Въпрос към ЦЕБ


В съответствие с член 131 от Правилника за дейността всеки член на ЕП може да отправя въпроси с искане за писмен отговор към Европейската централна банка. В този случай трябва да се спазват критериите, посочени в приложение ІІІ към Правилника за дейността.

Отговорите на ЕЦБ на съдържащите се по-долу въпроси на членове на ЕП могат да бъдат намерени на страницата „Публикации“.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Προτάσεις ρύθμισης οφειλών από τραπεζικά ιδρύματα σε δανειολήπτες.

25-04-2018 ECON_QZ(2018)620952 PE 620.952v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/11938

  Pergunta com pedido de resposta escrita - BCE e as comissões bancárias

25-04-2018 ECON_QZ(2018)620953 PE 620.953v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/11938

  Interrogazione con richiesta di risposta scritta - Impatto sulle PMI delle nuove regole sui prestiti

25-04-2018 ECON_QZ(2018)620954 PE 620.954v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/11938

  Question for written answer - Split mortgages and NPL guidance

25-04-2018 ECON_QZ(2018)620955 PE 620.955v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/11938

  Question for written answer - Guidance on NPLs and Affordability Assessment

25-04-2018 ECON_QZ(2018)620956 PE 620.956v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/11938

  Question for written answer - Guidance on NPLs and full repayment

25-04-2018 ECON_QZ(2018)620957 PE 620.957v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/11938

  Question for written answer - Guidance on NPLs and requirements of the borrower

25-04-2018 ECON_QZ(2018)620958 PE 620.958v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/11938

  Question for written answer - Guidance on NPLs and policies for re-classification

25-04-2018 ECON_QZ(2018)620959 PE 620.959v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/11938

  Question for written answer - Recapitalising Irish banks – conditions re mortgage writedown?

10-04-2018 ECON_QZ(2018)619418 PE 619.418v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/11938

  Question for written answer - Climate impact of CSPP

10-04-2018 ECON_QZ(2018)619419 PE 619.419v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/11938