Въпрос към ЦЕБ


В съответствие с член 131 от Правилника за дейността всеки член на ЕП може да отправя въпроси с искане за писмен отговор към Европейската централна банка. В този случай трябва да се спазват критериите, посочени в приложение ІІІ към Правилника за дейността.

Отговорите на ЕЦБ на съдържащите се по-долу въпроси на членове на ЕП могат да бъдат намерени на страницата „Публикации“.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Question for written answer - ECB-financed capital allocation for eurozone citizens

28-07-2016 ECON_QZ(2016)587514 PE 587.514v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Spanish elections – political interference by the ECB

27-07-2016 ECON_QZ(2016)585787 PE 585.787v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Reinstatement of the waiver affecting the eligibility of Greek bonds

27-07-2016 ECON_QZ(2016)587481 PE 587.481v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Admission of Greece to bond-buying programme

27-07-2016 ECON_QZ(2016)587482 PE 587.482v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Barely legal criteria for the selection of bank administrators

27-07-2016 ECON_QZ(2016)587483 PE 587.483v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Green finance

27-07-2016 ECON_QZ(2016)587485 PE 587.485v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Caixa Geral de Depósitos bank

12-07-2016 ECON_QZ(2016)585526 PE 585.526v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Dubious activity of the Hungarian National Bank (HNB)

17-06-2016 ECON_QZ(2016)584160 PE 584.160v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - ECB’s October 2014 Comprehensive Assessment of Slovenian banks

17-06-2016 ECON_QZ(2016)584161 PE 584.161v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Vulture funds fuelling Ireland’s housing crisis

17-06-2016 ECON_QZ(2016)584165 PE 584.165v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445