Последни новини

Parliament committees define priorities for future external instrument

26-03-2019 - 12:29
Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

17-04-2019 - 14:40
DEVE AFET Заседание
02-04-2019 - 14:41
DEVE Заседание
18-03-2019 - 16:09
DEVE INTA Заседание

Приветствие

Chair of the Committee on Development

Добре дошли на уебсайта на комисията по развитие (DEVE) Имам честта да бъда председател на комисията от юли 2014 г.

Близо един милиард души по света живеят в крайна бедност. Много повече се сблъскват с глад и болести или нямат достъп до здравни грижи, или образование. Все пак световните усилия в областта на развитието в рамките на Целите на хилядолетието за развитие, доведоха до осезателен напредък, и през последните години милиони хора вече не живеят в бедност.  Същевременно обаче сме свидетели на нарастващо неравенство и необходимост да се намерят начини икономическият растеж да бъде по-полезен за повече хора.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

Връзки