Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on safeguarding competition in air transport, repealing Regulation (EC) No 868/2004

16-11-2017 ECON_PA(2017)613502 PE 613.502v01-00
ECON

Ramon TREMOSA i BALCELLS

Краен срок за внасяне на изменения : 12-12-2017

  DRAFT AGENDA - Thursday 23 November 2017 - Thursday 23 November 2017

15-11-2017 CJ16_OJ(2017)11-23_1 PE 613.507v01-00
ECON BUDG

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Bilateral Agreement between the European Union and the United States of America on prudential measures regarding insurance and reinsurance

13-11-2017 ECON_PR(2017)613437 PE 613.437v01-00
ECON

Roberto GUALTIERI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 23 ноември, 2017 г. - Четвъртък, 23 ноември, 2017 г.

10-11-2017 ECON_OJ(2017)11-23_1 PE 613.415v01-00
ECON

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 20 ноември, 2017 г. - Втoрник, 21 ноември, 2017 г.

10-11-2017 ECON_OJ(2017)11-20_1 PE 613.416v01-00
ECON

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 21 ноември, 2017 г. - Втoрник, 21 ноември, 2017 г.

10-11-2017 CJ12_OJ(2017)11-21_1 PE 613.417v01-00
LIBE ECON

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the mutual recognition of freezing and confiscation orders

08-11-2017 ECON_AD(2017)608163 PE 608.163v02-00
ECON

Fulvio MARTUSCIELLO

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08870

  OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on countering money laundering by criminal law

07-11-2017 ECON_AD(2017)613264 PE 613.264v01-00
ECON

Eva JOLY

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08860

ИЗМЕНЕНИЯ 219 - 442 - Проект на доклад - Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012 и (ЕС) 2015/2365

07-11-2017 ECON_AM(2017)613281 PE 613.281v01-00
ECON

Jakob von WEIZSÄCKER, Kay SWINBURNE

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08609

ИЗМЕНЕНИЯ 443 - 619 - Проектодоклад - Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012 и (ЕС) 2015/2365

07-11-2017 ECON_AM(2017)613302 PE 613.302v01-00
ECON

Jakob von WEIZSÄCKER, Kay SWINBURNE

Свързани документи от тематичното досие ECON/8/08609