Комисии

Общо търсене

Общо търсене

 

Търсене

 
 
PE-
 
A8-
/
 
Дума(и)

Можете да съкратите търсения сегмент или дума отдясно и/или отляво с помощта на астериск (*): анкета*

 
 
 
Най-нови документи
 

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  NOTICE TO MEMBERS - Petition No 1678/2013 by R. S. E. S. (Portuguese) on transfer of pension rights from France to Portugal

Дата : 21-10-2014

номер :

PETI_CM(2014)537461 PE 537.461v02-00
PETI

Свързани документи от тематичното досие PETI/8/01106

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 374/2014 за намаляване или премахване на митата върху стоки с произход от Украйна

Дата :20-10-2014

номер :

A8-0021/2014 PE 539.661v03-00
INTA

Gabrielius LANDSBERGIS

Свързани документи от тематичното досие INTA/8/01303

Документи, свързани с процедурата 2014/0279(COD)

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT RECOMMENDATION on the proposal for a Council decision concerning the accession of the European Union to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

Дата : 20-10-2014

номер :

ENVI_PR(2014)537346 PE 537.346v01-00
ENVI

Pilar AYUSO

Документи, свързани с процедурата 2013/0418(NLE)

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT AGENDA - Wednesday 5 November 2014 - Wednesday 5 November 2014

Дата : 20-10-2014

номер :

IMCO_OJ(2014)11-05_1 PE 541.330v01-00
IMCO

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Wednesday 3 September 2014

Дата : 20-10-2014

номер :

JURI_PV(2014)09-03-1 PE 537.494v02-00
JURI

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/00643

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the EU and the global development framework after 2015

Дата : 20-10-2014

номер :

FEMM_PA(2014)539686 PE 539.686v02-00
FEMM

Malin BJÖRK

Краен срок за внасяне на изменения : 17-10-2014

References :

Документи, свързани с процедурата 2014/2143(INI)

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Monday 29 September 2014

Дата : 17-10-2014

номер :

DEVE_PV(2014)09-29-1 PE 539.616v02-00
DEVE

Свързани документи от тематичното досие DEVE/8/01275

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Tuesday 30 September 2014

Дата : 17-10-2014

номер :

DEVE_PV(2014)09-30-1 PE 539.638v02-00
DEVE

Свързани документи от тематичното досие DEVE/8/01276

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  WORKING DOCUMENT on European Court of Auditors' Special Report No 11/2013 (2013 Discharge): “Getting the Gross National Income (GNI) data right: a more structured and better-focussed approach would improve the effectiveness of the Commission’s verification”

Дата : 17-10-2014

номер :

CONT_DT(2014)536027 PE 536.027v03-00
CONT

Bart STAES

Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека