Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

23-07-2019 CULT_PA(2019)639789 PE639.789v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 22 юли 2019 г.

16-07-2019 CULT_OJ(2019)07-22_1 PE639.787v01-00
CULT

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 10 юли 2019 г.

10-07-2019 CULT_PV(2019)07-10-1 PE639.753v01-00
CULT

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 10 юли 2019 г.

08-07-2019 CULT_OJ(2019)07-10_1 PE639.692v01-00
CULT