Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  PROJET D'ORDRE DU JOUR - Mercredi 12 juillet 2017 - Mercredi 12 juillet 2017

12-07-2017 PECH_OJ(2017)07-12_1 PE 607.779v01-00
PECH

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 29 юни, 2017 г. - Четвъртък, 29 юни, 2017 г.

29-06-2017 REGI_OJ(2017)06-29_1 PE 606.227v01-00
REGI

  DRAFT AGENDA - Thursday 29 June 2017 - Thursday 29 June 2017

29-06-2017 LIBE_OJ(2017)06-29_1 PE 606.241v02-00
LIBE

  DRAFT AGENDA - Monday 10 July 2017 - Tuesday 11 July 2017

26-06-2017 TRAN_OJ(2017)07-10_1 PE 606.309v01-00
TRAN

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 26 юни, 2017 г. - Понеделник, 26 юни, 2017 г.

26-06-2017 FEMM_OJ(2017)06-26_1 PE 606.228v02-00
FEMM

  DRAFT AGENDA - Thursday 29 June 2017 - Thursday 29 June 2017

23-06-2017 BUDG_OJ(2017)06-29_1 PE 606.292v01-00
BUDG

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 28 юни, 2017 г. - Cряда, 28 юни, 2017 г.

22-06-2017 BUDG_OJ(2017)06-28_1 PE 606.255v01-00
BUDG

  DRAFT AGENDA - Thursday 29 June 2017 - Thursday 29 June 2017

22-06-2017 ENVI_OJ(2017)06-29_1 PE 606.269v01-00
ENVI

  DRAFT AGENDA - Thursday 29 June 2017 - Thursday 29 June 2017

22-06-2017 CULT_OJ(2017)06-29_1 PE 606.277v01-00
CULT

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 21 юни, 2017 г. - Cряда, 21 юни, 2017 г.

21-06-2017 CJ28_OJ(2017)06-21_1 PE 606.089v01-00
CULT EMPL