Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT AGENDA - Tuesday 27 November 2018 - Tuesday 27 November 2018

27-11-2018 EMPL_OJ(2018)11-27_1 PE 630.603v01-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Tuesday 27 November 2018 - Tuesday 27 November 2018

27-11-2018 PECH_OJ(2018)11-27_1 PE 630.413v03-00
PECH

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 22 ноември, 2018 г. - Четвъртък, 22 ноември, 2018 г.

22-11-2018 CJ35_OJ(2018)11-22_1 PE 630.518v01-00
PETI AFCO

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 21 ноември, 2018 г. - Четвъртък, 22 ноември, 2018 г.

21-11-2018 REGI_OJ(2018)11-21_1 PE 630.507v02-00
REGI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 21 ноември, 2018 г. - Четвъртък, 22 ноември, 2018 г.

21-11-2018 PECH_OJ(2018)11-21_1 PE 630.400v03-00
PECH

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 21 ноември, 2018 г. - Cряда, 21 ноември, 2018 г.

21-11-2018 AFCO_OJ(2018)11-21_1 PE 630.549v01-00
AFCO

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 21 ноември, 2018 г. - Cряда, 21 ноември, 2018 г.

21-11-2018 TAX3_OJ(2018)11-21_1 PE 630.446v02-00
TAX3

  DRAFT AGENDA - Monday 26 November 2018 - Monday 26 November 2018

20-11-2018 AFET_OJ(2018)11-26_1 PE 630.609v01-00
AFET

  DRAFT AGENDA - Monday 26 November 2018 - Tuesday 27 November 2018

20-11-2018 ENVI_OJ(2018)11-26_1 PE 630.612v01-00
ENVI

  DRAFT AGENDA - Tuesday 27 November 2018 - Tuesday 27 November 2018

20-11-2018 FEMM_OJ(2018)11-27_1 PE 629.623v01-00
FEMM