Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 3 май, 2017 г. - Четвъртък, 4 май, 2017 г.

03-05-2017 ENVI_OJ(2017)05-03_1 PE 603.106v02-00
ENVI

  DRAFT AGENDA - Wednesday 3 May 2017 - Wednesday 3 May 2017

03-05-2017 AFCO_OJ(2017)05-03_1 PE 604.511v01-00
AFCO

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 3 май, 2017 г. - Четвъртък, 4 май, 2017 г.

03-05-2017 SEDE_OJ(2017)05-03_1 PE 604.491v02-00
SEDE

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 2 май, 2017 г. - Cряда, 3 май, 2017 г.

02-05-2017 EMPL_OJ(2017)05-02_1 PE 603.102v02-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 2 май, 2017 г. - Cряда, 3 май, 2017 г.

02-05-2017 AFCO_OJ(2017)05-02_1 PE 603.118v01-00
AFCO

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 2 май, 2017 г. - Втoрник, 2 май, 2017 г.

02-05-2017 PANA_OJ(2017)05-02_1 PE 602.936v02-00
PANA

  DRAFT AGENDA - Wednesday 3 May 2017 - Thursday 4 May 2017

28-04-2017 CONT_OJ(2017)05-03_1 PE 604.532v01-00
CONT

  DRAFT AGENDA - Thursday 18 May 2017 - Thursday 18 May 2017

28-04-2017 CJ18_OJ(2017)05-18_1 PE 604.533v01-00
IMCO ITRE

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 3 май, 2017 г. - Четвъртък, 4 май, 2017 г.

28-04-2017 DROI_OJ(2017)05-03_1 PE 603.084v02-00
DROI

  DRAFT AGENDA - Thursday 11 May 2017 - Thursday 11 May 2017

27-04-2017 IMCO_OJ(2017)05-11_1 PE 604.531v01-00
IMCO