Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  PROJET D'ORDRE DU JOUR - Lundi 11 juillet 2016 - Mardi 12 juillet 2016

11-07-2016 PECH_OJ(2016)07-11_1 PE 585.579v01-00
PECH

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 4 юли, 2016 г. - Понеделник, 4 юли, 2016 г.

04-07-2016 AFCO_OJ(2016)07-04_1 PE 585.589v01-00
AFCO

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 4 юли, 2016 г. - Понеделник, 4 юли, 2016 г.

04-07-2016 EMIS_OJ(2016)07-04_1 PE 585.494v02-00
EMIS

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 30 юни, 2016 г. - Четвъртък, 30 юни, 2016 г.

30-06-2016 SEDE_OJ(2016)06-30_1 PE 585.522v01-00
SEDE

  DRAFT AGENDA - Monday 4 July 2016 - Monday 4 July 2016

29-06-2016 BUDG_OJ(2016)07-04_1 PE 585.603v01-00
BUDG

  DRAFT AGENDA - Wednesday 13 July 2016 - Thursday 14 July 2016

29-06-2016 IMCO_OJ(2016)07-13_1 PE 585.592v01-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Thursday 14 July 2016 - Thursday 14 July 2016

29-06-2016 CJ24_OJ(2016)07-14_1 PE 585.595v01-00
JURI IMCO

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 30 юни, 2016 г. - Четвъртък, 30 юни, 2016 г.

28-06-2016 BUDG_OJ(2016)06-30_1 PE 585.574v01-00
BUDG DEVE

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 30 юни, 2016 г. - Четвъртък, 30 юни, 2016 г.

28-06-2016 BUDG_OJ(2016)06-30_2 PE 585.576v01-00
BUDG

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 4 юли, 2016 г. - Понеделник, 4 юли, 2016 г.

28-06-2016 ITRE_OJ(2016)07-04_1 PE 585.580v01-00
ITRE