Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 4 септември 2019 г. - Четвъртък, 5 септември 2019 г.

28-08-2019 DEVE_OJ(2019)09-04_1 PE640.640v01-00
DEVE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 24 юли 2019 г.

17-07-2019 DEVE_OJ(2019)07-24_1 PE639.791v01-00
DEVE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 23 юли 2019 г.

17-07-2019 ENVI_OJ(2019)07-23_1 PE639.794v01-00
ENVI DEVE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 10 юли 2019 г.

05-07-2019 DEVE_OJ(2019)07-10_1 PE639.683v01-00
DEVE