Последни новини

Next DROI Meeting

11-12-2017 - 16:39
DROI

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

11-12-2017 - 19:36
AFET DROI DEVE Заседание

Приветствие

Interview with Pier Antonio Panzeri - DROI chair

Приветстваме Ви в подкомисията по правата на човека (DROI) на Европейския парламент.

Основните отговорности на подкомисията включват всички въпроси, свързани с правата на човека, защитата на малцинствата и насърчаването на демократичните ценности, а в географски аспект компетентността й обхваща и държави извън ЕС.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти