Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 10 декември, 2018 г. - Понеделник, 10 декември, 2018 г.

28-11-2018 DEVE_OJ(2018)12-10_1 PE 630.727v01-00
DROI DEVE

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

Няма предоставени документи