Въпрос към ЦЕБ


В съответствие с член 131 от Правилника за дейността всеки член на ЕП може да отправя въпроси с искане за писмен отговор към Европейската централна банка. В този случай трябва да се спазват критериите, посочени в приложение ІІІ към Правилника за дейността.

Отговорите на ЕЦБ на съдържащите се по-долу въпроси на членове на ЕП могат да бъдат намерени на страницата „Публикации“.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Question for written answer - Portuguese Government maintains that about EUR 5 000 million is needed to recapitalise the CGD (question for written answer Z-000011/2017)

22-03-2017 ECON_QZ(2017)601188 PE 601.188v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  Question for written answer - Use of emergency liquidity assistance (ELA) and other ECB operations by Greek banks

22-03-2017 ECON_QZ(2017)601189 PE 601.189v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  Question for written answer - Purchase of private sector debt instruments (QE)

22-03-2017 ECON_QZ(2017)601190 PE 601.190v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  Question for written answer - Divestment in fossil fuels

22-03-2017 ECON_QZ(2017)601217 PE 601.217v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  Question for written answer - Impact of creative financing on Italian Government debt

01-03-2017 ECON_QZ(2017)599768 PE 599.768v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  Question for written answer - Corporate Securities Purchasing Programme

01-03-2017 ECON_QZ(2017)599769 PE 599.769v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  Question for written answer - Banco de España - supervision of Bankia

01-03-2017 ECON_QZ(2017)599770 PE 599.770v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  Question for written answer - Market risks, trading risks – SSM assessments

01-03-2017 ECON_QZ(2017)599806 PE 599.806v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  Question for written answer - Disparity in Target2 balances

01-03-2017 ECON_QZ(2017)599823 PE 599.823v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  Question for written answer - Implications of a Member State leaving the euro area

01-03-2017 ECON_QZ(2017)599827 PE 599.827v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971