Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 29 май, 2019 г. - Cряда, 29 май, 2019 г.

07-05-2019 AFET_OJ(2019)05-29_1 PE 638.599v01-00
AFET

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 15 април, 2019 г. - Понеделник, 15 април, 2019 г.

15-04-2019 EMPL_OJ(2019)04-15_1 PE 637.574v01-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Thursday 11 April 2019 - Thursday 11 April 2019

10-04-2019 LIBE_OJ(2019)04-11_1 PE 638.449v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/15922

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 8 април, 2019 г. - Понеделник, 8 април, 2019 г.

08-04-2019 CONT_OJ(2019)04-08_1 PE 637.412v02-00
CONT