Съобщения за членовете на ЕП


Съобщенията за членовете на ЕП се използват от комисиите за информиране на техните членове по въпроси, които не попадат в никоя от другите категории документи. Такава информация са например резюметата за посещения на делегации, срещи с експерти, въпроси към членове на Европейската комисия или публикуване на получени петиции.
Използвайте функцията търсене за всички налични съобщения за членовете на ЕП.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП - Notice to Members 0001/2016

20-09-2016 ECON_CM(2016)589316 PE 589.316v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/07583