Допълващи анализи

Тази база данни съдържа проучванията, извършени от различните изследователски служби на Европейския парламент, в частност проучванията, задълбочените анализи и общите прегледи (briefing), изготвени от тематичните отдели, от Отдела за подкрепа на икономическото управление и от Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност. Тези документи имат за цел да подпомагат работата на различните парламентарни органи.

Повече подробности

Как да търсите

The ESM and the proposed EMF: a comparison
23-03-2018 Проучване

Public hearing with Danièle Nouy, Chair of the Supervisory Board, presenting the SSM Annual Report 2017
22-03-2018 Briefing

Delegated and Implementing Measures in the Banking Field-Forthcoming Level 2 Acts under CRD IV and CRR (update 2018)
22-03-2018 Briefing

Review of the 2017 SREP results
21-03-2018 Задълбочен анализ

Implementation of the 2017 Country-Specific Recommendations
19-03-2018 Накратко

Cash outflows in crisis scenarios: do liquidity requirements and reporting obligations give the SRB sufficient time to react?
19-03-2018 Задълбочен анализ

Cash outflows in crisis scenarios
16-03-2018 Задълбочен анализ

Exchange of views with Mrs Elke König, Chair of the Single Resolution Board
15-03-2018 Briefing

Non-performing loans in the Banking Union - Stocktaking and challenges
15-03-2018 Briefing

The UK's Potential Withdrawal from the EU and Single Market Access under EU Financial Services Legislation
15-03-2018 Накратко

Всички допълващи анализи

За контакти

  • Tематичен отдел по политики в областта на икономиката, науката и качеството на живота
  • Отдел за подкрепа на икономическото управление