Последни новини

Next AGRI meetings: 22-23 January 2018

18-01-2018 - 14:28

Акценти

Полезни документи

Следващи излъчвания

22-01-2018 16:00 / 18:30 AGRI
23-01-2018 09:00 / 11:00 AGRI
23-01-2018 14:30 / 18:30 AGRI

Мултимедийна библиотека

11-01-2018 - 09:13
AGRI Заседание
07-12-2017 - 14:14
AGRI Заседание
04-12-2017 - 16:32
ENVI AGRI ITRE Заседание

Приветствие

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) отговаря за упражняването на контрол върху работата на Европейската комисия, свързана със селскостопанската политика. Това включва предимно изготвянето на доклади за законодателни предложения, подлежащи на процедурата за съвместно вземане на решение от Парламента и Съвета, за приемане на пленарно заседание.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки