Комисии

Общо търсене

Общо търсене

 

Търсене

 
 
PE-
 
A8-
/
 
Дума(и)

Можете да съкратите търсения сегмент или дума отдясно и/или отляво с помощта на астериск (*): анкета*

 
 
 
Най-нови документи
 

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 3 септември, 2014 г. - Четвъртък, 4 септември, 2014 г.

Дата : 25-09-2014

номер :

LIBE_OJ(2014)09-03_1 PE 537.295v01-00
LIBE

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 8 септември, 2014 г. - Понеделник, 8 септември, 2014 г.

Дата : 08-09-2014

номер :

IMCO_OJ(2014)09-08_1 PE 537.177v02-00
IMCO

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 3 септември, 2014 г. - Cряда, 3 септември, 2014 г.

Дата : 03-09-2014

номер :

EMPL_OJ(2014)09-03_1 PE 537.299v01-00
EMPL

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 3 септември, 2014 г. - Четвъртък, 4 септември, 2014 г.

Дата : 03-09-2014

номер :

TRAN_OJ(2014)09-03_1 PE 537.301v01-00
TRAN

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 3 септември, 2014 г. - Четвъртък, 4 септември, 2014 г.

Дата : 03-09-2014

номер :

AGRI_OJ(2014)09-03_1 PE 537.292v01-00
AGRI

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 3 септември, 2014 г. - Четвъртък, 4 септември, 2014 г.

Дата : 03-09-2014

номер :

PECH_OJ(2014)09-03_1 PE 537.288v02-00
PECH

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 3 септември, 2014 г. - Четвъртък, 4 септември, 2014 г.

Дата : 03-09-2014

номер :

CULT_OJ(2014)09-03_1 PE 537.300v02-00
CULT

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 2 септември, 2014 г. - Втoрник, 2 септември, 2014 г.

Дата : 02-09-2014

номер :

AFCO_OJ(2014)09-02_1 PE 537.312v01-00
AFCO

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 1 септември, 2014 г. - Втoрник, 2 септември, 2014 г.

Дата : 01-09-2014

номер :

AFET_OJ(2014)09-01_1 PE 537.294v03-00
AFET

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT AGENDA - Monday 8 September 2014 - Monday 8 September 2014

Дата : 01-09-2014

номер :

DEVE_OJ(2014)09-08_1 PE 537.321v01-00
DEVE
Излъчвания за деня
 
Мултимедийна библиотека