Протоколи


Протоколите служат за обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседанията на комисиите. Обикновено те се приемат в началото на следващото заседание на комисията. На тази страница ще намерите последните протоколи.

Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.
За повече информация разгледайте документите от заседанията.

ПРОТОКОЛ - Сряда, 24 юли 2019 г.

19-08-2019 DEVE_PV(2019)07-24-1 PE639.977v02-00
DEVE

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 10 юли 2019 г.

19-07-2019 DEVE_PV(2019)07-10-1 PE639.757v01-00
DEVE