Последни новини

Next AGRI meetings: 3 September and 14-15 September 2015

20-07-2015 - 13:53

Акценти

Latest study requested by the Committee

24-08-2015 - 15:10
COMAGRI Delegation to Savoie and Haute Savoie.jpg

COMAGRI delegation to Savoie and Haute-Savoie

(Продължение)


Agriculture priorities of the Latvian Presidency

14-01-2015 - 11:24
LV presidency logo

Полезни документи

Следващи излъчвания

03-09-2015 11:00 / 12:30 AGRI

Мултимедийна библиотека

16-07-2015 - 09:16
AGRI Заседание
15-07-2015 - 15:07
AGRI Заседание

Приветствие

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) отговаря за упражняването на контрол върху работата на Европейската комисия, свързана със селскостопанската политика. Това включва предимно изготвянето на доклади за законодателни предложения, подлежащи на процедурата за съвместно вземане на решение от Парламента и Съвета, за приемане на пленарно заседание.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки