Акценти

Полезни документи

Следващи излъчвания

22-01-2020 10:00 / 10:15 FEMM DEVE
22-01-2020 10:30 / 12:30 DEVE
22-01-2020 14:30 / 18:30 DEVE
23-01-2020 09:00 / 10:30 DEVE

Мултимедийна библиотека

16-12-2019 - 19:11
DROI DEVE AFET Заседание
05-12-2019 - 09:15
FEMM DEVE Заседание
03-12-2019 - 14:37
DEVE Заседание

Приветствие

Tomas Tobé

Добре дошли на уебсайта на комисията по развитие (DEVE), която имам честта да председателствам от юли 2019 г. насам.

Като застъпник на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и на глобалните цели, договорени през 2015 г. от всички държави – членки на ООН, нашата комисия е място за обсъждане и вземане на решения по някои от най-неотложните въпроси, пред които е изправено човечеството:

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

Връзки