Съобщения за членовете на ЕП

Съобщенията за членовете на ЕП се използват от комисиите за информиране на техните членове по въпроси, които не попадат в никоя от другите категории документи. Такава информация са например резюметата за посещения на делегации, срещи с експерти, въпроси към членове на Европейската комисия или публикуване на получени петиции.
Използвайте функцията търсене за всички налични съобщения за членовете на ЕП.

Няма предоставени документи

Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Welcome words
 
 

Available soon