Последни новини

Next AGRI meetings: 14 and 16 April 2015 - Brussels

31-03-2015 - 15:02

Tuesday 14 April, 09.00 - 12.30 (Altiero Spinelli ASP 3E2) and 15.00 - 18.30 (József Antall JAN 2Q2)
Thursday 16 April 2015, 09.00 - 12.30 (József Antall JAN 4Q2)

Following the implementation of enhanced security measures in the European Parliament, unfortunately we are unable to provide accreditation to visitors who wish to attend our meetings, until further notice.

You can watch our meetings on the European Parliament website via the link below.

Акценти

Health & Food Safety: debate with Commissioner Vytenis Andriukaitis

25-03-2015 - 09:04
Andriukaitis

Health and food safety Commissioner Vytenis Andriukaitis made his first appearance before the AGRI Committee on 23 March at 15.00h (room JAN 4Q1, Brussels). The topics raised included the ongoing trilogue negotiations on animal health, legislative work on animal cloning, zootechnical legislation, veterinary medicinal products and medicated feed, and trade restrictions affecting EU products as a result of swine fever.

CAP Simplification: debate with Commissioner Phil Hogan

25-03-2015 - 09:02
Hogan

Agriculture Commissioner Phil Hogan will updated AGRI Members on his simplification agenda for the Common Agricultural Policy (CAP) on Tuesday 24 March at 9.00h (room JAN 2Q2, Brussels) following a consultation of EU institutions, Member States and stakeholders. Simplification is one of the main priorities of the Commissioner while AGRI Members have also made clear on many occasions that CAP rules should be simplified with a view to reducing the administrative burden for farmers.    

Latest studies requested by the committee

13-03-2015 - 10:15
EU-Ukraine

EU-Ukraine Relations in the Field of Agriculture and Food Industry

10-03-2015 - 14:42
Fruits et légumes

Vers de nouvelles règles pour le secteur européen des fruits et légumes - Analyse approfondie dans les pays du Sud de l'Europe

10-03-2015 - 14:24
Fruits and Vegetables

Towards New Rules for the EU's Fruit and Vegetables Sector - An EU Northern Member States Perspective

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

24-03-2015 - 15:11
AGRI Заседание
24-03-2015 - 09:06
AGRI Заседание

Приветствие

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) отговаря за упражняването на контрол върху работата на Европейската комисия, свързана със селскостопанската политика. Това включва предимно изготвянето на доклади за законодателни предложения, подлежащи на процедурата за съвместно вземане на решение от Парламента и Съвета, за приемане на пленарно заседание.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

  • You can contact the Committee on Agriculture and Rural Development by email at the following address:

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки