Въпрос към ЦЕБ


В съответствие с член 131 от Правилника за дейността всеки член на ЕП може да отправя въпроси с искане за писмен отговор към Европейската централна банка. В този случай трябва да се спазват критериите, посочени в приложение ІІІ към Правилника за дейността.

Отговорите на ЕЦБ на съдържащите се по-долу въпроси на членове на ЕП могат да бъдат намерени на страницата „Публикации“.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Question for written answer - Question 1 to the European Central Bank on Cypriot banks

07-05-2015 ECON_QZ(2015)554866 PE 554.866v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Question 2 to the European Central Bank on Cypriot banks

07-05-2015 ECON_QZ(2015)554867 PE 554.867v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Question 3 to the European Central Bank on Cypriot banks

07-05-2015 ECON_QZ(2015)554868 PE 554.868v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Question 4 to the European Central Bank on Cypriot banks

07-05-2015 ECON_QZ(2015)554869 PE 554.869v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Question 5 to the European Central Bank on Cypriot banks

07-05-2015 ECON_QZ(2015)554870 PE 554.870v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Question 6 to the European Central Bank on Cypriot banks

07-05-2015 ECON_QZ(2015)554871 PE 554.871v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Inspection of ECB documents by MEPs

07-05-2015 ECON_QZ(2015)554872 PE 554.872v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Quantitative easing and the simultaneous destruction of billions of euros in Ireland

07-05-2015 ECON_QZ(2015)554873 PE 554.873v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Interest rates being charged by Irish banks

07-05-2015 ECON_QZ(2015)554874 PE 554.874v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500

  Question for written answer - Completing the eurozone

07-05-2015 ECON_QZ(2015)554875 PE 554.875v01-00
ECON

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/02500