Членове

Petra KAMMEREVERT
 • Petra KAMMEREVERT Председател
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Германия
 
Andrea BOCSKOR
 • Andrea BOCSKOR Заместник-председател
 • Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Унгария
 
Mircea DIACONU
 • Mircea DIACONU Заместник-председател
 • Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
 • Румъния
 
Helga TRÜPEL
 • Helga TRÜPEL Заместник-председател
 • Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • Германия
 
Stefano MAULLU
 • Stefano MAULLU Заместник-председател
 • Европейски консерватори и реформисти
 • Италия
 
Isabella ADINOLFI
 • Isabella ADINOLFI Член
 • Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
 • Италия
 
Dominique BILDE
 • Dominique BILDE Член
 • Група „Европа на нациите и свободите“
 • Франция
 
Νικόλαος ΧΟΥΝΤΗΣ
 • Nikolaos CHOUNTIS Член
 • Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
 • Гърция
 
Silvia COSTA
 • Silvia COSTA Член
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Италия
 
Damian DRĂGHICI
 • Damian DRĂGHICI Член
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Румъния