Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT AGENDA - Thursday 8 December 2016 - Thursday 8 December 2016

08-12-2016 EMPL_OJ(2016)12-08_1 PE 595.423v02-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 5 декември, 2016 г. - Понеделник, 5 декември, 2016 г.

05-12-2016 CONT_OJ(2016)12-05_1 PE 594.181v03-00
CONT

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 5 декември, 2016 г. - Понеделник, 5 декември, 2016 г.

05-12-2016 EMPL_OJ(2016)12-05_1 PE 595.396v02-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 5 декември, 2016 г. - Понеделник, 5 декември, 2016 г.

05-12-2016 PECH_OJ(2016)12-05_1 PE 594.043v01-00
PECH

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 5 декември, 2016 г. - Понеделник, 5 декември, 2016 г.

05-12-2016 AFCO_OJ(2016)12-05_1 PE 595.433v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Monday 5 December 2016 - Monday 5 December 2016

01-12-2016 INTA_OJ(2016)12-05_1 PE 595.452v01-00
INTA

  DRAFT AGENDA - Thursday 8 December 2016 - Thursday 8 December 2016

01-12-2016 BUDG_OJ(2016)12-08_1 PE 595.467v01-00
BUDG

  DRAFT AGENDA - Thursday 8 December 2016 - Thursday 8 December 2016

01-12-2016 ECON_OJ(2016)12-08_1 PE 595.483v01-00
ECON

  DRAFT AGENDA - Thursday 8 December 2016 - Thursday 8 December 2016

01-12-2016 ENVI_OJ(2016)12-08_1 PE 595.455v01-00
ENVI

  DRAFT AGENDA - Thursday 8 December 2016 - Thursday 8 December 2016

01-12-2016 LIBE_OJ(2016)12-08_1 PE 595.447v01-00
LIBE