Допълващи анализи

Тази база данни съдържа проучванията, извършени от различните изследователски служби на Европейския парламент, в частност проучванията, задълбочените анализи и общите прегледи (briefing), изготвени от тематичните отдели, от Отдела за подкрепа на икономическото управление и от Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност. Тези документи имат за цел да подпомагат работата на различните парламентарни органи.

Повече подробности

Как да търсите

Policy Departments' Monthly Highlights - March 2019
11-03-2019 Накратко

Europe's approach to implementing the Sustainable Development Goals: Good practices and the way forward
01-02-2019 Проучване

EP democracy support activities and their follow-up, and prospects for the future
18-01-2019 Проучване

Workshop: The European Parliament and the new external financing instruments
05-11-2018 Задълбочен анализ

Policy Departments' Monthly Highlights - April 2018
16-04-2018 Накратко

Workshop "Anti-corruption provisions in EU free trade and investment agreements: Delivering on clean trade"
28-03-2018 Проучване

The impact of the Common Agricultural Policy on developing countries
22-02-2018 Проучване

Senegal: bastion of democracy, migration priority for the EU
06-02-2018 Задълбочен анализ

EU Humanitarian aid: Lessons identified and the way forward
29-01-2018 Briefing

The European Agenda on Migration
16-01-2018 Периодични издания