Комисии

Общо търсене

Общо търсене

 

Търсене

 
 
PE-
 
A8-
/
 
Дума(и)

Можете да съкратите търсения сегмент или дума отдясно и/или отляво с помощта на астериск (*): анкета*

 
 
 
Най-нови документи
 

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Wednesday 5 November 2014

Дата : 19-12-2014

номер :

ENVI_PV(2014)11-05-1 PE 544.338v01-00
ENVI

Свързани документи от тематичното досие ENVI/8/01666

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  PROJET D'AVIS sur Examen du cadre de gouvernance économique: bilan et enjeux

Дата : 18-12-2014

номер :

EMPL_PA(2014)544340 PE 544.340v01-00
EMPL

Anne SANDER

Краен срок за внасяне на изменения : 30-01-2015

References :

Документи, свързани с процедурата 2014/2145(INI)

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on 2013 discharge: European Railway Agency (ERA)

Дата : 18-12-2014

номер :

TRAN_PA(2014)544383 PE 544.383v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on 2013 discharge: European Aviation Safety Agency (EASA)

Дата : 18-12-2014

номер :

TRAN_PA(2014)544384 PE 544.384v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on 2013 discharge: European Maritime Safety Agency (EMSA)

Дата : 18-12-2014

номер :

TRAN_PA(2014)544385 PE 544.385v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the 2013 discharge: SESAR Joint Undertaking to develop the new generation European air traffic management system

Дата : 18-12-2014

номер :

TRAN_PA(2014)544387 PE 544.387v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  NOTICE TO MEMBERS - Petition 1484/2013 by Argelio Rosabal Sotomayor (Spanish) on the refusal of the Spanish authorities to allow his daughter, who lives in Cuba, to enter Spain

Дата : 18-12-2014

номер :

PETI_CM(2014)541571 PE 541.571v02-00
PETI

Свързани документи от тематичното досие PETI/8/01953

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  NOTICE TO MEMBERS - Petition 2236/2013 by Vihren Hristov (Bulgarian) and 18 cosignatories on the projected routing of the South Stream pipeline through protected areas near the city of Varna (Bulgaria)

Дата : 18-12-2014

номер :

PETI_CM(2014)544452 PE 544.452v01-00
PETI

Свързани документи от тематичното досие PETI/8/02400

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  NOTICE TO MEMBERS - Petition 2341/2013 by Oliver Steiner (German), on the prohibition of marketing and use of the chemical substance Bisphenol A in the EU

Дата : 18-12-2014

номер :

PETI_CM(2014)544453 PE 544.453v01-00
PETI

Свързани документи от тематичното досие PETI/8/02400

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  NOTICE TO MEMBERS - Petition 2356/2013 by Marvin Hannott (German), on marketing procedures for medicinal products

Дата : 18-12-2014

номер :

PETI_CM(2014)544454 PE 544.454v01-00
PETI

Свързани документи от тематичното досие PETI/8/02400

Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека