Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 3 септември, 2018 г. - Понеделник, 3 септември, 2018 г.

14-08-2018 AFET_OJ(2018)09-03_1 PE 626.871v01-00
AFET

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 29 aвгуст, 2018 г. - Четвъртък, 30 aвгуст, 2018 г.

13-08-2018 AFET_OJ(2018)08-29_1 PE 626.843v01-00
AFET

  DRAFT AGENDA - Monday 3 September 2018 - Monday 3 September 2018

30-07-2018 PETI_OJ(2018)09-03_1 PE 626.687v01-00
PETI

  DRAFT AGENDA - Thursday 6 September 2018 - Thursday 6 September 2018

25-07-2018 TRAN_OJ(2018)09-06_1 PE 626.664v01-00
TRAN

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 29 aвгуст, 2018 г. - Cряда, 29 aвгуст, 2018 г.

19-07-2018 PECH_OJ(2018)08-29_1 PE 625.559v01-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Monday 3 September 2018 - Monday 3 September 2018

18-07-2018 CONT_OJ(2018)09-03_1 PE 625.539v01-00
CONT

  DRAFT AGENDA - Monday 10 September 2018 - Monday 10 September 2018

18-07-2018 CONT_OJ(2018)09-10_1 PE 625.540v01-00
CONT

  DRAFT AGENDA - Monday 2 July 2018 - Monday 2 July 2018

18-07-2018 LIBE_OJ(2018)07-02_1 PE 625.517v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/13775

  DRAFT AGENDA - Monday 3 September 2018 - Monday 3 September 2018

17-07-2018 ITRE_OJ(2018)09-03_1 PE 625.496v01-00
ITRE

  DRAFT AGENDA - Wednesday 29 August 2018 - Wednesday 29 August 2018

17-07-2018 CJ05_OJ(2018)08-29_1 PE 625.502v01-00
TRAN ITRE