Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОТОКОЛ - Сряда, 24 юли 2019 г.

19-08-2019 DEVE_PV(2019)07-24-1 PE639.977v02-00
DEVE

 

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

14-08-2019 DEVE_PA(2019)639818 PE639.818v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Краен срок за внасяне на изменения : 09-09-2019

ПРОТОКОЛ - Сряда, 10 юли 2019 г.

19-07-2019 DEVE_PV(2019)07-10-1 PE639.757v01-00
DEVE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 24 юли 2019 г.

17-07-2019 DEVE_OJ(2019)07-24_1 PE639.791v01-00
DEVE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 23 юли 2019 г.

17-07-2019 ENVI_OJ(2019)07-23_1 PE639.794v01-00
ENVI DEVE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 10 юли 2019 г.

05-07-2019 DEVE_OJ(2019)07-10_1 PE639.683v01-00
DEVE