Членове

Roberto GUALTIERI
 • Roberto GUALTIERI Председател
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Италия
 
Brian HAYES
 • Brian HAYES Заместник-председател
 • Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Ирландия
 
Peter SIMON
 • Peter SIMON Заместник-председател
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Германия
 
Kay SWINBURNE
 • Kay SWINBURNE Заместник-председател
 • Европейски консерватори и реформисти
 • Обединено кралство
 
Luděk NIEDERMAYER
 • Luděk NIEDERMAYER Заместник-председател
 • Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Чехия
 
Gerolf ANNEMANS
 • Gerolf ANNEMANS Член
 • Група „Европа на нациите и свободите“
 • Белгия
 
Hugues BAYET
 • Hugues BAYET Член
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Белгия
 
Pervenche BERÈS
 • Pervenche BERÈS Член
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Франция
 
David COBURN
 • David COBURN Член
 • Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
 • Обединено кралство
 
Thierry CORNILLET
 • Thierry CORNILLET Член
 • Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
 • Франция