Последни новини

Next meeting of the Committee on Budgets

15-01-2020 - 09:18
Committee on Budgets

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

22-01-2020 - 15:07
BUDG Заседание
22-01-2020 - 10:23
BUDG Заседание
13-01-2020 - 20:21
BUDG ECON Заседание

Приветствие

Johan Van Overtveldt

Добре дошли в комисията по бюджети на Европейския парламент! Аз съм председателят на тази ключова комисия, в рамките на която редовно се срещаме, за да обсъждаме, изменяме и подготвяме приемането на годишните и многогодишните бюджети на ЕС. Бюджетът на ЕС предоставя финансиране за ключови политики и програми.

Повече подробности

Правомощия и отговорности



За контакти

Връзки