Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT AGENDA - Monday 5 September 2016 - Monday 5 September 2016

05-09-2016 IMCO_OJ(2016)09-05_1 PE 587.463v02-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Monday 5 September 2016 - Monday 5 September 2016

05-09-2016 SEDE_OJ(2016)09-05_1 PE 587.447v03-00
SEDE

  PROJET D'ORDRE DU JOUR - Mercredi 31 août 2016 - Mercredi 31 août 2016

31-08-2016 PECH_OJ(2016)08-31_1 PE 587.435v01-00
PECH

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 19 юли, 2016 г. - Втoрник, 19 юли, 2016 г.

19-07-2016 AFET_OJ(2016)07-19_1 PE 587.466v02-00
AFET

  DRAFT AGENDA - Wednesday 31 August 2016 - Wednesday 31 August 2016

15-07-2016 BUDG_OJ(2016)08-31_1 PE 587.451v01-00
BUDG

  DRAFT AGENDA - Monday 5 September 2016 - Monday 5 September 2016

15-07-2016 EMIS_OJ(2016)09-05_1 PE 587.449v01-00
EMIS

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 14 юли, 2016 г. - Четвъртък, 14 юли, 2016 г.

14-07-2016 CJ24_OJ(2016)07-14_1 PE 585.595v02-00
JURI IMCO

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 13 юли, 2016 г. - Четвъртък, 14 юли, 2016 г.

13-07-2016 INTA_OJ(2016)07-13_1 PE 585.711v02-00
INTA

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 13 юли, 2016 г. - Четвъртък, 14 юли, 2016 г.

13-07-2016 EMPL_OJ(2016)07-13_1 PE 585.714v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 13 юли, 2016 г. - Четвъртък, 14 юли, 2016 г.

13-07-2016 IMCO_OJ(2016)07-13_1 PE 585.592v02-00
IMCO