Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 17 октомври 2019 г.

10-10-2019 CONT_OJ(2019)10-17_1 PE641.432v01-00
CONT

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 8 октомври 2019 г.

06-10-2019 CONT_OJ(2019)10-08_1 PE641.380v01-00
CONT

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 3 октомври 2019 г.

26-09-2019 BUDG_OJ(2019)10-03_1 PE641.307v01-00
CONT BUDG

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 25 септември 2019 г. - Четвъртък, 26 септември 2019 г.

20-09-2019 CONT_OJ(2019)09-25_1 PE641.222v01-00
CONT

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 24 юли 2019 г.

24-07-2019 CONT_OJ(2019)07-24_1 PE639.779v02-00
CONT

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 4 септември 2019 г.

24-07-2019 CONT_OJ(2019)09-04_1 PE639.883v01-00
CONT

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 10 юли 2019 г.

07-07-2019 CONT_OJ(2019)07-10_1 PE639.680v01-00
CONT