Въпрос към ЦЕБ


В съответствие с член 131 от Правилника за дейността всеки член на ЕП може да отправя въпроси с искане за писмен отговор към Европейската централна банка. В този случай трябва да се спазват критериите, посочени в приложение ІІІ към Правилника за дейността.

Отговорите на ЕЦБ на съдържащите се по-долу въпроси на членове на ЕП могат да бъдат намерени на страницата „Публикации“.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - Money Market Contact Group

27-11-2015 ECON_QZ(2015)572856 PE 572.856v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Pergunta com pedido de resposta escrita - Membros do BCE reúnem com banca privada

17-11-2015 ECON_QZ(2015)571683 PE 571.683v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - Ultimi stress test alle banche greche

17-11-2015 ECON_QZ(2015)571684 PE 571.684v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - ECB recruitment standards

17-11-2015 ECON_QZ(2015)571685 PE 571.685v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Interactions of ECB board members with market participants

17-11-2015 ECON_QZ(2015)571686 PE 571.686v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - ECB – rules on communication

11-11-2015 ECON_QZ(2015)571478 PE 571.478v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - TLTRO operations

11-11-2015 ECON_QZ(2015)571633 PE 571.633v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Extension of the quantitative easing programme

11-11-2015 ECON_QZ(2015)571634 PE 571.634v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Monetary policy tools: large-scale acquisition programme of government bonds and reduction of official interest rate

11-11-2015 ECON_QZ(2015)571635 PE 571.635v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Regulation on virtual currencies

05-11-2015 ECON_QZ(2015)571475 PE 571.475v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500