Въпрос към ЦЕБ


В съответствие с член 131 от Правилника за дейността всеки член на ЕП може да отправя въпроси с искане за писмен отговор към Европейската централна банка. В този случай трябва да се спазват критериите, посочени в приложение ІІІ към Правилника за дейността.

Отговорите на ЕЦБ на съдържащите се по-долу въпроси на членове на ЕП могат да бъдат намерени на страницата „Публикации“.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - I poteri di sorveglianza bancaria della BCE in relazione ai casi di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca

08-12-2016 ECON_QZ(2016)594120 PE 594.120v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - European Court of Auditors’ assessment of EU banking supervisory system

08-12-2016 ECON_QZ(2016)595429 PE 595.429v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Jonathan Sugarman, whistleblower on Unicredit (Irl)

08-12-2016 ECON_QZ(2016)595472 PE 595.472v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Jonathan Sugarman and Unicredit (Irl) breach of regulations

08-12-2016 ECON_QZ(2016)595473 PE 595.473v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Jonathan Sugarman, Unicredit (Irl) and the Irish Regulator

08-12-2016 ECON_QZ(2016)595474 PE 595.474v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Jonathan Sugarman, whistleblower, and appointment of Brian Hillery to CBI

08-12-2016 ECON_QZ(2016)595475 PE 595.475v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Anfrage zur schriftlichen Beantwortung - Entwicklung der Target2-Salden

08-12-2016 ECON_QZ(2016)595476 PE 595.476v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Stability of the eurozone

08-12-2016 ECON_QZ(2016)595477 PE 595.477v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - Strumenti per riequilibrare il tasso d'inflazione tra i paesi dell'Eurozona

08-12-2016 ECON_QZ(2016)595478 PE 595.478v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - Squilibrio nei saldi TARGET2

08-12-2016 ECON_QZ(2016)595479 PE 595.479v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445