График на заседанията

Тук можете да видите свързаните с дейностите на комисията бъдещи заседания, по тип заседание. Също така е на разположение и дългосрочен календар.

За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Комисия по бюджетен контрол

17-10-2019

09:00

Брюксел : PHS - P4B001

+ Редовно заседание

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

17-10-2019

09:00

Брюксел : JAN - 4Q2

+ Редовно заседание

Подкомисия по правата на човека

17-10-2019

10:00

Брюксел : ASP - A5G365

+ с членове на ЕП

+ ETUC representatives on Hong Kong

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

17-10-2019

14:00

Брюксел : SQM - SQM08Y958

+ Technical preparatory meeting (legislative

+ MFF Customs programme - Rapp.: Grapini

Комисия по регионално развитие

21-10-2019

19:00

Страсбург : WIC - WIC200

+ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

+ Extraordinary meeting of the Committee on Regional Development

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

21-10-2019

19:00

Страсбург : LOW - N1.3

+ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

+ Extraordinary LIBE committee meeting

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

21-10-2019

19:30

Страсбург : LOW - N1.4

+ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

+ Extraordinary ECON-ENVI Committee meeting (Rule 58)

21-10-2019

19:45

Страсбург : LOW - N1.4

+ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

+ Extraordinary ENVI Committee meeting

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

22-10-2019

09:00

Страсбург : LOW - S4.4

+ Репортери в сянка

+ MFF - SMCS 2018/0231(COD) Benifei (AK/TV)

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

23-10-2019

09:00

Страсбург : PFL - F-01301

+ с политическите групи

+ IMCO Coordinator's preparatory meeting

Комисия по икономически и парични въпроси

04-11-2019

15:00

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

05-11-2019

09:00

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

05-11-2019

14:30

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание