Въпрос към ЦЕБ


В съответствие с член 131 от Правилника за дейността всеки член на ЕП може да отправя въпроси с искане за писмен отговор към Европейската централна банка. В този случай трябва да се спазват критериите, посочени в приложение ІІІ към Правилника за дейността.

Отговорите на ЕЦБ на съдържащите се по-долу въпроси на членове на ЕП могат да бъдат намерени на страницата „Публикации“.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Pergunta com pedido de resposta escrita - Banco Caixa Geral de Depósitos

12-07-2016 ECON_QZ(2016)585526 PE 585.526v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Dubious activity of the Hungarian National Bank (HNB)

17-06-2016 ECON_QZ(2016)584160 PE 584.160v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - ECB’s October 2014 Comprehensive Assessment of Slovenian banks

17-06-2016 ECON_QZ(2016)584161 PE 584.161v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Vulture funds fuelling Ireland’s housing crisis

17-06-2016 ECON_QZ(2016)584165 PE 584.165v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Treatment of central bank funding in the calculation of the liquidity coverage requirement as laid down in Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 applicable as of 1 January 2016

17-06-2016 ECON_QZ(2016)584257 PE 584.257v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Calculation of bank-specific SREP (supervisory review and evaluation process) capital ratios

17-06-2016 ECON_QZ(2016)584258 PE 584.258v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Statements by Peter Praet in Portugal

07-06-2016 ECON_QZ(2016)583992 PE 583.992v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - ‘Victims’ of bank resolution processes

07-06-2016 ECON_QZ(2016)583993 PE 583.993v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  QUESTION FOR WRITTEN ANSWER TO THE EUROPEAN CENTRAL BANK - Perguntas escritas ao BCE em 2016

07-06-2016 ECON_QZ(2016)583994 PE 583.994v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Resolution of the Portuguese bank Banif on 20 December 2015

07-06-2016 ECON_QZ(2016)583995 PE 583.995v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445