Въпрос към ЦЕБ

В съответствие с член 118 от Правилника за дейността членовете на ЕП могат да отправят към Европейската централна банка въпроси с искане за писмен отговор. За тази цел трябва да се следват насоките, посочени в приложение III към Правилника.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Στρες-τεστ και ανάλυση στοιχείων ενεργητικού των συστημικών τραπεζών της Ευρωζώνης

Дата : 25-09-2014

номер :

ECON_QZ(2014)537532 PE 537.532v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/00550

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Φορολόγηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα

Дата : 25-09-2014

номер :

ECON_QZ(2014)537533 PE 537.533v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/00550

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question avec demande de réponse écrite - Taux de dépôts et programme ABS

Дата : 25-09-2014

номер :

ECON_QZ(2014)537535 PE 537.535v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/00550

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Μέτρα τόνωσης της ρευστότητας από την ΕΚΤ – Asset Backed Securities

Дата : 25-09-2014

номер :

ECON_QZ(2014)537543 PE 537.543v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/00550

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Anfrage zur schriftlichen Beantwortung - Anfrage bezüglich des Ankaufs von Pfandbriefen und besicherten Krediten des Privatsektors

Дата : 25-09-2014

номер :

ECON_QZ(2014)537548 PE 537.548v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/00550

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - Reduction in funding for Greek banks by the Eurosystem

Дата : 16-09-2014

номер :

ECON_QZ(2014)537496 PE 537.496v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/00550

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - ECB and BlackRock consultants

Дата : 11-09-2014

номер :

ECON_QZ(2014)537397 PE 537.397v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/00550

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - ECB and new EU banking supervisory mechanism

Дата : 11-09-2014

номер :

ECON_QZ(2014)537399 PE 537.399v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/00550

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - ECB and asset quality review, with stress tests

Дата : 11-09-2014

номер :

ECON_QZ(2014)537400 PE 537.400v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/00550

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - The ECB and European quantitative easing, through ABS (asset-backed securities) purchases

Дата : 11-09-2014

номер :

ECON_QZ(2014)537401 PE 537.401v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/00550

Излъчвания за деня
 
Мултимедийна библиотека
 
ПРИВЕТСТВИЕ
 
 

Добре дошли на членовете на комисията по икономически и парични въпроси (ECON)! Комисията отговаря за Икономическия и паричен съюз (ИПС), регулирането на финансовите услуги, свободното движение на капитали и плащания, политиките на данъчно облагане и конкуренция и въпросите, свързани с международната финансова система.
Седмият парламентарен мандат беше белязан от най-сериозната икономическа, финансова и социална криза в последно време. Комисията ECON изигра решаваща роля при приемането на законодателство в отговор на кризата и пое увеличен обем работа във връзка с упражняването на контрол и изготвянето на доклади. Вследствие на това Парламентът реши да увеличи състава на комисията от 50 на 61 членове.
Наш основен приоритет днес е растежът и създаването на работни места. Стабилността, насърчаването на инвестициите, реформите и социалното сближаване трябва да се стимулират взаимно. Комисията ECON ще насърчи сериозния дебат по този дневен ред.
Убеден съм, че сега трябва да вървим към един истински ИПС с ефективно икономическо управление, което да се отчита пред Парламента.
Трябва да приключим приемането на основното законодателство относно банковата реформа, финансовата престъпност и насърчаването на инвестициите в дългосрочни проекти, свързани с растежа.
Трябва също така да гарантираме правилното прилагане и преразглеждане на новата регулаторна рамка и за целта ще наблюдаваме отблизо Комисията и европейските надзорни органи. Добре регулираните и функциониращи капиталови пазари са от ключово значение за растежа.
И накрая, комисията ще се присъедини към усилията за укрепване на демократичната легитимност въз основа на общностния метод. Задълбоченият и истински ИПС трябва да бъде демократичен. Поради това комисията ще засили сътрудничеството си с националните парламенти.