЯ
001-004
005-011
012-025
026-026