Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 15 юни, 2016 г. - Четвъртък, 16 юни, 2016 г.

15-06-2016 PECH_OJ(2016)06-15_1 PE 582.436v02-00
PECH

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 30 май, 2016 г. - Понеделник, 30 май, 2016 г.

30-05-2016 EMPL_OJ(2016)05-30_1 PE 583.882v02-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 30 май, 2016 г. - Понеделник, 30 май, 2016 г.

30-05-2016 AFCO_OJ(2016)05-30_1 PE 583.921v01-00
AFCO

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 30 май, 2016 г. - Понеделник, 30 май, 2016 г.

30-05-2016 SEDE_OJ(2016)05-30_1 PE 583.908v01-00
SEDE

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 26 май, 2016 г. - Четвъртък, 26 май, 2016 г.

26-05-2016 LIBE_OJ(2016)05-26_1 PE 583.890v02-00
LIBE

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 30 май, 2016 г. - Понеделник, 30 май, 2016 г.

26-05-2016 DROI_OJ(2016)05-30_1 PE 583.871v03-00
DROI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 25 май, 2016 г. - Cряда, 25 май, 2016 г.

25-05-2016 REGI_OJ(2016)05-25_1 PE 582.420v01-00
REGI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 30 май, 2016 г. - Понеделник, 30 май, 2016 г.

25-05-2016 LIBE_OJ(2016)05-30_1 PE 583.933v01-00
LIBE

  DRAFT AGENDA - Thursday 2 June 2016 - Thursday 2 June 2016

25-05-2016 PETI_OJ(2016)06-02_1 PE 583.887v01-00
PETI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 24 май, 2016 г. - Втoрник, 24 май, 2016 г.

24-05-2016 CJ21_OJ(2016)05-24_1 PE 582.266v02-00
FEMM EMPL