График на заседанията

Тук можете да видите свързаните с дейностите на комисията бъдещи заседания, по тип заседание. Също така е на разположение и дългосрочен календар.

За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Комисия по икономически и парични въпроси

22-07-2019

15:00

Брюксел : PHS - P3C050

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

23-07-2019

09:00

Брюксел : PHS - P3C050

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

23-07-2019

15:00

Брюксел : PHS - P3C050

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING