Комисии

Общо търсене

Общо търсене

 

Търсене

 
 
PE-
 
A8-
/
 
Дума(и)

Можете да съкратите търсения сегмент или дума отдясно и/или отляво с помощта на астериск (*): анкета*

 
 
 
Най-нови документи
 

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 23 юли, 2014 г. - Cряда, 23 юли, 2014 г.

Дата : 23-07-2014

номер :

REGI_OJ(2014)07-23_1 PE 536.193v01-00
REGI

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 23 юли, 2014 г. - Cряда, 23 юли, 2014 г.

Дата : 23-07-2014

номер :

AGRI_OJ(2014)07-23_1 PE 536.194v01-00
AGRI

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Tuesday 22 July 2014

Дата : 23-07-2014

номер :

CULT_PV(2014)07-22-1 PE 537.168v01-00
CULT

Свързани документи от тематичното досие CULT/8/00697

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 22 юли, 2014 г. - Втoрник, 22 юли, 2014 г.

Дата : 22-07-2014

номер :

EMPL_OJ(2014)07-22_1 PE 536.175v01-00
EMPL

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 22 юли, 2014 г. - Втoрник, 22 юли, 2014 г.

Дата : 22-07-2014

номер :

IMCO_OJ(2014)07-22_2 PE 536.200v02-00
IMCO

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Monday 7 July 2014

Дата : 22-07-2014

номер :

JURI_PV(2014)07-07-2 PE 537.160v01-00
JURI

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/00705

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Thursday 10 July 2014

Дата : 22-07-2014

номер :

JURI_PV(2014)07-10-1 PE 537.161v01-00
JURI

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/00651

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 22 юли, 2014 г. - Cряда, 23 юли, 2014 г.

Дата : 22-07-2014

номер :

LIBE_OJ(2014)07-22_1 PE 536.199v01-00
LIBE

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 22 юли, 2014 г. - Втoрник, 22 юли, 2014 г.

Дата : 22-07-2014

номер :

AFCO_OJ(2014)07-22_1 PE 536.208v01-00
AFCO
Излъчвания за деня
 
Мултимедийна библиотека