Въпрос към ЦЕБ


В съответствие с член 131 от Правилника за дейността всеки член на ЕП може да отправя въпроси с искане за писмен отговор към Европейската централна банка. В този случай трябва да се спазват критериите, посочени в приложение ІІІ към Правилника за дейността.

Отговорите на ЕЦБ на съдържащите се по-долу въпроси на членове на ЕП могат да бъдат намерени на страницата „Публикации“.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Anfrage zur schriftlichen Beantwortung - Länderspezifische Volumen des OMT-Programms

23-02-2015 ECON_QZ(2015)549317 PE 549.317v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Eurosystem returns on programme for large-scale acquisition of government bonds

23-02-2015 ECON_QZ(2015)549318 PE 549.318v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Review of Greek financial assistance programme

23-02-2015 ECON_QZ(2015)549319 PE 549.319v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - Valutazione dell'utilizzo criminale della banconota da 500 EUR

16-02-2015 ECON_QZ(2015)549138 PE 549.138v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Specifics of quantitative easing

16-02-2015 ECON_QZ(2015)549139 PE 549.139v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Quantitative easing (QE)

16-02-2015 ECON_QZ(2015)549142 PE 549.142v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Eligibility of Greek bonds

16-02-2015 ECON_QZ(2015)549146 PE 549.146v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - ECB premature action regarding Greek sovereign bonds

16-02-2015 ECON_QZ(2015)549212 PE 549.212v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Proper motivation of ECB action regarding Greek sovereign bonds

16-02-2015 ECON_QZ(2015)549213 PE 549.213v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Αιφνιδιαστική πολιτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

16-02-2015 ECON_QZ(2015)549214 PE 549.214v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500