Въпрос към ЦЕБ


В съответствие с член 131 от Правилника за дейността всеки член на ЕП може да отправя въпроси с искане за писмен отговор към Европейската централна банка. В този случай трябва да се спазват критериите, посочени в приложение ІІІ към Правилника за дейността.

Отговорите на ЕЦБ на съдържащите се по-долу въпроси на членове на ЕП могат да бъдат намерени на страницата „Публикации“.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Question for written answer - Prohibited monetary financing by the Hungarian National Bank (MNB)

24-05-2016 ECON_QZ(2016)582432 PE 582.432v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Variable mortgage rates in Ireland

13-05-2016 ECON_QZ(2016)582326 PE 582.326v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Credit assessments and financial stability

12-05-2016 ECON_QZ(2016)582165 PE 582.165v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Pergunta com pedido de resposta escrita - Banif XI

12-05-2016 ECON_QZ(2016)582166 PE 582.166v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Pregunta con solicitud de respuesta escrita - La importancia del dinero físico

12-05-2016 ECON_QZ(2016)582288 PE 582.288v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Pregunta con solicitud de respuesta escrita - Cuantía del Programa de Expansión Cuantitativa

12-05-2016 ECON_QZ(2016)582289 PE 582.289v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Compatibility of extending quantitative easing with the ECB’s macroeconomic objectives

29-04-2016 ECON_QZ(2016)582080 PE 582.080v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Side-effects of the ECB’s buy-back of corporate bonds on risk-taking by institutional investors

29-04-2016 ECON_QZ(2016)582081 PE 582.081v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Participation by memorandum beneficiary countries in the quantitative easing programme

29-04-2016 ECON_QZ(2016)582083 PE 582.083v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Five-euro coins

29-04-2016 ECON_QZ(2016)582084 PE 582.084v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445