Въпрос към ЦЕБ


В съответствие с член 131 от Правилника за дейността всеки член на ЕП може да отправя въпроси с искане за писмен отговор към Европейската централна банка. В този случай трябва да се спазват критериите, посочени в приложение ІІІ към Правилника за дейността.

Отговорите на ЕЦБ на съдържащите се по-долу въпроси на членове на ЕП могат да бъдат намерени на страницата „Публикации“.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Pregunta con solicitud de respuesta escrita - Coherencia en el ámbito de la supervisión bancaria europea y el caso de Kutxabank

21-06-2017 ECON_QZ(2017)606143 PE 606.143v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  Anfrage zur schriftlichen Beantwortung - Überprüfung katarischer Investoren bei der Deutschen Bank AG

21-06-2017 ECON_QZ(2017)606144 PE 606.144v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  Pregunta con solicitud de respuesta escrita - Crisis del Banco Popular

21-06-2017 ECON_QZ(2017)606145 PE 606.145v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - Ulteriori chiarimenti in merito alla risposta all'interrogazione QZ-031

21-06-2017 ECON_QZ(2017)606146 PE 606.146v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  Question for written answer - Oligopoly in the auditing sector

09-06-2017 ECON_QZ(2017)606040 PE 606.040v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  Question for written answer - Monitoring ‘virtual currencies’

09-06-2017 ECON_QZ(2017)606041 PE 606.041v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  Question for written answer - Transparency of the CSPP programme

09-06-2017 ECON_QZ(2017)606042 PE 606.042v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  Question for written answer - Banco Popular

09-06-2017 ECON_QZ(2017)606043 PE 606.043v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  Question for written answer - Optimistic prediction of the risks Brexit poses to financial stability

09-06-2017 ECON_QZ(2017)606044 PE 606.044v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  Question for written answer - SRM resolution decision for Banco Popular

09-06-2017 ECON_QZ(2017)606061 PE 606.061v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971