Въпрос към ЦЕБ

В съответствие с член 118 от Правилника за дейността членовете на ЕП могат да отправят към Европейската централна банка въпроси с искане за писмен отговор. За тази цел трябва да се следват насоките, посочени в приложение III към Правилника.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Pergunta com pedido de resposta escrita - AQR e Novo Banco

Дата : 27-10-2014

номер :

ECON_QZ(2014)541334 PE 541.334v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/00550

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Δάνεια Τραπεζών σε Ελληνικά Πολιτικά Κόμματα

Дата : 27-10-2014

номер :

ECON_QZ(2014)541345 PE 541.345v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/00550

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Επιδείνωση της ανισοκατανομής του πλούτου

Дата : 27-10-2014

номер :

ECON_QZ(2014)541354 PE 541.354v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/00550

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Anfrage zur schriftlichen Beantwortung - ABS-Ankaufprogramm (1)

Дата : 27-10-2014

номер :

ECON_QZ(2014)541430 PE 541.430v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/00550

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Anfrage zur schriftlichen Beantwortung - ABS-Ankaufprogramm (2)

Дата : 27-10-2014

номер :

ECON_QZ(2014)541431 PE 541.431v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/00550

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Λανθάνουσα νεοαποικιοκρατική πίεση σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου

Дата : 21-10-2014

номер :

ECON_QZ(2014)539651 PE 539.651v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/00550

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Pregunta con solicitud de respuesta escrita - Competencias estatales en la fabricación de billetes

Дата : 21-10-2014

номер :

ECON_QZ(2014)539856 PE 539.856v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/00550

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Pregunta con solicitud de respuesta escrita - Situación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

Дата : 21-10-2014

номер :

ECON_QZ(2014)539858 PE 539.858v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/00550

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Pergunta com pedido de resposta escrita - AQR e testes de esforço

Дата : 21-10-2014

номер :

ECON_QZ(2014)539859 PE 539.859v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/00550

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - ECB's purchase of asset-backed securities

Дата : 10-10-2014

номер :

ECON_QZ(2014)539627 PE 539.627v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/00550

Следващи излъчвания
 
Мултимедийна библиотека
 
ПРИВЕТСТВИЕ
 
 

Добре дошли на членовете на комисията по икономически и парични въпроси (ECON)! Комисията отговаря за Икономическия и паричен съюз (ИПС), регулирането на финансовите услуги, свободното движение на капитали и плащания, политиките на данъчно облагане и конкуренция и въпросите, свързани с международната финансова система.
Седмият парламентарен мандат беше белязан от най-сериозната икономическа, финансова и социална криза в последно време. Комисията ECON изигра решаваща роля при приемането на законодателство в отговор на кризата и пое увеличен обем работа във връзка с упражняването на контрол и изготвянето на доклади. Вследствие на това Парламентът реши да увеличи състава на комисията от 50 на 61 членове.
Наш основен приоритет днес е растежът и създаването на работни места. Стабилността, насърчаването на инвестициите, реформите и социалното сближаване трябва да се стимулират взаимно. Комисията ECON ще насърчи сериозния дебат по този дневен ред.
Убеден съм, че сега трябва да вървим към един истински ИПС с ефективно икономическо управление, което да се отчита пред Парламента.
Трябва да приключим приемането на основното законодателство относно банковата реформа, финансовата престъпност и насърчаването на инвестициите в дългосрочни проекти, свързани с растежа.
Трябва също така да гарантираме правилното прилагане и преразглеждане на новата регулаторна рамка и за целта ще наблюдаваме отблизо Комисията и европейските надзорни органи. Добре регулираните и функциониращи капиталови пазари са от ключово значение за растежа.
И накрая, комисията ще се присъедини към усилията за укрепване на демократичната легитимност въз основа на общностния метод. Задълбоченият и истински ИПС трябва да бъде демократичен. Поради това комисията ще засили сътрудничеството си с националните парламенти.