График на заседанията

Тук можете да видите свързаните с дейностите на комисията бъдещи заседания, по тип заседание. Също така е на разположение и дългосрочен календар.

За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

23-07-2019

09:00

Брюксел : JAN - 4Q2

+ Координатори

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

23-07-2019

14:30

Брюксел : JAN - 4Q2

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

04-09-2019

09:00

Брюксел : JAN - 4Q1

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

04-09-2019

14:30

Брюксел : JAN - 4Q1

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

05-09-2019

09:00

Брюксел : JAN - 4Q1

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

25-09-2019

09:00

Брюксел : PHS - P3C050

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

25-09-2019

14:30

Брюксел : PHS - P3C050

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

26-09-2019

09:00

Брюксел : PHS - P3C050

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

07-10-2019

15:00

Брюксел : ASP - A1G-3

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

08-10-2019

09:00

Брюксел : ASP - A1G-3

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

Графици на комисията