Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 26 февруари, 2018 г. - Втoрник, 27 февруари, 2018 г.

26-02-2018 EMPL_OJ(2018)02-26_1 PE 618.136v03-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 26 февруари, 2018 г. - Втoрник, 27 февруари, 2018 г.

26-02-2018 PECH_OJ(2018)02-26_1 PE 618.130v01-00
PECH

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 26 февруари, 2018 г. - Понеделник, 26 февруари, 2018 г.

26-02-2018 CJ22_OJ(2018)02-26_1 PE 618.173v01-00
AFCO JURI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 26 февруари, 2018 г. - Втoрник, 27 февруари, 2018 г.

26-02-2018 AFCO_OJ(2018)02-26_1 PE 618.172v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Thursday 8 March 2018 - Thursday 8 March 2018

23-02-2018 FEMM_OJ(2018)03-08_1 PE 618.182v01-00
FEMM

  DRAFT AGENDA - Monday 5 March 2018 - Monday 5 March 2018

22-02-2018 TRAN_OJ(2018)03-05_1 PE 618.207v01-00
TRAN

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 27 февруари, 2018 г. - Втoрник, 27 февруари, 2018 г.

22-02-2018 CJ01_OJ(2018)02-27_1 PE 618.181v01-00
FEMM LIBE

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 27 февруари, 2018 г. - Втoрник, 27 февруари, 2018 г.

22-02-2018 DROI_OJ(2018)02-27_1 PE 613.534v02-00
DROI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 26 февруари, 2018 г. - Понеделник, 26 февруари, 2018 г.

21-02-2018 CONT_OJ(2018)02-26_1 PE 618.189v01-00
CONT

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 21 февруари, 2018 г. - Четвъртък, 22 февруари, 2018 г.

21-02-2018 EMPL_OJ(2018)02-21_1 PE 618.079v02-00
EMPL