Последни новини

Next meeting of the Committee on Budgets

30-07-2018 - 17:35
BUDG committee meeting - entrance of the room

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

10-07-2018 - 16:15
BUDG Заседание
10-07-2018 - 14:31
SEDE BUDG Заседание
10-07-2018 - 09:08
BUDG Заседание

Приветствие

Interview with Jean Arthuis - BUDG chair

Уважаеми посетители,

Добре дошли на уебсайта на комисията по бюджети на Европейския парламент, един от клоновете на европейския бюджетен орган. Със своите 41 членове и равен брой заместници комисията по бюджети обсъжда, разглежда, изменя и одобрява, съвместно със Съвета на министрите, бюджета на Съюза.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

Връзки