Въпрос към ЦЕБ


В съответствие с член 131 от Правилника за дейността всеки член на ЕП може да отправя въпроси с искане за писмен отговор към Европейската централна банка. В този случай трябва да се спазват критериите, посочени в приложение ІІІ към Правилника за дейността.

Отговорите на ЕЦБ на съдържащите се по-долу въпроси на членове на ЕП могат да бъдат намерени на страницата „Публикации“.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Pergunta com pedido de resposta escrita - BANIF VIII

27-04-2016 ECON_QZ(2016)580777 PE 580.777v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Whistle-blower allegations in relation to Allied Irish Banks

27-04-2016 ECON_QZ(2016)582057 PE 582.057v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Pergunta com pedido de resposta escrita - BANIF X

27-04-2016 ECON_QZ(2016)582082 PE 582.082v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Two-speed capital controls in the Greek banking system

13-04-2016 ECON_QZ(2016)580554 PE 580.554v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Banif bank

13-04-2016 ECON_QZ(2016)580573 PE 580.573v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - European banks colluded with Mossack-Fonseca to set up offshore companies used for tax evasion purposes

13-04-2016 ECON_QZ(2016)580582 PE 580.582v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - BANIF IV

13-04-2016 ECON_QZ(2016)580651 PE 580.651v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Deposit guarantees and negative interest rates

13-04-2016 ECON_QZ(2016)580652 PE 580.652v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - BANIF V

13-04-2016 ECON_QZ(2016)580653 PE 580.653v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - BANIF VI

13-04-2016 ECON_QZ(2016)580654 PE 580.654v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445