Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 25 септември, 2017 г. - Понеделник, 25 септември, 2017 г.

13-09-2017 ECON_OJ(2017)09-25_1 PE 610.659v01-00
ECON

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 30 май, 2017 г. - Втoрник, 30 май, 2017 г.

18-05-2017 CJ29_OJ(2017)05-30_1 PE 604.822v01-00
JURI ECON