Въпрос към ЦЕБ


В съответствие с член 131 от Правилника за дейността всеки член на ЕП може да отправя въпроси с искане за писмен отговор към Европейската централна банка. В този случай трябва да се спазват критериите, посочени в приложение ІІІ към Правилника за дейността.

Отговорите на ЕЦБ на съдържащите се по-долу въпроси на членове на ЕП могат да бъдат намерени на страницата „Публикации“.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Πρόστιμα σε διεθνείς τράπεζες

23-06-2015 ECON_QZ(2015)560773 PE 560.773v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Δυνητικές υποχρεώσεις κρατών μελών της ΕΕ

23-06-2015 ECON_QZ(2015)560774 PE 560.774v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - Efficienza delle politiche monetarie non convenzionali

23-06-2015 ECON_QZ(2015)560775 PE 560.775v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - ECB communication of information

23-06-2015 ECON_QZ(2015)560776 PE 560.776v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Finance for SMEs

23-06-2015 ECON_QZ(2015)560777 PE 560.777v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Fiscal effects of national central bank government bonds purchases

23-06-2015 ECON_QZ(2015)560778 PE 560.778v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Tier 1 deferred tax assets

04-06-2015 ECON_QZ(2015)557224 PE 557.224v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - ECB: inadmissible and discriminatory practices

04-06-2015 ECON_QZ(2015)557339 PE 557.339v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Bank loan accounting procedures

04-06-2015 ECON_QZ(2015)557340 PE 557.340v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Printing euros

04-06-2015 ECON_QZ(2015)557422 PE 557.422v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500