Допълващи анализи

Тази база данни съдържа проучванията, извършени от различните изследователски служби на Европейския парламент, в частност проучванията, задълбочените анализи и общите прегледи (briefing), изготвени от тематичните отдели, от Отдела за подкрепа на икономическото управление и от Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност. Тези документи имат за цел да подпомагат работата на различните парламентарни органи.

Повече подробности

Как да търсите

Country Specific Recommendations for 2016 and 2017 - A comparison and an overview of implementation
31-07-2017 Проучване

The Real Effective Exchange Rate in Euro Area Member States
27-07-2017 Накратко

Overcapacities in the European Banking Sector
26-07-2017 Briefing

The orderly liquidation of Veneto Banca and Banca Popolare di Vicenza
25-07-2017 Briefing

Have European banks actually changed since the start of the crisis? An updated assessment of their main structural characteristics
24-07-2017 Задълбочен анализ

Competition Policy and an Internal Energy Market
18-07-2017 Проучване

Non-performing loans in the Banking Union: state of play
13-07-2017 Briefing

Thematic Analyses: Country-Specific Recommendations on Banking Issues 2011-2016
12-07-2017 Briefing

Third-Country Equivalence in EU Banking Legislation
12-07-2017 Briefing

Economic Dialogue and Exchange of Views with the President of the Council (ECOFIN)
10-07-2017 Задълбочен анализ

Всички допълващи анализи

За контакти

  • Tематичен отдел по политики в областта на икономиката, науката и качеството на живота
  • Отдел за подкрепа на икономическото управление