Други събития


Всички други публични събития, организирани в рамките на дейностите на комисиите и включващи външни лектори или експерти

03-02-2015 - European Parliamentary Week

BUDG ECON EMPL 21-03-2016 - 15:17

The European Parliamentary Week (EPW) will take place on 3rd and 4th February 2015 at the premises of the European Parliament in Brussels. The EPW aims to bring together parliamentarians from all over the European Union to discuss economic, budgetary and social matters. (Продължение)