Допълващи анализи

Тази база данни съдържа проучванията, извършени от различните изследователски служби на Европейския парламент, в частност проучванията, задълбочените анализи и общите прегледи (briefing), изготвени от тематичните отдели, от Отдела за подкрепа на икономическото управление и от Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност. Тези документи имат за цел да подпомагат работата на различните парламентарни органи.

Повече подробности

Как да търсите

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 Накратко

Policy Departments' Monthly Highlights - April 2019
15-04-2019 Накратко

Research for CULT Committee – Science and Scientific Literacy as an Educational Challenge
15-03-2019 Проучване

Research for CULT Committee – How to tackle early school leaving in the EU
15-03-2019 Проучване

Research for CULT Committee – Film Financing and the Digital Single Market: its Future, the Role of Territoriality and New Models of Financing
15-01-2019 Проучване

Policy Departments' Monthly Highlights - December 2018
10-12-2018 Накратко

RESEARCH FOR CULT COMMITTEE – Recognition of qualifications for educational and professional purposes: the impact of Brexit
26-11-2018 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - November 2018
12-11-2018 Накратко

Research for CULT Committee - Best practices in sustainable management and safeguarding of cultural heritage in the EU
08-11-2018 Задълбочен анализ

Research for CULT Committee – Audiovisual Sector and Brexit: the Regulatory Environment
15-10-2018 Проучване

Всички допълващи анализи

За контакти

  • Tематичен отдел по структурни политики и политика на сближаване