Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT AGENDA - Thursday 7 September 2017 - Thursday 7 September 2017

07-09-2017 REGI_OJ(2017)09-07_1 PE 609.479v01-00
REGI

  DRAFT AGENDA - Monday 4 September 2017 - Monday 4 September 2017

04-09-2017 CONT_OJ(2017)09-04_1 PE 609.346v02-00
CONT

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 4 септември, 2017 г. - Понеделник, 4 септември, 2017 г.

04-09-2017 SEDE_OJ(2017)09-04_1 PE 609.301v01-00
SEDE

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 30 aвгуст, 2017 г. - Cряда, 30 aвгуст, 2017 г.

30-08-2017 EMPL_OJ(2017)08-30_1 PE 609.511v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 30 aвгуст, 2017 г. - Cряда, 30 aвгуст, 2017 г.

30-08-2017 PECH_OJ(2017)08-30_2 PE 609.512v01-00
PECH

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 30 aвгуст, 2017 г. - Cряда, 30 aвгуст, 2017 г.

21-08-2017 ECON_OJ(2017)08-30_1 PE 609.509v01-00
ECON

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 30 aвгуст, 2017 г. - Четвъртък, 31 aвгуст, 2017 г.

21-08-2017 AGRI_OJ(2017)08-30_1 PE 609.508v01-00
AGRI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 4 септември, 2017 г. - Понеделник, 4 септември, 2017 г.

07-08-2017 FEMM_OJ(2017)09-04_1 PE 609.473v01-00
FEMM

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 7 септември, 2017 г. - Четвъртък, 7 септември, 2017 г.

04-08-2017 PETI_OJ(2017)09-07_1 PE 609.389v01-00
PETI

  DRAFT AGENDA - Monday 4 September 2017 - Monday 4 September 2017

03-08-2017 IMCO_OJ(2017)09-04_1 PE 608.131v01-00
IMCO