Допълващи анализи

Тази база данни съдържа проучванията, извършени от различните изследователски служби на Европейския парламент, в частност проучванията, задълбочените анализи и общите прегледи (briefing), изготвени от тематичните отдели, от Отдела за подкрепа на икономическото управление и от Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност. Тези документи имат за цел да подпомагат работата на различните парламентарни органи.

Повече подробности

Как да търсите

Macro-Financial Assistance to EU Member States - State of Play, October 2017
09-10-2017 Briefing

Greece's financial assistance programme (September 2017)
04-10-2017 Задълбочен анализ

Completing the Banking Union - Risk Sharing Initiatives and Parallel Risk Reduction Measures
03-10-2017 Briefing

Country Specific Recommendations and Common Consolidated Corporate Tax
29-09-2017 Периодични издания

Structural Budget Balances in EU Member States
27-09-2017 Briefing

Economic governance, general tax policy
26-09-2017 Периодични издания

An Evolutionary Approach to a Genuine Economic and Monetary Union
26-09-2017 Briefing

Implementation of the Stability and Growth Pact (September 2017)
26-09-2017 Briefing

Implementation of Macroeconomic Imbalance Procedure - State-of-Play (September 2017)
26-09-2017 Задълбочен анализ

The corporate sector purchase programme (CSPP): Challenges and future prospects
15-09-2017 Задълбочен анализ

Всички допълващи анализи

За контакти

  • Tематичен отдел по политики в областта на икономиката, науката и качеството на живота
  • Отдел за подкрепа на икономическото управление