Доклади


Когато даден проектодоклад бъде представен на членовете на дадена комисия, те имат възможността да предложат изменения в определен срок. След това измененията ще бъдат обсъдени и гласувани в комисия. Щом проектодокладът бъде изменен и бъде проведено окончателното гласуване, той се превръща в доклад и бива представен на пленарно заседание. Тази страница показва докладите във вида, в който са окончателно приети в комисия.
Използвайте функцията търсене за всички налични доклади.

ДОКЛАД относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Турция

26-06-2017 A8-0234/2017 PE 601.216v02-00
AFET

Kati PIRI

Свързани документи от тематичното досие AFET/8/08539

ИЗМЕНЕНИЯ
001-005
006-014
015-016
017-025
026-031