Последни новини

Next AGRI meetings: 12-13 October 2015

06-10-2015 - 10:22

Акценти

EU Forest Strategy: extra AGRI meeting with Commissioner Hogan on 5 October

06-10-2015 - 10:12
Commissioner Phil Hogan

Study: Overview of the Agricultural Inputs Sector in the EU

21-09-2015 - 13:00
AGRI study

This study analyzes the seed, feed, energy, fertilizer, and plant protection agents farm input sectors from two perspectives: the demand side and the supply side. Average input shares in the EU-27 for seeds and fertilizers declined while they increased for feeds. Market concentration is the largest in the plant protection agents sector followed by the energy sector, and lowest in the feed sector.

Hearing on the Territorial Implementation of the CAP - 15 September 2015

21-09-2015 - 13:00
CAP Territorial implementation

Полезни документи

Следващи излъчвания

12-10-2015 15:00 / 18:30 AGRI
13-10-2015 09:00 / 12:30 AGRI
13-10-2015 15:00 / 18:30 AGRI

Мултимедийна библиотека

05-10-2015 - 19:06
AGRI Заседание
15-09-2015 - 15:12
AGRI Заседание
15-09-2015 - 09:16
AGRI Заседание

Приветствие

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) отговаря за упражняването на контрол върху работата на Европейската комисия, свързана със селскостопанската политика. Това включва предимно изготвянето на доклади за законодателни предложения, подлежащи на процедурата за съвместно вземане на решение от Парламента и Съвета, за приемане на пленарно заседание.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки