Допълващи анализи

Тази база данни съдържа проучванията, извършени от различните изследователски служби на Европейския парламент, в частност проучванията, задълбочените анализи и общите прегледи (briefing), изготвени от тематичните отдели, от Отдела за подкрепа на икономическото управление и от Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност. Тези документи имат за цел да подпомагат работата на различните парламентарни органи.

Повече подробности

Как да търсите

Implementation of the Stability and Growth Pact (May 2018)
18-05-2018 Briefing

Review of the Solvency II implementing measures
15-05-2018 Briefing

Macro-Financial Assistance to EU Member States - State of Play, May 2018
15-05-2018 Briefing

Key Macroeconomic Indicators for Cyprus, Greece, Ireland and Portugal
15-05-2018 Briefing

Single Supervisroy Mechanism (SSM) – Accountability arrangements and legal base for hearings in the European Parliament - State of Play - May 2018
04-05-2018 Накратко

Single Resolution Board (SRB) - Accountability Arrangements and Legal Base for Hearings in the European Parliament - State of Play - May 2018
04-05-2018 Briefing

Convergence in EMU: What and How?
03-05-2018 Задълбочен анализ

Selected Euro Area Macroeconomic Indicators
02-05-2018 Накратко

Study in focus - Competition in Air Transport
02-05-2018 Накратко

European Stability Mechanism – Main Features, Instruments and Accountability
27-04-2018 Briefing

Всички допълващи анализи

За контакти

  • Tематичен отдел по политики в областта на икономиката, науката и качеството на живота
  • Отдел за подкрепа на икономическото управление