Въпрос към ЦЕБ


В съответствие с член 131 от Правилника за дейността всеки член на ЕП може да отправя въпроси с искане за писмен отговор към Европейската централна банка. В този случай трябва да се спазват критериите, посочени в приложение ІІІ към Правилника за дейността.

Отговорите на ЕЦБ на съдържащите се по-долу въпроси на членове на ЕП могат да бъдат намерени на страницата „Публикации“.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Anfrage zur schriftlichen Beantwortung - Ergebnisse des Stresstests der EBA

27-09-2016 ECON_QZ(2016)589213 PE 589.213v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Pregunta con solicitud de respuesta escrita - Derecho de consulta del BCE

27-09-2016 ECON_QZ(2016)589278 PE 589.278v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Νομιμότητα στη λειτουργία της Τράπεζας Αττικής και σε άλλες μη συστημικές τράπεζες και πόρισμα ΤτΕ και SSM

27-09-2016 ECON_QZ(2016)589324 PE 589.324v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Anfrage zur schriftlichen Beantwortung - Bankenaufsichtliche Konsequenzen nach der Forderung von Strafzahlungen von der Deutschen Bank durch die New Yorker Staatsanwaltschaft

27-09-2016 ECON_QZ(2016)589362 PE 589.362v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Latest developments at the Hungarian National Bank (MNB)

13-09-2016 ECON_QZ(2016)587484 PE 587.484v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Refusal of cash payments in the euro area

13-09-2016 ECON_QZ(2016)589150 PE 589.150v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Participation by the ECB in private placements

13-09-2016 ECON_QZ(2016)589151 PE 589.151v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Scope of Targeted Longer-Term Refinancing Operations (TLTROs)

13-09-2016 ECON_QZ(2016)589208 PE 589.208v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - ECB-financed capital allocation for eurozone citizens

28-07-2016 ECON_QZ(2016)587514 PE 587.514v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Spanish elections – political interference by the ECB

27-07-2016 ECON_QZ(2016)585787 PE 585.787v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445