Последни новини

Next AGRI meetings

17-04-2018 - 10:16

Акценти

Полезни документи

Следващи излъчвания

23-04-2018 15:00 / 18:30 AGRI
24-04-2018 09:00 / 12:30 AGRI
24-04-2018 14:00 / 18:00 AGRI

Мултимедийна библиотека

12-04-2018 - 09:05
AGRI Заседание
20-03-2018 - 14:40
AGRI Заседание
20-03-2018 - 09:07
AGRI Заседание

Приветствие

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) отговаря за упражняването на контрол върху работата на Европейската комисия, свързана със селскостопанската политика. Това включва предимно изготвянето на доклади за законодателни предложения, подлежащи на процедурата за съвместно вземане на решение от Парламента и Съвета, за приемане на пленарно заседание.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки