Последни новини

Next AGRI meetings: 29-30 May and 12 June 2017

29-05-2017 - 09:53

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

09:00 / 12:30 AGRI

Мултимедийна библиотека

15-05-2017 - 19:12
AGRI Заседание
03-05-2017 - 09:05
AGRI Заседание

Приветствие

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) отговаря за упражняването на контрол върху работата на Европейската комисия, свързана със селскостопанската политика. Това включва предимно изготвянето на доклади за законодателни предложения, подлежащи на процедурата за съвместно вземане на решение от Парламента и Съвета, за приемане на пленарно заседание.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки