Начална страница

 
Последни новини
 
The next CULT Committee meeting

The next meeting will take place on Tuesday 4 November at 9.30-12.30 in Brussels, room Paul-Henri Spaak 5B001.

 
Допълнителна информация
 
 
Представяне и правомощия
 
Комисията отговаря за:
 
1. Културните аспекти на Европейския съюз, по-специално:
а) подобряването на познаването и разпространението на културата,
б) защитата и насърчаването на културното и езиково многообразие,
в) опазването и съхраняването на културното наследство, културните обмени и художественото творчество;
 
2. Образователната политика на Съюза, включително областта на европейското висше образование, насърчаването на системата на европейски училища и на обучението през целия живот;
 
3. Аудиовизуалната политика и културните и образователни аспекти на информационното общество;
 
4. Политиката за младежта;
 
5. Развитието на политика в областта на спорта и отдиха;
 
6. Информационната и медийната политика;
 
7. Сътрудничеството с трети страни в областта на културата и образованието и отношенията със съответните международни организации и институции.
 
Следващи излъчвания
 
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

Добре дошли на уебсайта на комисията по култура и образование. Тук ще намерите информация за нашата работа – дневния ред на заседанията, проектодоклади и изменения, както и подробности относно членовете на комисията, включително как можете да се свържете с тях. Можете също така да следите нашите заседания на живо по интернет.
 
Нашата комисия отговаря за всички културни аспекти на Съюза като разпространението на културата и културното наследство, културното и езиковото разнообразие, както и за образованието, аудиовизуалната политика, културните и образователните аспекти на информационното общество, младежта и спорта.
 
Европейският парламент играе равнопоставена роля с правителствата на държавите членки при приемането на нови закони и надзора на програмите на Съюза в тези области. В това отношение нашата комисия отговаря за програмата „Еразъм+“ за образование, обучение, младежта и спорта, програмата „Творческа Европа“ в подкрепа на секторите на културата и творчеството и програмата „Европа за гражданите“.
 
Комисията също така редовно провежда публични изслушвания за събиране на информация от експерти в областите на своята компетентност.
За мен е чест да бъда председател на тази комисия и се надявам нашият уебсайт да ви помогне да следите работата ни.
 
Силвия Коста
Председател на комисията по култура и образование