Въпрос към ЦЕБ


В съответствие с член 131 от Правилника за дейността всеки член на ЕП може да отправя въпроси с искане за писмен отговор към Европейската централна банка. В този случай трябва да се спазват критериите, посочени в приложение ІІІ към Правилника за дейността.

Отговорите на ЕЦБ на съдържащите се по-долу въпроси на членове на ЕП могат да бъдат намерени на страницата „Публикации“.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Anfrage zur schriftlichen Beantwortung - Sprachenregime in der Europäischen Bankenaufsicht

18-01-2017 ECON_QZ(2017)597487 PE 597.487v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  Pregunta con solicitud de respuesta escrita - Informe del Tribunal de Cuentas sobre el rescate bancario a España

18-01-2017 ECON_QZ(2017)597498 PE 597.498v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  Pregunta con solicitud de respuesta escrita - Sentencia del el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las cláusulas suelo

18-01-2017 ECON_QZ(2017)597499 PE 597.499v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08971

  Question for written answer - Asset purchase programme in Portugal

21-12-2016 ECON_QZ(2016)595709 PE 595.709v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Hedge funds betting on QE bond buying

21-12-2016 ECON_QZ(2016)595710 PE 595.710v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Public information on securitisation of mortgages

21-12-2016 ECON_QZ(2016)595763 PE 595.763v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - ECB guidelines on recovery plans of less significant institutions (LSIs) that are members of an institutional protection scheme (IPS)

21-12-2016 ECON_QZ(2016)595764 PE 595.764v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Increased market volatility in the EMU deriving from Brexit

15-12-2016 ECON_QZ(2016)595644 PE 595.644v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - European banking supervision: language regime

15-12-2016 ECON_QZ(2016)595645 PE 595.645v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - MPS

15-12-2016 ECON_QZ(2016)595646 PE 595.646v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445