Последни новини

Next AGRI meetings: 22/23 - 29 November 2017

14-11-2017 - 10:25

Акценти

Полезни документи

Следващи излъчвания

20-11-2017 15:00 / 18:30 ENVI AGRI ITRE PETI
22-11-2017 09:00 / 12:30 AGRI
23-11-2017 09:00 / 13:00 AGRI

Мултимедийна библиотека

13-11-2017 - 19:07
AGRI Заседание
09-11-2017 - 09:07
AGRI Заседание
06-11-2017 - 15:14
AGRI Заседание

Приветствие

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) отговаря за упражняването на контрол върху работата на Европейската комисия, свързана със селскостопанската политика. Това включва предимно изготвянето на доклади за законодателни предложения, подлежащи на процедурата за съвместно вземане на решение от Парламента и Съвета, за приемане на пленарно заседание.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки