Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 3 април, 2017 г. - Понеделник, 3 април, 2017 г.

03-04-2017 EMPL_OJ(2017)04-03_1 PE 601.236v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 27 март, 2017 г. - Понеделник, 27 март, 2017 г.

27-03-2017 CONT_OJ(2017)03-27_1 PE 601.246v02-00
CONT

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 27 март, 2017 г. - Понеделник, 27 март, 2017 г.

27-03-2017 LIBE_OJ(2017)03-27_1 PE 601.224v02-00
LIBE

  DRAFT AGENDA - Monday 3 April 2017 - Monday 3 April 2017

24-03-2017 ITRE_OJ(2017)04-03_1 PE 601.278v01-00
ITRE

  DRAFT AGENDA - Thursday 30 March 2017 - Thursday 30 March 2017

24-03-2017 LIBE_OJ(2017)03-30_1 PE 601.273v01-00
LIBE

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 27 март, 2017 г. - Понеделник, 27 март, 2017 г.

23-03-2017 CJ13_OJ(2017)03-27_1 PE 601.281v01-00
CONT BUDG

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 22 март, 2017 г. - Четвъртък, 23 март, 2017 г.

22-03-2017 CONT_OJ(2017)03-22_1 PE 601.221v02-00
CONT

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 22 март, 2017 г. - Четвъртък, 23 март, 2017 г.

22-03-2017 EMPL_OJ(2017)03-22_1 PE 601.133v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 22 март, 2017 г. - Четвъртък, 23 март, 2017 г.

22-03-2017 PECH_OJ(2017)03-22_1 PE 599.705v03-00
PECH

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 22 март, 2017 г. - Четвъртък, 23 март, 2017 г.

22-03-2017 SEDE_OJ(2017)03-22_1 PE 601.205v02-00
SEDE