Въпрос към ЦЕБ


В съответствие с член 131 от Правилника за дейността всеки член на ЕП може да отправя въпроси с искане за писмен отговор към Европейската централна банка. В този случай трябва да се спазват критериите, посочени в приложение ІІІ към Правилника за дейността.

Отговорите на ЕЦБ на съдържащите се по-долу въпроси на членове на ЕП могат да бъдат намерени на страницата „Публикации“.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Question for written answer - Temporary workers at the ECB

09-04-2015 ECON_QZ(2015)554755 PE 554.755v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Anfrage zur schriftlichen Beantwortung - Erweitertes Programm zum Ankauf von Vermögenswerten (PSPP)

07-04-2015 ECON_QZ(2015)552066 PE 552.066v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - ESIF bond issues - selection criteria

07-04-2015 ECON_QZ(2015)552067 PE 552.067v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Bond issue by the European Fund for Strategic Investments (EFSI) – ceiling on purchases

07-04-2015 ECON_QZ(2015)552068 PE 552.068v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Fiscal impact of the ECB's monetary policy

07-04-2015 ECON_QZ(2015)552069 PE 552.069v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Reduction in the official interest rate

07-04-2015 ECON_QZ(2015)552070 PE 552.070v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Pergunta com pedido de resposta escrita - Orçamento da nova sede do BCE

07-04-2015 ECON_QZ(2015)552071 PE 552.071v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Production of currency in accordance with ECB Guideline 2014/44 (1)

07-04-2015 ECON_QZ(2015)552072 PE 552.072v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Pregunta con solicitud de respuesta escrita - Fabricación de moneda conforme a la Orientación BCE/2014/44

07-04-2015 ECON_QZ(2015)552073 PE 552.073v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Withdrawal of the ECB from the Troika which is supervising Greece as part of an EFSF ‘financial assistance’ programme

07-04-2015 ECON_QZ(2015)552074 PE 552.074v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500