Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  AMENDMENTS 1 - 272 - Draft report Economic policies of the euro area 2019

19-09-2019 ECON_AM(2019)641128 PE641.128v02-00
ECON

Esther de LANGE

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 23 септември 2019 г. - Вторник, 24 септември 2019 г.

18-09-2019 ECON_OJ(2019)09-23_1 PE641.212v01-00
ECON

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 16 септември 2019 г.

12-09-2019 ECON_OJ(2019)09-16_1 PE641.145v01-00
ECON

 

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

06-09-2019 ECON_AD(2019)638801 PE638.801v02-00
ECON

Siegfried MUREŞAN

  NOTICE TO MEMBERS Calendar of 2020 ECON Committee meetings

05-09-2019 ECON_CM(2019)641088 PE641.088v01-00
ECON

 

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението на Европейската централна банка за назначаване на заместник-председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка

29-08-2019 ECON_PR(2019)639671 PE639.671v02-00
ECON

Roberto GUALTIERI

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно препоръката на Съвета за назначаване на председател на Европейската централна банка

29-08-2019 ECON_PR(2019)639816 PE639.816v02-00
ECON

Roberto GUALTIERI

  Appointment of Central Bank of Ireland Governor

27-08-2019 ECON_QZ(2019)640606 PE640.606v01-00
ECON

Matt CARTHY