Доклади


Когато даден проектодоклад бъде представен на членовете на дадена комисия, те имат възможността да предложат изменения в определен срок. След това измененията ще бъдат обсъдени и гласувани в комисия. Щом проектодокладът бъде изменен и бъде проведено окончателното гласуване, той се превръща в доклад и бива представен на пленарно заседание. Тази страница показва докладите във вида, в който са окончателно приети в комисия.
Използвайте функцията търсене за всички налични доклади.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ДОКЛАД относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Черна гора

02-03-2017 A8-0050/2017 PE 595.414v02-00
AFET

Charles TANNOCK

Свързани документи от тематичното досие AFET/8/08483

ИЗМЕНЕНИЯ
001-003
004-004
005-009
010-010

ДОКЛАД относно интегрирана политика на Европейския съюз за Арктика

08-02-2017 A8-0032/2017 PE 589.323v02-00
ENVI AFET

Urmas PAET, Sirpa PIETIKÄINEN

Свързани документи от тематичното досие CJ26/8/07812

ИЗМЕНЕНИЯ
001-001
002-002