Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 14 декември, 2017 г. - Четвъртък, 14 декември, 2017 г.

14-12-2017 REGI_OJ(2017)12-14_1 PE 615.410v01-00
REGI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 14 декември, 2017 г. - Четвъртък, 14 декември, 2017 г.

14-12-2017 AFCO_OJ(2017)12-14_1 PE 615.387v01-00
AFCO

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 14 декември, 2017 г. - Четвъртък, 14 декември, 2017 г.

14-12-2017 SEDE_OJ(2017)12-14_1 PE 615.347v01-00
SEDE

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 12 декември, 2017 г. - Втoрник, 12 декември, 2017 г.

12-12-2017 REGI_OJ(2017)12-12_1 PE 615.371v02-00
REGI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 7 декември, 2017 г. - Четвъртък, 7 декември, 2017 г.

07-12-2017 ENVI_OJ(2017)12-07_1 PE 615.288v02-00
ENVI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 7 декември, 2017 г. - Четвъртък, 7 декември, 2017 г.

07-12-2017 REGI_OJ(2017)12-07_1 PE 615.268v01-00
REGI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 7 декември, 2017 г. - Четвъртък, 7 декември, 2017 г.

07-12-2017 SEDE_OJ(2017)12-07_1 PE 615.254v01-00
SEDE

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 4 декември, 2017 г. - Понеделник, 4 декември, 2017 г.

04-12-2017 INTA_OJ(2017)12-04_1 PE 615.242v03-00
INTA

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 4 декември, 2017 г. - Понеделник, 4 декември, 2017 г.

04-12-2017 CJ12_OJ(2017)12-04_1 PE 615.211v02-00
LIBE ECON