Съобщения за членовете на ЕП


Съобщенията за членовете на ЕП се използват от комисиите за информиране на техните членове по въпроси, които не попадат в никоя от другите категории документи. Такава информация са например резюметата за посещения на делегации, срещи с експерти, въпроси към членове на Европейската комисия или публикуване на получени петиции.
Използвайте функцията търсене за всички налични съобщения за членовете на ЕП.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  NOTICE TO MEMBERS - Calendar of 2018 ECON Committee meetings

06-11-2017 ECON_CM(2017)612397 PE 612.397v02-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/11303

  NOTICE TO MEMBERS - updated Calendar of 2017 ECON Committee meetings

12-12-2016 ECON_CM(2016)589316 PE 589.316v03-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/07583