Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT AGENDA - Wednesday 16 May 2018 - Thursday 17 May 2018

26-04-2018 IMCO_OJ(2018)05-16_1 PE 621.059v01-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Monday 14 May 2018 - Tuesday 15 May 2018

26-04-2018 FEMM_OJ(2018)05-14_1 PE 621.066v01-00
FEMM

  DRAFT AGENDA - Tuesday 15 May 2018 - Tuesday 15 May 2018

26-04-2018 DROI_OJ(2018)05-15_1 PE 621.078v01-00
DROI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 3 май, 2018 г. - Четвъртък, 3 май, 2018 г.

25-04-2018 BUDG_OJ(2018)05-03_1 PE 621.039v01-00
BUDG

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 25 април, 2018 г. - Четвъртък, 26 април, 2018 г.

25-04-2018 EMPL_OJ(2018)04-25_1 PE 620.888v03-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 25 април, 2018 г. - Четвъртък, 26 април, 2018 г.

25-04-2018 REGI_OJ(2018)04-25_1 PE 620.944v03-00
REGI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 25 април, 2018 г. - Cряда, 25 април, 2018 г.

25-04-2018 CJ22_OJ(2018)04-25_1 PE 620.973v01-00
AFCO JURI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 25 април, 2018 г. - Четвъртък, 26 април, 2018 г.

25-04-2018 LIBE_OJ(2018)04-25_1 PE 620.989v02-00
LIBE

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 25 април, 2018 г. - Cряда, 25 април, 2018 г.

25-04-2018 AFCO_OJ(2018)04-25_1 PE 620.978v01-00
AFCO

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 25 април, 2018 г. - Cряда, 25 април, 2018 г.

25-04-2018 FEMM_OJ(2018)04-25_1 PE 620.829v02-00
FEMM