Въпрос към ЦЕБ


В съответствие с член 131 от Правилника за дейността всеки член на ЕП може да отправя въпроси с искане за писмен отговор към Европейската централна банка. В този случай трябва да се спазват критериите, посочени в приложение ІІІ към Правилника за дейността.

Отговорите на ЕЦБ на съдържащите се по-долу въпроси на членове на ЕП могат да бъдат намерени на страницата „Публикации“.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Question for written answer - The well-being of the Irish people and the €31bn Promissory Note debt

29-01-2015 ECON_QZ(2015)546635 PE 546.635v02-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Αντιφατικές δηλώσεις ανώτατων στελεχών της ΕΚΤ

26-01-2015 ECON_QZ(2015)546633 PE 546.633v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Κίνδυνος κατάρρευσης των ασφαλιστικών ταμείων στην Ελλάδα

26-01-2015 ECON_QZ(2015)546730 PE 546.730v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Παραβίαση του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

26-01-2015 ECON_QZ(2015)546733 PE 546.733v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Παραβίαση δικαιωμάτων των παιδιών και των εγκύων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

26-01-2015 ECON_QZ(2015)546734 PE 546.734v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Πρόταση Γενικού Εισαγγελέα Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το πρόγραμμα ΟΜΤ

26-01-2015 ECON_QZ(2015)546735 PE 546.735v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Pregunta con solicitud de respuesta escrita - Programa de adquisición indirecta de bonos del Fondo Europeo para las Inversiones Estratégicas por parte del BCE

16-01-2015 ECON_QZ(2015)546631 PE 546.631v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Large-scale acquisition programme of government bonds and reduction of official interest rate

16-01-2015 ECON_QZ(2015)546632 PE 546.632v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord - Griekse staatsobligaties op bankbalansen

16-01-2015 ECON_QZ(2015)546634 PE 546.634v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Price stability in the Irish property market

16-01-2015 ECON_QZ(2015)546636 PE 546.636v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500