Протоколи


Протоколите служат за обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседанията на комисиите. Обикновено те се приемат в началото на следващото заседание на комисията. На тази страница ще намерите последните протоколи.

Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.
За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  MINUTES - Monday, 18 November 2019

03-12-2019 CONT_PV(2019)11-18-1 PE644.860v01-00
CONT

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 4 септември 2019 г.

07-11-2019 CONT_PV(2019)09-04-1 PE641.373v01-00
CONT

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 25 септември 2019 г. - Четвъртък, 26 септември 2019 г.

07-11-2019 CONT_PV(2019)09-25-1 PE641.389v01-00
CONT

 

ПРОТОКОЛ - Вторник, 8 октомври 2019 г.

07-11-2019 CONT_PV(2019)10-08-1 PE642.965v01-00
CONT

 

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 17 октомври 2019 г.

07-11-2019 CONT_PV(2019)10-17-1 PE642.966v01-00
CONT

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 24 юли 2019 г.

30-07-2019 CONT_PV(2019)07-24-1 PE639.880v02-00
CONT

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 10 юли 2019 г.

29-07-2019 CONT_PV(2019)07-10-1 PE639.881v01-00
CONT