Доклади

Когато даден проектодоклад бъде представен на членовете на дадена комисия, те имат възможността да предложат изменения в определен срок. След това измененията ще бъдат обсъдени и гласувани в комисия. Щом проектодокладът бъде изменен и бъде проведено окончателното гласуване, той се превръща в доклад и бива представен на пленарно заседание. Тази страница показва докладите във вида, в който са окончателно приети в комисия.
Използвайте функцията търсене за всички налични доклади.

Mode d'affichage des résultats
 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Добре дошли
 
 

Добре дошли на уебсайта на комисията по външни работи на Европейския парламент!
 
Благодарение на Договора от Лисабон Европейският съюз — най-голямата икономическа сила в света, с най-съществен принос в областта на помощта за развитие, разполага със значителни правомощия и средства, за да води амбициозна и последователна външна политика.
 
Европейският парламент придава на външната дейност на Съюза цялата й демократична легитимност, като се опира на основните ценности на демокрацията и принципите на правовата държава, които са в сърцевината на европейското изграждане.
При все това институциите не могат да постигнат всичко: необходима е политическа воля, за да се преодолеят вътрешните разделения и протекционистките и дори националистични рефлекси.
 
Комисията по външни работи допринася за формулирането и мониторинга на външна политика, която съответства на интересите на Съюза и на очакванията на неговите граждани в областта на сигурността, гарантира стабилността в съседните на ЕС територии и осигурява нейната последователност и ефективност. По-конкретно съзнаваме, че европейските нации и техните народи ще бъдат чути на международната сцена единствено ако Европа говори с един глас.