Работни групи


Тематичните отдели организират семинари с цел да се даде възможност на членовете на ЕП да задават въпроси на експерти и да обменят мнения с тях по теми, свързани с парламентарната работа, а също и по теми от актуален интерес. Те не са непременно публични, но могат да се провеждат по време на заседание на комисия.

20-05-2019 - Science, numbers and politics

CULT 27-05-2019 - 10:36
CULT workshop 20-21 May 2019

The Directorate for Structural and Cohesion Policies and the Committee on Culture and Education, in collaboration with the Heidelberg Academy of Sciences and Humanities, held a workshop with experts on the ambivalent relationship between science and politics. (Продължение)

08-09-2016 - Skills Developments and Employability: New Skills Agenda for Europe

EMPL CULT 15-06-2017 - 11:24
Poster

The European Parliament is preparing an own-initiative report on the New Skills Agenda for Europe adopted by the European Commission on 10 June 2016. The workshop will support Members of the Employment and Social Affairs Committee and the Education and Culture Committee in the process of drafting this report. (Продължение)

20-06-2016 - The new role of public libraries

CULT 22-06-2016 - 17:39
Poster

The Policy Department B organised a workshop on 20 June on "The new role of public libraries", during CULT committee meeting. (Продължение)

14-09-2015 - European Week of Sport

CULT 18-09-2015 - 12:16
Poster_en

The Policy Department B organised a workshop on 14 September on "European Week of Sport", during CULT committee meeting. (Продължение)

04-05-2015 - Innovative Schools - Teaching & Learning in the Digital Era

CULT 01-07-2015 - 15:06

Today's young Europeans are the first generation to have come of age in a digital society. Computers, smartphones and global communications have shaped and educated them. And yet, there is great disparity in our schools and education systems. In fact, many schools struggle to provide the basics despite the dedicated efforts of teachers and families. (Продължение)

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

04-12-2019 - 15:07
CULT Заседание
04-12-2019 - 09:08
CULT Заседание
05-11-2019 - 09:06
CULT Заседание

За контакти

  • Tематичен отдел по структурни политики и политика на сближаване