Начална страница

 
Последни новини
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next BUDG Committee meeting will take place on Tuesday, 4 November from 9.00 to 12.00 in the room 3C050 (Paul-Henri Spaak), Brussels.

   
 
Акценти
 
Vote on Draft Amending Budgets

At its meeting on 4 November the Committee on Budgets will proceed to an indicative vote on all pending Draft Amending Budgets (DABs) for the current year. As the adoption of these DABs is currently deadlocked at the Council, BUDG wishes to give a strong political signal to solve the outstanding problems for the current year before the Conciliation Committee for the 2015 EU Budget will convene on 6 November.

   
Hearing of Vice-President-designate of the Commission, Ms Kristalina Georgieva

On 2 October 2014 the Committee on Budgets (BUDG), together with the Committees on Budgetary Control (CONT) and on Legal Affairs (JURI) held a Joint Hearing of the Vice-President designate for Budget and Human Resources, Ms Kristalina Georgieva.
 
The hearing began with an opening statement of the Commissioner-designate outlining the main priorities in her prospective portfolio and the initiatives she considered putting forward during her mandate. Following her introductory remarks, Ms Georgieva replied to questions from Members of the three Committees. Following the hearing, Coordinators met to evaluate the Commissioner-designate. Recordings of the hearing are available via the link below.

   
 
Последни прессъобщения
Вж. Всичко  
BUDG 13-10-2014 - 17:02  

Over 3,100 workers made redundant by Peugeot Citroën Automobiles (PSA) in France and crude steel producer Carsid SA Belgium are to get EU aid worth €13.5 million to help them to find or create new jobs. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid, approved by Budgets Committee MEPs on Monday, still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 07-10-2014 - 11:43  

Over a thousand former workers at firms producing metals in Communidad Valenciana (Spain) and cars around Genk (Belgium) should get EU aid to help them find new jobs, the Budgets Committee recommended on Tuesday. The proposed European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still needs to be approved by both Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 07-10-2014 - 11:31  

Figures detailing 2015 budget funding for the EU’s priority growth and jobs policies, education - including the EU's Erasmus+ student mobility programme - and its humanitarian and support work in war-stricken and neighbouring zones were approved by Budgets Committee MEPs on Tuesday. These figures will be put to a vote by Parliament as a whole at the October plenary session.

BUDG 30-09-2014 - 11:11  

Extra funds should be added to the EU’s 2015 budget for growth and jobs policies, education, including the EU's Erasmus+ student mobility programme, and EU humanitarian and support work in war-stricken zones, said the Budgets Committee in votes on Monday and Tuesday. It also recommended that the European Parliament as a whole should reverse cuts sought by the Council of Ministers in planned and actual expenses.

Представяне и правомощия
 
Комисията отговаря за:
 
1. Многогодишната финансова рамка на приходите и разходите на Съюза и системата за собствени средства на Съюза;
2. Бюджетните прерогативи на Парламента, а именно бюджета на Съюза, както и договарянето и прилагането на междуинституционални споразумения в тази област;
3. Бюджетните прогнози на Парламента по определения в Правилника за дейността на ЕП ред;
4. Бюджета на децентрализираните органи;
5. Финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка, които не са част от европейското икономическо управление;
6. Бюджетирането на Европейския фонд за развитие, без да се накърняват правомощията на комисията, която отговаря за споразумението за партньорство между ЕС и страните от АКТБ;
7. Финансовите последици и съвместимостта с многогодишната финансова рамка на всички актове на Съюза, без да се накърняват правомощията на съответните комисии;
8. Следенето и оценката на изпълнението на текущия бюджет, независимо от разпоредбите на член 95, параграф 1, трансферите на бюджетни кредити, процедурите във връзка с щатните разписания, бюджетните кредити за административни цели и становищата по проекти за недвижими имоти със значителни финансови последици;
9. Финансовия регламент, с изключение на въпросите, отнасящи се до изпълнението, управлението и контрола на бюджета.
 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

Уважаеми посетители,
 
Добре дошли на уебсайта на комисията по бюджети на Европейския парламент, един от клоновете на европейския бюджетен орган. Със своите 41 членове и равен брой заместници комисията по бюджети обсъжда, разглежда, изменя и одобрява, съвместно със Съвета на министрите, бюджета на Съюза.
 
В държавите – членки на ЕС, преди дори да действат в качеството на законодатели, парламентите са били създадени с цел да гласуват одобрението на данъчното облагане. Европейският съюз, от своя страна, все още не извършва данъчно облагане, тъй като това правомощие продължава да бъде от компетентността на държавите членки до установяването на собствени ресурси. Европейският съюз обаче разполага с бюджет за изпълнение на своите политики и за гарантиране на правилното функциониране на своите институции.
 
Ще посветя цялата си енергия, опит и убеждения на целта европейският бюджет да бъде надежден инструмент за растеж и заетост. Във връзка с това възнамерявам да гарантирам, че средносрочният преглед на многогодишната финансова рамка ще представлява действителна възможност за предоговаряне със Съвета. Предстои ни разглеждането на други важни въпроси, като например бюджета на еврозоната, създаването на истинска система за собствени ресурси или често поставяния на дневен ред въпрос за неизпълнените поети задължения. Комисията по бюджети възнамерява да гарантира в пълна степен своята роля да даде нов тласък и значение на Европа.
 
Пожелавам Ви приятно посещение!
 
Жан Артюи