Въпрос към ЦЕБ


В съответствие с член 131 от Правилника за дейността всеки член на ЕП може да отправя въпроси с искане за писмен отговор към Европейската централна банка. В този случай трябва да се спазват критериите, посочени в приложение ІІІ към Правилника за дейността.

Отговорите на ЕЦБ на съдържащите се по-долу въпроси на членове на ЕП могат да бъдат намерени на страницата „Публикации“.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Question for written answer - Printing of banknotes in EU countries

25-07-2017 ECON_QZ(2017)609308 PE 609.308v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - Decisione esecutiva del Comitato di risoluzione unico sul Banco Popular

25-07-2017 ECON_QZ(2017)609309 PE 609.309v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  Question for written answer - Resolution plans

25-07-2017 ECON_QZ(2017)609324 PE 609.324v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  Question for written answer - Resolution of Veneto Banca and Banca Popolare di Vicenza – European public interest

25-07-2017 ECON_QZ(2017)609325 PE 609.325v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  Question for written answer - Precautionary recapitalisation - decision on solvency

25-07-2017 ECON_QZ(2017)609326 PE 609.326v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  Question for written answer - Banca Monte dei Paschi di Siena – restructuring plan

25-07-2017 ECON_QZ(2017)609327 PE 609.327v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  Question for written answer - Financial risks posed by Level 3 and Level 2 assets

25-07-2017 ECON_QZ(2017)609333 PE 609.333v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  Question for written answer - Obstacles to resolution

25-07-2017 ECON_QZ(2017)609334 PE 609.334v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - Differenti valori di riferimento per recupero NPL in recenti casi di risoluzione

25-07-2017 ECON_QZ(2017)609335 PE 609.335v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  Question for written answer - Financial risks posed by Level 3 and Level 2 assets

25-07-2017 ECON_QZ(2017)609336 PE 609.336v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971