График на заседанията

Тук можете да видите свързаните с дейностите на комисията бъдещи заседания, по тип заседание. Също така е на разположение и дългосрочен календар.

За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Комисия по икономически и парични въпроси

04-09-2019

09:00

Брюксел : JAN - 4Q2

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

04-09-2019

14:30

Брюксел : JAN - 4Q2

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

05-09-2019

09:00

Брюксел : JAN - 4Q2

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

Комисия по икономически и парични въпроси

12-09-2019

09:00

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

Комисия по икономически и парични въпроси

23-09-2019

15:00

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

24-09-2019

09:00

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

24-09-2019

14:30

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

Комисия по икономически и парични въпроси

02-10-2019

09:00

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

02-10-2019

14:30

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

03-10-2019

09:00

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

Комисия по икономически и парични въпроси

07-10-2019

15:00

Брюксел : PHS - P1A002

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

08-10-2019

09:00

Брюксел : PHS - P1A002

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

Комисия по икономически и парични въпроси

14-10-2019

15:00

Брюксел : PHS - P3C050

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

Комисия по икономически и парични въпроси

17-10-2019

09:00

Брюксел : JAN - 4Q1

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

Комисия по икономически и парични въпроси

04-11-2019

15:00

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

05-11-2019

09:00

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

05-11-2019

14:30

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

Комисия по икономически и парични въпроси

18-11-2019

15:00

Брюксел : JAN - 4Q2

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING