Комисии

Общо търсене

Общо търсене

 

Търсене

 
 
PE-
 
A8-
/
 
Дума(и)

Можете да съкратите търсения сегмент или дума отдясно и/или отляво с помощта на астериск (*): анкета*

 
 
 
Най-нови документи
 

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT AGENDA - Thursday 6 November 2014 - Thursday 6 November 2014

Дата : 06-11-2014

номер :

AFCO_OJ(2014)11-06_1 PE 541.461v01-00
AFCO

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 5 ноември, 2014 г. - Четвъртък, 6 ноември, 2014 г.

Дата : 05-11-2014

номер :

AGRI_OJ(2014)11-05_1 PE 541.378v01-00
AGRI

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 5 ноември, 2014 г. - Четвъртък, 6 ноември, 2014 г.

Дата : 05-11-2014

номер :

PECH_OJ(2014)11-05_1 PE 541.370v01-00
PECH

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 5 ноември, 2014 г. - Cряда, 5 ноември, 2014 г.

Дата : 05-11-2014

номер :

SEDE_OJ(2014)11-05_1 PE 541.442v01-00
SEDE

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 4 ноември, 2014 г. - Втoрник, 4 ноември, 2014 г.

Дата : 04-11-2014

номер :

EMPL_OJ(2014)11-04_1 PE 541.437v01-00
EMPL

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 4 ноември, 2014 г. - Втoрник, 4 ноември, 2014 г.

Дата : 04-11-2014

номер :

REGI_OJ(2014)11-04_1 PE 541.426v01-00
REGI

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 3 ноември, 2014 г. - Втoрник, 4 ноември, 2014 г.

Дата : 03-11-2014

номер :

AFET_OJ(2014)11-03_1 PE 541.422v02-00
AFET

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/005 FR/GAD, submitted by France)

Дата : 30-10-2014

номер :

BUDG_PR(2014)541441 PE 541.441v01-00
BUDG

Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Краен срок за внасяне на изменения : 12-11-2014

References :

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 1 - 85 - Draft opinion - The EU and the global development framework after 2015

Дата : 30-10-2014

номер :

FEMM_AM(2014)539687 PE 539.687v02-00
FEMM

Malin BJÖRK

Свързани документи от тематичното досие FEMM/8/01531

Документи, свързани с процедурата 2014/2143(INI)

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT AGENDA - Monday 10 November 2014 - Tuesday 11 November 2014

Дата : 29-10-2014

номер :

JURI_OJ(2014)11-10_1 PE 541.460v01-00
JURI
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека