Въпрос към ЦЕБ


В съответствие с член 131 от Правилника за дейността всеки член на ЕП може да отправя въпроси с искане за писмен отговор към Европейската централна банка. В този случай трябва да се спазват критериите, посочени в приложение ІІІ към Правилника за дейността.

Отговорите на ЕЦБ на съдържащите се по-долу въпроси на членове на ЕП могат да бъдат намерени на страницата „Публикации“.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - Investimento BCE in obbligazioni Novomatic

09-10-2017 ECON_QZ(2017)612011 PE 612.011v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - Chiarimenti in merito alle interrogazioni QZ-054 e QZ-031

09-10-2017 ECON_QZ(2017)612012 PE 612.012v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  QUESTION FOR WRITTEN ANSWER TO THE EUROPEAN CENTRAL BANK - Γραπτές ερωτήσεις προς την ΕΚΤ το 2017

21-09-2017 ECON_QZ(2017)610648 PE 610.648v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  Question for written answer - Bank interest rates

21-09-2017 ECON_QZ(2017)610691 PE 610.691v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  Question for written answer - QE

21-09-2017 ECON_QZ(2017)610692 PE 610.692v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  QUESTION FOR WRITTEN ANSWER TO THE EUROPEAN CENTRAL BANK - Γραπτές ερωτήσεις προς την ΕΚΤ το 2017

15-09-2017 ECON_QZ(2017)609676 PE 609.676v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  Question for written answer - ECB and the Paris Climate Agreement

15-09-2017 ECON_QZ(2017)609677 PE 609.677v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  Question for written answer - Issuer limit in Public Sector Purchase Programme

15-09-2017 ECON_QZ(2017)610576 PE 610.576v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  Question for written answer - Printing of banknotes in EU countries

25-07-2017 ECON_QZ(2017)609308 PE 609.308v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  Question for written answer - Executive decision of the Single Resolution Board on Banco Popular

25-07-2017 ECON_QZ(2017)609309 PE 609.309v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971