Последни новини

Next AGRI meetings

24-07-2019 - 10:43

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

23-07-2019 - 14:40
AGRI Заседание
10-07-2019 - 16:03
AGRI Заседание
08-04-2019 - 15:14
AGRI Заседание

Приветствие

coming soon

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки