Въпрос към ЦЕБ


В съответствие с член 131 от Правилника за дейността всеки член на ЕП може да отправя въпроси с искане за писмен отговор към Европейската централна банка. В този случай трябва да се спазват критериите, посочени в приложение ІІІ към Правилника за дейността.

Отговорите на ЕЦБ на съдържащите се по-долу въпроси на членове на ЕП могат да бъдат намерени на страницата „Публикации“.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Anfrage zur schriftlichen Beantwortung - Kaufvolumen und Verlustumfang der EZB in Bezug auf Steinhoff-Anleihen

19-02-2018 ECON_QZ(2018)616752 PE 616.752v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/11938

  Pergunta com pedido de resposta escrita - Auditoria do Tribunal de Contas Europeu

19-02-2018 ECON_QZ(2018)618080 PE 618.080v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/11938

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Νέα άρνηση της ΕΚΤ να διαθέσει στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο πλήρη πρόσβαση σε στοιχεία

19-02-2018 ECON_QZ(2018)618081 PE 618.081v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/11938

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

19-02-2018 ECON_QZ(2018)618082 PE 618.082v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/11938

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Σκάνδαλο Novartis και Στουρνάρας

19-02-2018 ECON_QZ(2018)618092 PE 618.092v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/11938

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Ερώτηση σχετικά με το συνθετικό ομόλογο

19-02-2018 ECON_QZ(2018)618109 PE 618.109v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/11938

  Question for written answer - Political interferences in the work of the inspectors of the Spanish Central Bank

06-02-2018 ECON_QZ(2018)616644 PE 616.644v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/11938

  Question for written answer - Transfer to France of an order from the Miliani Fabriano paper mill

18-01-2018 ECON_QZ(2018)616551 PE 616.551v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/11938

  Question for written answer - Role of the ECB President in the G30

18-01-2018 ECON_QZ(2018)616568 PE 616.568v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/11938

  Question for written answer - Market neutrality of the ECB’s corporate sector purchase programme

18-01-2018 ECON_QZ(2018)616569 PE 616.569v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/11938