Последни новини

The next CULT committee meeting

05-12-2019 - 14:09
Colours of the EP 2014 activity calendars

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

21-01-2020 - 09:07
CULT Заседание
04-12-2019 - 15:07
CULT Заседание
04-12-2019 - 09:08
CULT Заседание

Приветствие

Sabine Verheyen

Добре дошли на уебсайта на комисията по култура и образование. Тук ще намерите информация за нашата работа – дневния ред на заседанията, проектодоклади и изменения, както и подробности относно членовете на комисията, включително как можете да се свържете с тях. Можете също така да следите нашите заседания на живо по интернет.

Нашата комисия отговаря за всички културни аспекти на Съюза като разпространението на културата и културното наследство, културното и езиковото разнообразие, както и за образованието, аудиовизуалната политика, информационната и медийната политика, културните и образователните аспекти на информационното общество, младежта и спорта.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент