Въпрос към ЦЕБ

В съответствие с член 118 от Правилника за дейността членовете на ЕП могат да отправят към Европейската централна банка въпроси с искане за писмен отговор. За тази цел трябва да се следват насоките, посочени в приложение III към Правилника.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - ECB letter

Дата : 26-03-2014

номер :

ECON_QZ(2014)532276 PE 532.276v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/7/15021

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - Restrictions on free movement of capital in Cyprus

Дата : 25-02-2014

номер :

ECON_QZ(2014)513083 PE 513.083v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/7/11691

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - Irish Central Bank

Дата : 24-02-2014

номер :

ECON_QZ(2014)508037 PE 508.037v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/7/11691

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - Maximum overdraft interest/fast credit processing fee

Дата : 20-02-2014

номер :

ECON_QZ(2014)526410 PE 526.410v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/7/15021

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - Bank recognition of losses

Дата : 20-02-2014

номер :

ECON_QZ(2014)527946 PE 527.946v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/7/15021

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - Emergency liquidity assistance

Дата : 15-01-2014

номер :

ECON_QZ(2014)526118 PE 526.118v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/7/11691

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - ECB monetary policy dictated by the Organisation for Economic Cooperation and Development

Дата : 05-12-2013

номер :

ECON_QZ(2013)524657 PE 524.657v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/7/11691

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - Collateralised assets

Дата : 05-12-2013

номер :

ECON_QZ(2013)524658 PE 524.658v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/7/11691

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Question for written answer - ECB rating of Italian stripped bonds

Дата : 05-12-2013

номер :

ECON_QZ(2013)524659 PE 524.659v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/7/11691

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Επιστροφές Κερδών Ελληνικών Κρατικών Ομολόγων από Κεντρικές Τράπεζες

Дата : 29-11-2013

номер :

ECON_QZ(2013)524597 PE 524.597v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/7/11691

Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

Европейският парламент е основен фактор при определянето на дневния ред в европейската политика, а комисията по икономически и парични въпроси (ECON) играе ключова роля в работата на Парламента. Тя носи отговорност за въпроси като икономическата и паричната политика на ЕС, политиките на данъчно облагане и конкуренция, свободното движение на капитал и регулирането на финансовите услуги (банки, застраховане, пенсионни фондове, управление на активи и фондове, счетоводство, международни парични и финансови системи и т.н.). Тъй като по-голямата част от парламентарната работа се извършва в комисиите, всъщност комисията ECON извършва значителен дял от парламентарната работа върху ключово важните области на икономическите и паричните политики. Това поставя ECON в центъра на парламентарната работа върху настоящата икономическа и финансова криза и предоставя на ECON значително влияние върху дневния ред на политиките в ЕС и в международен план.
 
Що се отнася до паричните политики на Съюза и функционирането на Икономическия и паричен съюз и европейската парична система, отчетността на Европейската централна банка пред Парламента играе основна роля, тъй като действа като важен уравновесяващ фактор на независимостта на централната банка.
 
ECON играе ключова роля в законотворчеството на ЕС, тъй като Парламентът, наред със Съвета, е съзаконодател в рамките на ЕС в повечето области на политики. Правото на ЕС често определя националните законодателства и регулаторни норми в държавите-членки, по-конкретно при финансовите услуги и — след влизането в сила на Договора от Лисабон — в областта на икономическото управление на ЕС. Това дава на членовете на ECON възможност да оформят правото на ЕС в тези важни области на политиката на ЕС.