Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 29 май 2019 г.

29-05-2019 AFET_OJ(2019)05-29_1 PE638.599v02-00
AFET

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 5 юни 2019 г.

27-05-2019 BUDG_OJ(2019)06-05_1 PE638.699v01-00
BUDG

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 15 април 2019 г.

15-04-2019 EMPL_OJ(2019)04-15_1 PE637.574v01-00
EMPL

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 11 април 2019 г.

11-04-2019 REGI_OJ(2019)04-11_1 PE637.490v01-00
REGI

 

  DRAFT AGENDA - Thursday, 11 April 2019

10-04-2019 LIBE_OJ(2019)04-11_1 PE638.449v01-00
LIBE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 17 април 2019 г.

08-04-2019 AFET_OJ(2019)04-17_1 PE637.531v01-00
DEVE AFET

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 8 април 2019 г.

08-04-2019 CONT_OJ(2019)04-08_1 PE637.412v02-00
CONT

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 16 април 2019 г.

08-04-2019 ENVI_OJ(2019)04-16_1 PE637.556v01-00
ENVI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 11 април 2019 г.

08-04-2019 TRAN_OJ(2019)04-11_1 PE637.311v03-00
TRAN

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 11 април 2019 г.

05-04-2019 BUDG_OJ(2019)04-11_1 PE637.545v01-00
BUDG