Допълващи анализи

Тази база данни съдържа проучванията, извършени от различните изследователски служби на Европейския парламент, в частност проучванията, задълбочените анализи и общите прегледи (briefing), изготвени от тематичните отдели, от Отдела за подкрепа на икономическото управление и от Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност. Тези документи имат за цел да подпомагат работата на различните парламентарни органи.

Повече подробности

Как да търсите

The Advisory European Fiscal Board
23-06-2017 Накратко

Greece's financial assistance programme (June 2017)
22-06-2017 Задълбочен анализ

Macro-Financial Assistance to EU Member States - State of Play, June 2017
22-06-2017 Briefing

Single Supervisroy Mechanism (SSM) – Accountability Arrangements and Legal Base for Hearings in the European Parliament - State of Play - June 2017
21-06-2017 Накратко

Level-2 measures on draft RTS under IFR (Interchange Fees Regulation)
20-06-2017 Briefing

Economic Dialogue and Exchange of Views with the President of the Council (ECOFIN) - ECON on 19 June 2017
19-06-2017 Задълбочен анализ

Precautionary recapitalisations under the Bank Recovery and Resolution Directive: conditionality and case practice
16-06-2017 Briefing

Regular public hearing with Danièle Nouy, Chair of the Single Supervisory Mechanism - ECON on 19 June 2017
16-06-2017 Briefing

Completing the Banking Union - Risk Sharing Initiatives and Parallel Risk Reduction Measures
15-06-2017 Briefing

2017 Country Specific Recommendations: A comparison of the Commission and Council recommendations (the ‘comply or explain’ principle)
15-06-2017 Задълбочен анализ

Всички допълващи анализи

За контакти

  • Tематичен отдел по политики в областта на икономиката, науката и качеството на живота
  • Отдел за подкрепа на икономическото управление