Въпрос към ЦЕБ


В съответствие с член 131 от Правилника за дейността всеки член на ЕП може да отправя въпроси с искане за писмен отговор към Европейската централна банка. В този случай трябва да се спазват критериите, посочени в приложение ІІІ към Правилника за дейността.

Отговорите на ЕЦБ на съдържащите се по-долу въпроси на членове на ЕП могат да бъдат намерени на страницата „Публикации“.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Otázka na písomné zodpovedanie - Úvery ELA a systém TARGET 2

21-08-2015 ECON_QZ(2015)565137 PE 565.137v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Restructuring of HSH Nordbank AG

20-08-2015 ECON_QZ(2015)565130 PE 565.130v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Restructuring of HSH Nordbank AG

20-08-2015 ECON_QZ(2015)565131 PE 565.131v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Restructuring of HSH Nordbank AG

20-08-2015 ECON_QZ(2015)565132 PE 565.132v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - ECB policy regarding alternative forms of payment

17-08-2015 ECON_QZ(2015)565128 PE 565.128v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Removal of capital controls

17-08-2015 ECON_QZ(2015)565129 PE 565.129v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Legal obstacles to the expulsion of a Member State from the euro area

22-07-2015 ECON_QZ(2015)565000 PE 565.000v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Budget appropriations earmarked by EU banks for derivatives trading

22-07-2015 ECON_QZ(2015)565023 PE 565.023v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Merger of Banca Popolare di Marostica with Südtiroler Volksbank-Banca Popolare dell'Alto Adige: account holders inconvenienced

22-07-2015 ECON_QZ(2015)565024 PE 565.024v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Communication to Members of the European Parliament of the results of the ECB staff survey of May 2015

22-07-2015 ECON_QZ(2015)565025 PE 565.025v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500