Въпрос към ЦЕБ

В съответствие с член 118 от Правилника за дейността членовете на ЕП могат да отправят към Европейската централна банка въпроси с искане за писмен отговор. За тази цел трябва да се следват насоките, посочени в приложение III към Правилника.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - An Taoiseach comments

Дата : 15-05-2014

номер :

ECON_QZ(2014)532382 PE 532.382v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/00550

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - Weaknesses in bank supervision in the case of the Banco Português de Negocios

Дата : 15-05-2014

номер :

ECON_QZ(2014)532383 PE 532.383v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/00550

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - Quantitative easing by the ECB

Дата : 15-05-2014

номер :

ECON_QZ(2014)532426 PE 532.426v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/00550

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - ECB letter

Дата : 26-03-2014

номер :

ECON_QZ(2014)532276 PE 532.276v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/00550

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - Maximum overdraft interest/fast credit processing fee

Дата : 20-02-2014

номер :

ECON_QZ(2014)526410 PE 526.410v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/00550

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - Bank recognition of losses

Дата : 20-02-2014

номер :

ECON_QZ(2014)527946 PE 527.946v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/00550

Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Welcome words
 
 

Available soon