Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 28 януари 2020 г.

28-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-28_1 PE646.850v02-00
EMPL

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 28 януари 2020 г.

28-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-28_1 PE646.886v01-00
AFCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 27 януари 2020 г. - Вторник, 28 януари 2020 г.

27-01-2020 JURI_OJ(2020)01-27_1 PE646.859v02-00
JURI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 23 януари 2020 г.

23-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-23_1 PE646.845v01-00
AFCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 22 януари 2020 г. - Четвъртък, 23 януари 2020 г.

22-01-2020 EMPL_OJ(2020)01-22_1 PE646.833v01-00
EMPL

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 22 януари 2020 г. - Четвъртък, 23 януари 2020 г.

22-01-2020 ITRE_OJ(2020)01-22_1 PE646.800v02-00
ITRE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 27 януари 2020 г.

21-01-2020 ECON_OJ(2020)01-27_1 PE646.867v01-00
ECON

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 27 януари 2020 г.

21-01-2020 ECON_OJ(2020)01-27_2 PE646.868v01-00
EMPL ECON

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 20 януари 2020 г. - Вторник, 21 януари 2020 г.

20-01-2020 AFET_OJ(2020)01-20_1 PE646.790v02-00
AFET

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 20 януари 2020 г. - Вторник, 21 януари 2020 г.

20-01-2020 INTA_OJ(2020)01-20_1 PE645.045v03-00
INTA