Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 23 януари, 2019 г. - Четвъртък, 24 януари, 2019 г.

23-01-2019 INTA_OJ(2019)01-23_1 PE 632.836v02-00
INTA

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 23 януари, 2019 г. - Cряда, 23 януари, 2019 г.

23-01-2019 EMPL_OJ(2019)01-23_1 PE 632.849v02-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 23 януари, 2019 г. - Четвъртък, 24 януари, 2019 г.

23-01-2019 PECH_OJ(2019)01-23_1 PE 632.884v02-00
PECH

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 22 януари, 2019 г. - Втoрник, 22 януари, 2019 г.

22-01-2019 REGI_OJ(2019)01-22_1 PE 632.918v01-00
REGI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 22 януари, 2019 г. - Втoрник, 22 януари, 2019 г.

22-01-2019 AFCO_OJ(2019)01-22_1 PE 632.929v01-00
AFCO

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 21 януари, 2019 г. - Втoрник, 22 януари, 2019 г.

21-01-2019 IMCO_OJ(2019)01-21_1 PE 632.773v02-00
IMCO

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 17 януари, 2019 г. - Четвъртък, 17 януари, 2019 г.

17-01-2019 REGI_OJ(2019)01-17_1 PE 632.819v01-00
REGI

  DRAFT AGENDA - Wednesday 23 January 2019 - Thursday 24 January 2019

16-01-2019 AGRI_OJ(2019)01-23_1 PE 632.934v01-00
AGRI

  DRAFT AGENDA - Wednesday 23 January 2019 - Thursday 24 January 2019

16-01-2019 DROI_OJ(2019)01-23_1 PE 632.842v01-00
DROI

  DRAFT AGENDA - Wednesday 23 January 2019 - Thursday 24 January 2019

16-01-2019 SEDE_OJ(2019)01-23_1 PE 632.947v01-00
SEDE