Членове

Maurice PONGA
 • Maurice PONGA Заместник-председател
 • Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Франция
 
Mirja VEHKAPERÄ
 • Mirja VEHKAPERÄ Заместник-председател
 • Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
 • Финландия
 
Στέλιος ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ
 • Stelios KOULOGLOU Заместник-председател
 • Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
 • Гърция
 
Nirj DEVA
 • Nirj DEVA Заместник-председател
 • Европейски консерватори и реформисти
 • Обединено кралство
 
Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz BECERRA BASTERRECHEA Член
 • Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
 • Испания
 
Ignazio CORRAO
 • Ignazio CORRAO Член
 • Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
 • Италия
 
Mireille D'ORNANO
 • Mireille D'ORNANO Член
 • Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
 • Франция
 
Doru-Claudian FRUNZULICĂ
 • Doru-Claudian FRUNZULICĂ Член
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Румъния
 
Charles GOERENS
 • Charles GOERENS Член
 • Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
 • Люксембург
 
Enrique GUERRERO SALOM
 • Enrique GUERRERO SALOM Член
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Испания