Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 19 октомври, 2017 г. - Четвъртък, 19 октомври, 2017 г.

19-10-2017 EMPL_OJ(2017)10-19_1 PE 612.160v02-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Thursday 19 October 2017 - Thursday 19 October 2017

16-10-2017 CJ12_OJ(2017)10-19_1 PE 612.145v01-00
LIBE ECON

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 16 октомври, 2017 г. - Понеделник, 16 октомври, 2017 г.

16-10-2017 EMPL_OJ(2017)10-16_1 PE 612.076v02-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Thursday 19 October 2017 - Thursday 19 October 2017

16-10-2017 ENVI_OJ(2017)10-19_1 PE 612.193v01-00
ENVI

  DRAFT AGENDA - Monday 16 October 2017 - Monday 16 October 2017

16-10-2017 FEMM_OJ(2017)10-16_1 PE 610.870v03-00
FEMM

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 19 октомври, 2017 г. - Четвъртък, 19 октомври, 2017 г.

13-10-2017 AFET_OJ(2017)10-19_1 PE 612.171v01-00
AFET

  DRAFT AGENDA - Monday 23 October 2017 - Monday 23 October 2017

13-10-2017 AFET_OJ(2017)10-23_1 PE 612.172v01-00
AFET

  DRAFT AGENDA - Wednesday 18 October 2017 - Wednesday 18 October 2017

13-10-2017 PANA_OJ(2017)10-18_1 PE 612.170v01-00
PANA

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 19 октомври, 2017 г. - Четвъртък, 19 октомври, 2017 г.

12-10-2017 CONT_OJ(2017)10-19_1 PE 612.161v01-00
CONT

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 19 октомври, 2017 г. - Четвъртък, 19 октомври, 2017 г.

12-10-2017 ECON_OJ(2017)10-19_1 PE 612.173v01-00
ECON