Работни документи


Работните документи представляват документи, свързани с изготвянето на доклади или становища. Форматът на работните документи често се използва от комисиите за публикуване на изложението на мотивите за техния доклад.
Използвайте функцията търсене за всички налични работни документи.

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ относно Специален доклад № 5/2019 на Европейската сметна палата (освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година): Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD) – ценен инструмент за помощ, но с все още неизяснен принос за намаляване на бедността

14-11-2019 CONT_DT(2019)642905 PE642.905v02-00
CONT

 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ относно Специален доклад № 12/2019 на Европейската сметна палата (освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година): Електронна търговия – не са преодолени редица предизвикателства при събирането на ДДС и мита

09-10-2019 CONT_DT(2019)641365 PE641.365v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ относно Специален доклад № 7/2019 на Европейската сметна палата (освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2018 година): „Действия на ЕС за трансгранично здравно обслужване – въпреки значителните амбиции е необходимо по-добро управление”

09-10-2019 CONT_DT(2019)641370 PE641.370v01-00
CONT

Cristian GHINEA