Въпрос към ЦЕБ


В съответствие с член 131 от Правилника за дейността всеки член на ЕП може да отправя въпроси с искане за писмен отговор към Европейската централна банка. В този случай трябва да се спазват критериите, посочени в приложение ІІІ към Правилника за дейността.

Отговорите на ЕЦБ на съдържащите се по-долу въпроси на членове на ЕП могат да бъдат намерени на страницата „Публикации“.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Question avec demande de réponse écrite - Inefficacité de la politique monétaire de la Banque centrale européenne

22-01-2016 ECON_QZ(2016)575278 PE 575.278v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Influence of the banking industry over ECB policy

22-01-2016 ECON_QZ(2016)575279 PE 575.279v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Otázka na písomné zodpovedanie - Prípady neuskutočnenia konzultácií uverejnené vo výročnej správe ECB

22-01-2016 ECON_QZ(2016)575280 PE 575.280v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Greece’s debt

18-01-2016 ECON_QZ(2016)575144 PE 575.144v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Contribution of the Bank of Greece to the quantitative easing programme (QE) amounting to EUR 17 billion

18-01-2016 ECON_QZ(2016)575193 PE 575.193v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - Speculative practices protected by bail-in rules

18-01-2016 ECON_QZ(2016)575194 PE 575.194v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/05445

  Question for written answer - The Securities Market Programme (SMP) and the profits made by the ECB

11-01-2016 ECON_QZ(2016)575101 PE 575.101v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - The restructuring of Greek debt

11-01-2016 ECON_QZ(2016)575102 PE 575.102v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - The ECB’s role in the negotiations with Greece

11-01-2016 ECON_QZ(2016)575103 PE 575.103v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - The role of the ECB before 2010 and the bailout of private creditors in 2010

11-01-2016 ECON_QZ(2016)575104 PE 575.104v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500