Въпрос към ЦЕБ


В съответствие с член 131 от Правилника за дейността всеки член на ЕП може да отправя въпроси с искане за писмен отговор към Европейската централна банка. В този случай трябва да се спазват критериите, посочени в приложение ІІІ към Правилника за дейността.

Отговорите на ЕЦБ на съдържащите се по-долу въпроси на членове на ЕП могат да бъдат намерени на страницата „Публикации“.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - Certificati di crediti fiscali (CCF)

07-10-2015 ECON_QZ(2015)567859 PE 567.859v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - State aid and Ireland’s bailout of senior bondholders

07-10-2015 ECON_QZ(2015)567860 PE 567.860v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - No bailout clause and the European Stabilisation Mechanism bailout fund

07-10-2015 ECON_QZ(2015)569462 PE 569.462v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - The Juncker Plan and direct recapitalisation of Irish banks

07-10-2015 ECON_QZ(2015)569463 PE 569.463v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Capital controls and direct recapitalisation of banks

07-10-2015 ECON_QZ(2015)569464 PE 569.464v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Cancellation of promissory notes following banking inquiry evidence in Ireland

21-09-2015 ECON_QZ(2015)567723 PE 567.723v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - The newly reported estimated need for about EUR 10 billion to EUR 14 billion in new capital for Greek banks raises questions about a possible bail-in

10-09-2015 ECON_QZ(2015)567620 PE 567.620v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - ‘Five Presidents’ report’ and expanding the eurozone

08-09-2015 ECON_QZ(2015)567468 PE 567.468v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Questions regarding the links between the Group of Thirty (G30) and the ECB (I)

08-09-2015 ECON_QZ(2015)567480 PE 567.480v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Questions regarding the links between the Group of Thirty (G30) and the ECB (II)

08-09-2015 ECON_QZ(2015)567481 PE 567.481v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500