Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 28 юни, 2018 г. - Четвъртък, 28 юни, 2018 г.

28-06-2018 EMPL_OJ(2018)06-28_1 PE 623.774v01-00
EMPL ECON

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 28 юни, 2018 г. - Четвъртък, 28 юни, 2018 г.

28-06-2018 EMPL_OJ(2018)06-28_2 PE 623.773v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 25 юни, 2018 г. - Понеделник, 25 юни, 2018 г.

25-06-2018 REGI_OJ(2018)06-25_1 PE 623.697v01-00
REGI

  DRAFT AGENDA - Thursday 28 June 2018 - Thursday 28 June 2018

21-06-2018 BUDG_OJ(2018)06-28_1 PE 623.831v01-00
BUDG

  DRAFT AGENDA - Monday 25 June 2018 - Monday 25 June 2018

21-06-2018 CONT_OJ(2018)06-25_1 PE 623.829v01-00
CONT

  DRAFT AGENDA - Thursday 28 June 2018 - Thursday 28 June 2018

21-06-2018 PEST_OJ(2018)06-28_1 PE 622.239v01-00
PEST

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 20 юни, 2018 г. - Четвъртък, 21 юни, 2018 г.

20-06-2018 ENVI_OJ(2018)06-20_1 PE 623.745v02-00
ENVI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 20 юни, 2018 г. - Cряда, 20 юни, 2018 г.

20-06-2018 REGI_OJ(2018)06-20_1 PE 623.696v01-00
REGI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 20 юни, 2018 г. - Четвъртък, 21 юни, 2018 г.

20-06-2018 AGRI_OJ(2018)06-20_1 PE 623.733v02-00
AGRI

  DRAFT AGENDA - Wednesday 20 June 2018 - Thursday 21 June 2018

20-06-2018 PECH_OJ(2018)06-20_1 PE 623.721v02-00
PECH