Общо търсене

Търсене

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 53 - Проект на становище Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

29-07-2019 AGRI_AM(2019)639812 PE639.812v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

17-07-2019 AGRI_PA(2019)639624 PE639.624v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 23 юли 2019 г.

16-07-2019 AGRI_OJ(2019)07-22_1 PE639.782v01-00
AGRI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 10 юли 2019 г.

05-07-2019 AGRI_OJ(2019)07-10_1 PE639.689v01-00
AGRI