Последни новини

Next AGRI meetings

12-06-2018 - 12:17

Акценти

Полезни документи

Следващи излъчвания

20-06-2018 09:00 / 11:00 AGRI
20-06-2018 14:30 / 18:30 AGRI
21-06-2018 09:00 / 11:00 AGRI

Мултимедийна библиотека

11-06-2018 - 20:17
AGRI Заседание
04-06-2018 - 15:09
AGRI ENVI Заседание
17-05-2018 - 10:18
ENVI AGRI Заседание

Приветствие

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) отговаря за упражняването на контрол върху работата на Европейската комисия, свързана със селскостопанската политика. Това включва предимно изготвянето на доклади за законодателни предложения, подлежащи на процедурата за съвместно вземане на решение от Парламента и Съвета, за приемане на пленарно заседание.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки