Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 21 март, 2019 г. - Четвъртък, 21 март, 2019 г.

21-03-2019 REGI_OJ(2019)03-21_1 PE 636.395v01-00
REGI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 18 март, 2019 г. - Понеделник, 18 март, 2019 г.

18-03-2019 EMPL_OJ(2019)03-18_1 PE 636.334v02-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 18 март, 2019 г. - Понеделник, 18 март, 2019 г.

18-03-2019 TRAN_OJ(2019)03-18_1 PE 636.271v02-00
TRAN

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 18 март, 2019 г. - Понеделник, 18 март, 2019 г.

18-03-2019 AFCO_OJ(2019)03-18_1 PE 636.402v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Thursday 21 March 2019 - Thursday 21 March 2019

14-03-2019 LIBE_OJ(2019)03-21_1 PE 637.190v01-00
LIBE

  DRAFT AGENDA - Thursday 21 March 2019 - Thursday 21 March 2019

14-03-2019 DROI_OJ(2019)03-21_1 PE 637.194v01-00
DROI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 18 март, 2019 г. - Понеделник, 18 март, 2019 г.

12-03-2019 BUDG_OJ(2019)03-18_1 PE 636.380v01-00
BUDG

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 18 март, 2019 г. - Понеделник, 18 март, 2019 г.

12-03-2019 AGRI_OJ(2019)03-18_1 PE 636.399v01-00
AGRI

  DRAFT AGENDA - Monday 25 March 2019 - Monday 25 March 2019

12-03-2019 PECH_OJ(2019)03-25_1 PE 636.381v01-00
PECH

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 18 март, 2019 г. - Понеделник, 18 март, 2019 г.

12-03-2019 JURI_OJ(2019)03-18_1 PE 636.400v01-00
JURI