График на заседанията

Тук можете да видите свързаните с дейностите на комисията бъдещи заседания, по тип заседание. Също така е на разположение и дългосрочен календар.

За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Комисия по външни работи

02-09-2019

15:00

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

Комисия по международна търговия

02-09-2019

15:00

Брюксел : ASP - A3G-3

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

02-09-2019

15:00

Брюксел : JAN - 4Q1

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

Комисия по транспорт и туризъм

02-09-2019

15:00

Брюксел : PHS - P1A002

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

Комисия по бюджети

03-09-2019

09:00

Брюксел : ASP - A1G-3

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

Комисия по заетост и социални въпроси

03-09-2019

09:00

Брюксел : PHS - P3C050

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

03-09-2019

09:00

Брюксел : JAN - 4Q2

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

Комисия по регионално развитие

03-09-2019

09:00

Брюксел : JAN - 6Q2

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

Комисия по правни въпроси

03-09-2019

09:00

Брюксел : PHS - P5B001

+ Редовно заседание

Комисия по конституционни въпроси

03-09-2019

09:00

Брюксел : ASP - A3E-2

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING