Протоколи


Протоколите служат за обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседанията на комисиите. Обикновено те се приемат в началото на следващото заседание на комисията. На тази страница ще намерите последните протоколи.

Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.
За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  MINUTES - Tuesday, 24 September 2019

15-10-2019 CULT_PV(2019)09-24-1 PE641.327v01-00
CULT

 

  MINUTES - Tuesday, 1 October 2019

15-10-2019 CULT_PV(2019)10-01-1 PE641.384v01-00
CULT

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 4 септември 2019 г. - Четвъртък, 5 септември 2019 г.

16-09-2019 CULT_PV(2019)09-04-1 PE641.136v01-00
CULT

 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 22 юли 2019 г.

22-07-2019 CULT_PV(2019)07-22-1 PE639.990v01-00
CULT

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 10 юли 2019 г.

10-07-2019 CULT_PV(2019)07-10-1 PE639.753v01-00
CULT