Допълващи анализи

Тази база данни съдържа проучванията, извършени от различните изследователски служби на Европейския парламент, в частност проучванията, задълбочените анализи и общите прегледи (briefing), изготвени от тематичните отдели, от Отдела за подкрепа на икономическото управление и от Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност. Тези документи имат за цел да подпомагат работата на различните парламентарни органи.

Повече подробности

Как да търсите

Summary of the exchange of views on EU Member States National Declarations (ND) - Committee on Budgetary Control Meeting on 11 April 2019
14-06-2019 Briefing

The European Public Prosecutor’s Office: Strategies For Coping With Complexity
15-05-2019 Проучване

Policy Departments' Monthly Highlights - April 2019
15-04-2019 Накратко

Mainstreaming Innovation Funding in the EU Budget
15-04-2019 Проучване

Performance Indicators for Convergence in Regional Development - How reliable are they to ensure Targeted and Result-Oriented spending?
15-04-2019 Проучване

Effectiveness of cohesion policy: Learning from the project characteristics that produce the best results
15-04-2019 Проучване

Protection of EU financial interest on customs and VAT: cooperation of national tax and customs authorities to prevent fraud
08-04-2019 Проучване

Appointment of the Commission’s Secretary General in 2018
15-03-2019 Проучване

Integrated Territorial Investments as an Effective Tool of the Cohesion Policy
15-03-2019 Задълбочен анализ

Policy Departments' Monthly Highlights - March 2019
11-03-2019 Накратко

Всички допълващи анализи

За контакти

  • Tематичен отдел по бюджетни въпроси
  • Отдел за подкрепа на икономическото управление