Последни новини

Subcommittee on Human Rights

19-02-2020 - 16:44
Maria Arena

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

20-02-2020 - 10:53
DROI DEVE LIBE Заседание

Приветствие

Maria Arena

Добре дошли на уебстраницата на подкомисията на Европейския парламент по правата на човека.

В днешния свят, в който международното право в областта на правата на човека се нарушава постоянно, Европейският съюз остава дълбоко ангажиран със защитата и утвърждаването на универсалния характер на правата на човека във вътрешните и външните си политики.

Европейският парламент и неговата подкомисия по правата на човека (DROI) повишават осведомеността относно конкретни ситуации, свързани с правата на човека, работят с широк кръг от партньори и следят за зачитането на правата на човека във външните дейности на ЕС, като се добавя акцент върху осигуряването на съгласуваност между всички външни политики на Съюза (например в областта на търговията, убежището и миграцията) и неговата политика в областта на правата на човека.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти