Начална страница

 
Последни новини
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next BUDG Committee meeting will take place on Wednesday, 3 December & Thursday, 4 December in Brussels.

 
Допълнителна информация
 
 
Акценти
 
Budget negotiations 2014/2015

The Committee on Budgets will discuss during its meeting on 20 November the outcome of the budgetary conciliation for the 2015 EU Budget and the pending Draft Amending Budgets for 2014 as well as the state of play of the envisaged modifications to the implementation of the Own Resources Decision (GNI and VAT adjustments).

   
Budgetary Conciliation

The Budgetary Conciliation on the EU Budget for 2015 as well as on the pending Draft Amending Budgets for 2014 will open on Thursday 6 November and is scheduled to be finalised on Friday 14 November. In the event of a positive outcome of the negotiations, the EP plenary will vote on the joint text at the end of November.

   
Commitments made at the hearing of Commissioner-designate Kristalina Georgieva

The briefing on the commitments made at the hearing of Kristalina Georgieva, Vice-President of the Commission, Commissioner for Budget and Human Resources, is now available here.

   
 
Последни прессъобщения
Вж. Всичко  
BUDG 20-11-2014 - 12:22  

The EU should provide aid worth €2.35 million to help find or create new jobs for workers made redundant by shipbuilders STX Finland Oy and the GAD abattoir in France, the Budgets Committee recommended on Thursday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 18-11-2014 - 00:21  

Parliament wants to reduce the growing pile of unpaid bills, while Council’s proposal, revealed on the very last day of the budget talks, only aggravates the payment crisis, said Budgets Committee MEPs after conciliation talks between member states and the Parliament broke down on Monday night. The Commission will now present a new draft budget.

BUDG 14-11-2014 - 20:57  

The European Parliament deplores the fact that, almost at the end of the 21-day conciliation period, the Council is still ignoring the urgent need to deliver a budget for the EU and is instead completely preoccupied with its own disputes over the member states’ GNI contributions for 2014. Parliament will give the Council extra time to come up with its stance and will resume talks on deadline day on Monday 17 November.

BUDG 11-11-2014 - 18:25  

Giving the European Union a budget must take priority over redistributing resources to EU member states, said Budgets Committee MEPs on Tuesday, after a third fruitless effort to engage the Council of Ministers in budgetary negotiations within the official deadline. MEPs want the most urgent bills for 2014 to be settled before discussing the 2015 budget, but the Council has yet to agree even on the first budget top up, proposed by the European Commission as long ago as May.

BUDG 04-11-2014 - 12:26  

The EU should make available aid worth €8.8 million to help find or create new jobs for workers made redundant by fashion retailer Sprider Stores in Greece and jewellery maker Andersen Ireland Limited in Ireland, recommended the Budgets Committee on Tuesday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

Представяне и правомощия
 
Комисията отговаря за:
 
1. Многогодишната финансова рамка на приходите и разходите на Съюза и системата за собствени средства на Съюза;
2. Бюджетните прерогативи на Парламента, а именно бюджета на Съюза, както и договарянето и прилагането на междуинституционални споразумения в тази област;
3. Бюджетните прогнози на Парламента по определения в Правилника за дейността на ЕП ред;
4. Бюджета на децентрализираните органи;
5. Финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка, които не са част от европейското икономическо управление;
6. Бюджетирането на Европейския фонд за развитие, без да се накърняват правомощията на комисията, която отговаря за споразумението за партньорство между ЕС и страните от АКТБ;
7. Финансовите последици и съвместимостта с многогодишната финансова рамка на всички актове на Съюза, без да се накърняват правомощията на съответните комисии;
8. Следенето и оценката на изпълнението на текущия бюджет, независимо от разпоредбите на член 95, параграф 1, трансферите на бюджетни кредити, процедурите във връзка с щатните разписания, бюджетните кредити за административни цели и становищата по проекти за недвижими имоти със значителни финансови последици;
9. Финансовия регламент, с изключение на въпросите, отнасящи се до изпълнението, управлението и контрола на бюджета.
 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

Уважаеми посетители,
 
Добре дошли на уебсайта на комисията по бюджети на Европейския парламент, един от клоновете на европейския бюджетен орган. Със своите 41 членове и равен брой заместници комисията по бюджети обсъжда, разглежда, изменя и одобрява, съвместно със Съвета на министрите, бюджета на Съюза.
 
В държавите – членки на ЕС, преди дори да действат в качеството на законодатели, парламентите са били създадени с цел да гласуват одобрението на данъчното облагане. Европейският съюз, от своя страна, все още не извършва данъчно облагане, тъй като това правомощие продължава да бъде от компетентността на държавите членки до установяването на собствени ресурси. Европейският съюз обаче разполага с бюджет за изпълнение на своите политики и за гарантиране на правилното функциониране на своите институции.
 
Ще посветя цялата си енергия, опит и убеждения на целта европейският бюджет да бъде надежден инструмент за растеж и заетост. Във връзка с това възнамерявам да гарантирам, че средносрочният преглед на многогодишната финансова рамка ще представлява действителна възможност за предоговаряне със Съвета. Предстои ни разглеждането на други важни въпроси, като например бюджета на еврозоната, създаването на истинска система за собствени ресурси или често поставяния на дневен ред въпрос за неизпълнените поети задължения. Комисията по бюджети възнамерява да гарантира в пълна степен своята роля да даде нов тласък и значение на Европа.
 
Пожелавам Ви приятно посещение!
 
Жан Артюи