Въпрос към ЦЕБ


В съответствие с член 131 от Правилника за дейността всеки член на ЕП може да отправя въпроси с искане за писмен отговор към Европейската централна банка. В този случай трябва да се спазват критериите, посочени в приложение ІІІ към Правилника за дейността.

Отговорите на ЕЦБ на съдържащите се по-долу въпроси на членове на ЕП могат да бъдат намерени на страницата „Публикации“.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Νομικά ανέφικτη έξοδος κράτους μέλους από την ευρωζώνη

22-07-2015 ECON_QZ(2015)565000 PE 565.000v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - Situazione dei titoli derivati iscritti a bilancio degli istituti bancari dell'Unione

22-07-2015 ECON_QZ(2015)565023 PE 565.023v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - Fusione tra Banca Popolare di Marostica e Volksbank: disagi per i correntisti

22-07-2015 ECON_QZ(2015)565024 PE 565.024v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Anfrage zur schriftlichen Beantwortung - Einsicht in die Ergebnisse der EZB-Mitarbeiterbefragung vom Mai 2015 für Mitglieder des Europäischen Parlaments

22-07-2015 ECON_QZ(2015)565025 PE 565.025v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Anfrage zur schriftlichen Beantwortung - Rechtsgutachten Trennung Geld- und Wirtschaftspolitik

22-07-2015 ECON_QZ(2015)565026 PE 565.026v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question avec demande de réponse écrite - Nouveau siège de la BCE

22-07-2015 ECON_QZ(2015)565027 PE 565.027v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Availability of emergency liquidity assistance for Greek banks

15-07-2015 ECON_QZ(2015)560920 PE 560.920v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Right to social security – Safeguarding decent living standards

15-07-2015 ECON_QZ(2015)560921 PE 560.921v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Default on Greek public debt and access to Emergency Liquidity Assistance

15-07-2015 ECON_QZ(2015)564900 PE 564.900v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Stability of Greek financial institutions

15-07-2015 ECON_QZ(2015)564922 PE 564.922v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500