Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT AGENDA - Tuesday 28 February 2017 - Tuesday 28 February 2017

28-02-2017 CJ31_OJ(2017)02-28_1 PE 599.786v02-00
BUDG DEVE AFET

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 28 февруари, 2017 г. - Втoрник, 28 февруари, 2017 г.

28-02-2017 BUDG_OJ(2017)02-28_1 PE 599.781v02-00
BUDG

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 28 февруари, 2017 г. - Втoрник, 28 февруари, 2017 г.

28-02-2017 REGI_OJ(2017)02-28_1 PE 599.816v01-00
REGI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 28 февруари, 2017 г. - Втoрник, 28 февруари, 2017 г.

28-02-2017 FEMM_OJ(2017)02-28_1 PE 599.733v03-00
FEMM

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 27 февруари, 2017 г. - Втoрник, 28 февруари, 2017 г.

27-02-2017 AFET_OJ(2017)02-27_1 PE 599.771v02-00
AFET

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 27 февруари, 2017 г. - Понеделник, 27 февруари, 2017 г.

27-02-2017 CJ28_OJ(2017)02-27_1 PE 599.730v01-00
CULT EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 27 февруари, 2017 г. - Втoрник, 28 февруари, 2017 г.

27-02-2017 EMPL_OJ(2017)02-27_1 PE 599.734v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 27 февруари, 2017 г. - Втoрник, 28 февруари, 2017 г.

27-02-2017 ITRE_OJ(2017)02-27_1 PE 599.746v02-00
ITRE

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 27 февруари, 2017 г. - Втoрник, 28 февруари, 2017 г.

27-02-2017 PECH_OJ(2017)02-27_1 PE 599.631v01-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Monday 6 March 2017 - Monday 6 March 2017

24-02-2017 BUDG_OJ(2017)03-06_1 PE 599.842v01-00
BUDG