Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 16 - Проект на доклад Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)

11-09-2019 CONT_AM(2019)641112 PE641.112v02-00
CONT

Petri SARVAMAA

  AMENDMENTS 1 - 22 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

09-09-2019 CONT_AM(2019)641113 PE641.113v01-00
CONT

Corina CREȚU

  AMENDMENTS 1 - 20 - Draft report Discharge 2017: General budget of the EU - Council and European Council

09-09-2019 CONT_AM(2019)641114 PE641.114v01-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

30-07-2019 CONT_PA(2019)639783 PE639.783v02-00
CONT

Corina CREȚU

Краен срок за внасяне на изменения : 06-09-2019

ПРОТОКОЛ - Сряда, 24 юли 2019 г.

30-07-2019 CONT_PV(2019)07-24-1 PE639.880v02-00
CONT

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 10 юли 2019 г.

29-07-2019 CONT_PV(2019)07-10-1 PE639.881v01-00
CONT

 

ПРОЕКТ НА ВТОРИ ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет

26-07-2019 CONT_PR(2019)638755 PE638.755v01-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

Краен срок за внасяне на изменения : 06-09-2019

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 24 юли 2019 г.

24-07-2019 CONT_OJ(2019)07-24_1 PE639.779v02-00
CONT

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 4 септември 2019 г.

24-07-2019 CONT_OJ(2019)09-04_1 PE639.883v01-00
CONT

 

ПРОЕКТ НА ВТОРИ ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година

22-07-2019 CONT_PR(2019)638757 PE638.757v01-00
CONT

Petri SARVAMAA

Краен срок за внасяне на изменения : 09-09-2019