Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT AGENDA - Thursday 29 September 2016 - Thursday 29 September 2016

29-09-2016 AFCO_OJ(2016)09-29_1 PE 589.387v01-00
AFCO

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 26 септември, 2016 г. - Понеделник, 26 септември, 2016 г.

26-09-2016 CONT_OJ(2016)09-26_1 PE 589.258v02-00
CONT

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 26 септември, 2016 г. - Понеделник, 26 септември, 2016 г.

26-09-2016 EMPL_OJ(2016)09-26_1 PE 589.271v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 26 септември, 2016 г. - Понеделник, 26 септември, 2016 г.

26-09-2016 LIBE_OJ(2016)09-26_1 PE 589.250v02-00
LIBE

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 26 септември, 2016 г. - Понеделник, 26 септември, 2016 г.

26-09-2016 SEDE_OJ(2016)09-26_1 PE 589.380v01-00
SEDE

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 26 септември, 2016 г. - Понеделник, 26 септември, 2016 г.

22-09-2016 DROI_OJ(2016)09-26_1 PE 589.245v02-00
DROI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 28 септември, 2016 г. - Четвъртък, 29 септември, 2016 г.

21-09-2016 BUDG_OJ(2016)09-28_1 PE 589.361v01-00
BUDG

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 28 септември, 2016 г. - Cряда, 28 септември, 2016 г.

21-09-2016 ECON_OJ(2016)09-28_1 PE 589.357v01-00
ECON

  DRAFT AGENDA - Thursday 29 September 2016 - Thursday 29 September 2016

20-09-2016 ENVI_OJ(2016)09-29_1 PE 589.344v01-00
ENVI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 10 октомври, 2016 г. - Втoрник, 11 октомври, 2016 г.

20-09-2016 PECH_OJ(2016)10-10_1 PE 589.341v01-00
PECH