Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

Становище относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия

22-01-2020 AFET_AL(2020)643055 PE643.055v02-00
AFET

David McALLISTER

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 20 януари 2020 г. - Вторник, 21 януари 2020 г.

20-01-2020 AFET_OJ(2020)01-20_1 PE646.790v02-00
AFET

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 21 януари 2020 г.

14-01-2020 CJ19_OJ(2020)01-21_1 PE645.108v01-00
DEVE AFET

 

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно препоръка на Европейския парламент до Съвета и до заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно подготовката на процеса на преглед на Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) през 2020 г., вариантите за контрол над ядрените оръжия и за ядрено разоръжаване

13-01-2020 AFET_PR(2019)645058 PE645.058v02-00
AFET

Sven MIKSER

Краен срок за внасяне на изменения : 28-01-2020

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the facilitation of the issuance of visas

10-01-2020 AFET_PA(2020)646757 PE646.757v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Краен срок за внасяне на изменения : 03-02-2020

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 9 януари 2020 г.

07-01-2020 AFET_OJ(2020)01-09_1 PE645.076v01-00
AFET

 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 25 ноември 2019 г.

17-12-2019 AFET_PV(2019)11-25-1 PE644.816v01-00
AFET

 

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 19 - Проект на становище Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия

13-12-2019 AFET_AM(2019)644929 PE644.929v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 15 - Проект на становище Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска служба за външна дейност

13-12-2019 AFET_AM(2019)644930 PE644.930v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS