Въпрос към ЦЕБ


В съответствие с член 131 от Правилника за дейността всеки член на ЕП може да отправя въпроси с искане за писмен отговор към Европейската централна банка. В този случай трябва да се спазват критериите, посочени в приложение ІІІ към Правилника за дейността.

Отговорите на ЕЦБ на съдържащите се по-долу въпроси на членове на ЕП могат да бъдат намерени на страницата „Публикации“.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - Esborso illegittimo dalle casse dello Stato italiano di oltre 2,5 miliardi di euro a Morgan Stanley

23-03-2015 ECON_QZ(2015)551988 PE 551.988v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - Processo alle agenzie di rating: Tesoro, Consob e Bankitalia non si costituiscono parte civile rinunciando così all'eventuale risarcimento

23-03-2015 ECON_QZ(2015)551989 PE 551.989v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Falsification of financial reporting by banks under the Single Supervisory Mechanism

23-03-2015 ECON_QZ(2015)551990 PE 551.990v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - Finanzagentur

23-03-2015 ECON_QZ(2015)551991 PE 551.991v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - Denaro elettronico

23-03-2015 ECON_QZ(2015)551992 PE 551.992v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Contagion in the eurozone

23-03-2015 ECON_QZ(2015)552001 PE 552.001v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Κόκκινα δάνεια στην Ευρωζώνη

23-03-2015 ECON_QZ(2015)552017 PE 552.017v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Επιπτώσεις του Προγράμματος Ποσοτικής Χαλάρωσης

23-03-2015 ECON_QZ(2015)552018 PE 552.018v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Υποχρεώσεις και καθήκοντα της ΕΚΤ

23-03-2015 ECON_QZ(2015)552019 PE 552.019v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - Processo di revisione e valutazione prudenziale, ricorso a società esterne e garanzia su costi e conflitti di interesse

18-03-2015 ECON_QZ(2015)551958 PE 551.958v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500