График на заседанията

Тук можете да видите свързаните с дейностите на комисията бъдещи заседания, по тип заседание. Също така е на разположение и дългосрочен календар.

За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

23-09-2019

14:00

Брюксел : JAN - 4Q2

+ Редовно заседание

+ ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВМЕСТНАТА ГРУПА ЗА ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ ОТНОСНО АГЕНЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ПРАВОПРИЛАГАНЕТО (ЕВРОПОЛ)

23-09-2019

16:45

Брюксел : JAN - 4Q2

+ Редовно заседание

+ ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВМЕСТНАТА ГРУПА ЗА ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ ОТНОСНО АГЕНЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ПРАВОПРИЛАГАНЕТО (ЕВРОПОЛ)

24-09-2019

09:00

Брюксел : JAN - 4Q2

+ Редовно заседание

+ ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВМЕСТНАТА ГРУПА ЗА ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ ОТНОСНО АГЕНЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ПРАВОПРИЛАГАНЕТО (ЕВРОПОЛ)

24-09-2019

14:30

Брюксел : JAN - 4Q2

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

Комисия по икономически и парични въпроси

23-09-2019

15:00

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

24-09-2019

10:00

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Координатори

+ ЗАСЕДАНИЕ НА КООРДИНАТОРИТЕ

24-09-2019

14:30

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

Комисия по правата на жените и равенството между половете

23-09-2019

15:00

Брюксел : ASP - A3E-2

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

Комисия по международна търговия

23-09-2019

17:00

Брюксел : JAN - 4Q1

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

24-09-2019

09:00

Брюксел : JAN - 4Q1

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

24-09-2019

15:00

Брюксел : JAN - 4Q1

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

Комисия по бюджети

24-09-2019

09:00

Брюксел : JAN - 6Q2

+ Координатори

24-09-2019

11:00

Брюксел : JAN - 6Q2

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

24-09-2019

15:00

Брюксел : JAN - 6Q2

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

Комисия по заетост и социални въпроси

24-09-2019

09:00

Брюксел : PHS - P3C050

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

24-09-2019

14:30

Брюксел : PHS - P3C050

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

Комисия по транспорт и туризъм

24-09-2019

09:00

Брюксел : PHS - P1A002

+ Координатори

+ ЗАСЕДАНИЕ НА КООРДИНАТОРИТЕ НА КОМИСИЯТА TRAN

24-09-2019

10:00

Брюксел : PHS - P1A002

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

24-09-2019

14:30

Брюксел : PHS - P1A002

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

24-09-2019

17:00

Брюксел : PHS - P1A002

+ Координатори

+ ЗАСЕДАНИЕ НА КООРДИНАТОРИТЕ НА КОМИСИЯТА TRAN

Комисия по рибно стопанство

24-09-2019

09:00

Брюксел : ASP - A1G-3

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

24-09-2019

14:30

Брюксел : ASP - A1G-3

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

Комисия по култура и образование

24-09-2019

11:00

Брюксел : ASP - A3G-3

+ Редовно заседание

24-09-2019

15:00

Брюксел : ASP - A3G-3

+ Редовно заседание

Комисия по бюджетен контрол

25-09-2019

09:00

Брюксел : PHS - P4B001

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

25-09-2019

14:30

Брюксел : PHS - P4B001

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

26-09-2019

09:00

Брюксел : PHS - P4B001

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ